Zasady funkcjonowania Biblioteki

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi  zasadami pracy Biblioteki:
 • godziny otwarcia: pn-pt, 10-19; UWAGA! W terminie 26 lipca - 13 sierpnia Biblioteka będzie czynna w godz. 12.00 - 19.00
 • we wszystkich wypożyczalniach  przywrócony zostaje wolny dostęp do księgozbioru;
 • utrzymujemy limity miejsc w czytelniach:
 1. Czytelnia Główna - 70 miejsc;
 2. Arteteka - 59 miejsc łącznie na trzech piętrach,
 3. Wypożyczalnia i Czytelnia Obcojęzyczna – 2 miejsca;
 4.  Wypożyczalnia i Pracownia dla Młodzieży – 2 miejsca;
 5. Wypożyczalnia i Pracownia Muzyczna - 1 miejsce;
 6. Wypożyczalna i Pracownia Informatyczna - 1 miejsce.
 • zbiory z Czytelni Czasopism zamawiać można telefonicznie 123752273 lub mailowo czasopisma@rajska.info do korzystania w Czytelni Głównej. Czasopism bieżących nie udostępniamy;
 • zbiory z Czytelni Informacji Naukowej i  Bibliograficznej zamawiać można telefonicznie 123752217, 123752252 lub mailowo informacja@rajska.info do korzystania w Czytelni Głównej
 • zbiory z Czytelni Informacji Biznesowej i Europejskiej zamawiać można telefonicznie 12 375 22 25 bądź mailowo biznes@rajska.info, do korzystania w Czytelni Głównej,;
 • zbiory z Czytelni Zbiorów o Krakowie i Małopolsce zamawiać można telefonicznie 12 375 22 24, bądź mailowo regionalna@rajska.info do korzystania w Czytelni Głównej;
 • osoby pragnące skorzystać z Wypożyczalni Książki Mówionej i Brajlowskiej, proszone są o zgłoszenie tego faktu na Stanowisku Informacyjnym (przy wejściu do Biblioteki) lub wcześniejszy kontakt telefoniczny (123752216);
 • Punkt Rejestracji Czytelników mieści się w do pok. 27 (parter prawe skrzydło);
 • prolongata możliwa jest online (po zalogowaniu na swoje konto czytelnika w katalogu bibliotecznym) lub telefonicznie tel. 123752200;
 • kontakt telefoniczny z Punktem Informacyjnym: pn-pt 12.00-19.00, tel. 12 3752200
 • osoby, które przeoczyły termin zwrotu i rozpoczęło się im naliczanie opłaty za przetrzymanie, a nie mogą przyjść do Biblioteki lub chciałyby dalej zatrzymać wypożyczone materiały, mogą zgłosić chęć prolongaty telefonicznie (12 37 52 200) lub mailowo (biblioteka@rajska.info; informacja@rajska.info). Wypożyczone dokumenty zostaną im wyjątkowo sprolongowane na kolejne 31 dni (opłata za przetrzymanie zostanie wstrzymana) oraz otrzymają informację o wysokości naliczonej opłaty i sposobie jej uregulowania;
 • osoby z niepełnosprawnościami chcące skorzystać z Biblioteki a potrzebujące pomocy asystenta prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny (123752216) lub zgłoszenie tego faktu na Stanowisku Informacyjnym;
 • Bibliotekarze są do dyspozycji w kontakcie mailowym (kontakt z wybraną agendą);

Przypominamy także, że w związku z aktualną sytuacją epidemiczną w Bibliotece obowiązują następujące zasady:

 • nakaz zakrywania ust i nosa za  pomocą maseczki;
 • konieczność dezynfekcji rąk (przy wejściu głównym oraz przed wejściami do poszczególnych wypożyczalni i czytelni);
 • zachowanie bezpiecznego odstępu od innych osób;
 • pomiar temperatury przy wejściu na teren Biblioteki,
 • zaległe opłaty, w miarę możliwości, zalecamy regulować przy pomocy płatności elektronicznych;
 • brak możliwości korzystania z komputerów, pianina oraz tabletów graficznych.

Dzięki współpracy z Urzędem Miasta Krakowa, w każdej z agend Biblioteki oraz na Stanowisku Informacyjnym, dostępne są dla Czytelników jednorazowe maseczki.

Informacji o aktualnej organizacji pracy Biblioteki udzielają pracownicy na Stanowisku Informacyjnym w wejściu do Biblioteki, pod numerem telefonu 123752200, a także na naszych komunikatorach (chat na www, Messenger, Google).

Za utrudnienia przepraszamy i dziękujemy za wyrozumiałość!

 

Dear Users, due to the state of epidemic the opening hours and rules of operation of our Library change to the following:

 • opening hours: Mon-Fri, 10-19;
 • free access to the bookshelves in every Lending Library
 • available seats in reading rooms:
 1. Main Reading Room – 70 seats;
 2. Arteteka – 59 seats;
 3. Business and European Information Reading Room – 10 seats;
 4. Foreign Languages Lending Library and Reading Room – 2 seats;
 5. Young Adult’s Lending Library and Lab – 2 seats;
 6. Music Lending Library and Lab – 1 seat;
 7. Krakow and Małopolska Region Reading Room – 12 seats;
 8. IT Books Lending Library and Computer Lab – 1 seat.
 • materials from the Periodicals Reading Room can be ordered by telephone 123752273 or e-mail czasopisma@rajska.info, to be accessed at the Main Reading Room. Current periodicals are unavailable;
 • materials from the Scientific and Bibliographic Information Reading Room can be ordered by telephone 123752252 or e-mail informacja@rajska.info to be accessed at the Business and European Information Reading Room;
 • the User Registration Point is moved to room 27 (ground floor, right wing);
 • loan extensions are available through the online catalog (by logging into your library account) or by telephone at 123752200;
 • contact to the Information Desk: Mon-Fri 8.00-19.00, tel. 12 3752200
 • users who have overdue payments, but are unable to get to the Library or wish to keep the borrowed materials can apply for an extension by telephone (12 37 52 200) or e-mail (biblioteka@rajska.info; informacja@rajska.info). The loaned materials will be extended for another 31 days as a one-time exception. Any overdue fee charging will be halted until the end of that period. The Users will receive information about any extant fees and how to settle them.
 • users wishing to access the Lending Library for the Blind should inform the librarian on duty (Information Desk at the library entrance) or call beforehand (123752216)
  users with disabilities wishing to access the Library, but requiring assistance should inform the librarian on duty (Information Desk at the library entrance) or call beforehand (123752216)
 • librarians are available to assist at the e-mail address of a given lending room

Please remember that due to the epidemic, the library has put the following safety rules in place:

 • mouth and nose must be covered with a facemask;
 • hands must be disinfected upon entering the library, as well as before entering any lending or reading room;
 • safe distance from other people must be observed;
 • overdue fees should be settled via electronic payment if possible;
 • computer stations, pianos and graphical tablets are temporarily unavailable.

Thanks to the support of the Krakow City Hall, all Lending and Reading Rooms, as well as the information Desk, have single-use facemasks available for our Users.

Any information about the current regulations and working hours of the Library are available at the Information Desk at the library entrance, the telephone number 123752200 as well as via our online messaging services (website chat, Messenger, Google).

We apologize for the inconvenience and thank you for your patience!

 

 

 

Zamknij

W tym serwisie internetowym używane są pliki cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu, do celów statystycznych i/lub reklamowych. Poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki przy pomocy której korzystasz z tego serwisu internetowego możesz blokować lub zezwalać na zapisanie plików cookies w urządzeniu w którym przeglądasz serwis internetowy.