Zasady funkcjonowania Biblioteki

Szanowni Państwo,
w związku z aktualną sytuacją epidemiczną, a także z trwającymi na terenie budynku pracami modernizacyjnymi zmianie ulega organizacja pracy agend naszej Biblioteki, i tak:
 • w zwiazku z wymianą głównych drzwi wejściowych do Biblioteki, w dniach 17-21 maja wejście do budynku możliwe będzie od zaplecza technicznego (od strony ul. Dolnych Młynów)
 • godziny otwarcia: pn-pt, 10-19;
 • do dyspozycji Czytelników dostęne są miejsca w czytelniach:

Czytelnia Główna - 44 miejsca;

Arteteka - 59 miejsc łącznie na trzech piętrach,

Czytelnia Informacji Biznesowej i Europejskiej - 9 miejsc;

Wypożyczalnia i Czytelnia Obcojęzyczna – 2 miejsca;

Wypożyczalnia i Pracownia dla Młodzieży – 2 miejsca;

Wypożyczalnia i Pracownia Muzyczna - 1 miejsce;

Czytelnia Zbiorów o Krakowie i Małopolsce - 8 miejsc.

 • zbiory z Czytelni Czasopism zamawiać można telefonicznie 123752273 lub mailowo czasopisma@rajska.info do korzystania w Czytelni Głównej. Czasopism bieżących nie udostępniamy;

 • zbiory z Czytelni Informacji Naukowej i Bibliograficznej zamawiać można telefonicznie 123752217, 123752252 lub mailowo informacja@rajska.info do korzystania w Czytelni Zbiorów o Krakowie i Małopolsce;

 • w Wypożyczalni i Pracowni dla Dzieci, Wypożyczalni i Pracowni dla Młodzieży, Wypożyczalni i Czytelni Obcojęzycznej, Wypożyczalni i Pracowni Muzycznej, Bibliotece Sztuki, Artetece, Wypożyczalni i Pracowni Informatycznej przywrócony zostaje wolny dostęp do księgozbioru;

 • ze względu na trwający remont zamawianie materiałów z Wypożyczalni Głównej  możliwe będzie wyłącznie przez katalog internetowy, telefonicznie lub mailowo  (kontakt z wybraną agendą) a ich odbiór będzie w pok. 53 (parter prawe skrzydło);UWAGA! W chwili gdy zamówione dokumenty będą gotowe do odbioru otrzymasz maila informującego o tym fakcie. Dopiero wtedy zapraszamy po ich odbiór;
 • Punkt Rejestracji Czytelników zostaje tymczasowo przeniesiony do pok. 54 (parter prawe skrzydło);
 • Książkomat pozostaje tymczasowo nieczynny;
 • prolongata możliwa jest online (po zalogowaniu na swoje konto czytelnika w katalogu bibliotecznym) lub telefonicznie tel. 123752200;
 • kontakt telefoniczny z Punktem Informacyjnym: pn-pt 8.00-19.00, sb 9.00-15.00, tel. 12 3752200
 • osoby, które przeoczyły termin zwrotu i rozpoczęło się im naliczanie opłaty za przetrzymanie, a nie mogą przyjść do Biblioteki lub chciałyby dalej zatrzymać wypożyczone materiały, mogą zgłosić chęć prolongaty telefonicznie (12 37 52 200) lub mailowo (biblioteka@rajska.info; informacja@rajska.info). Wypożyczone dokumenty zostaną im wyjątkowo sprolongowane na kolejne 31 dni (opłata za przetrzymanie zostanie wstrzymana) oraz otrzymają informację o wysokości naliczonej opłaty i sposobie jej uregulowania;

 • osoby pragnące skorzystać z Wypożyczalni Książki Mówionej i Brajlowskiej, proszone są o zgłoszenie tego faktu na Stanowisku Informacyjnym (przy wejściu do Biblioteki) lub wcześniejszy kontakt telefoniczny (123752216);
 • osoby z niepełnosprawnościami chcące skorzystać z Biblioteki a potrzebujące pomocy asystenta prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny (123752216) lub zgłoszenie tego faktu na Stanowisku Informacyjnym;
 • Bibliotekarze są do dyspozycji w kontakcie mailowym (kontakt z wybraną agendą);

Przypominamy także, że w związku z aktualną sytuacją epidemiczną w Bibliotece obowiązują następujące zasady:

 • nakaz zakrywania ust i nosa za  pomocą maseczki;
 • konieczność dezynfekcji rąk (przy wejściu głównym oraz przed wejściami do poszczególnych wypożyczalni i czytelni);
 • zachowanie bezpiecznego odstępu od innych osób;
 • pomiar temperatury przy wejściu na teren Biblioteki,
 • zaległe opłaty, w miarę możliwości, zalecamy regulować przy pomocy płatności elektronicznych;
 • brak możliwości korzystania z komputerów, pianina oraz tabletów graficznych.

Dzięki współpracy z Urzędem Miasta Krakowa, w każdej z agend Biblioteki oraz na Stanowisku Informacyjnym, dostępne są dla Czytelników jednorazowe maseczki.

 

Informacji o aktualnej organizacji pracy Biblioteki udzielają pracownicy na Stanowisku Informacyjnym w wejściu do Biblioteki, pod numerem telefonu 123752200 a także na naszych komunikatorach (chat na www, Messenger, Google).

Za utrudnienia przepraszamy i dziękujemy za wyrozumiałość!

 

Dear Users,

due to the epidemic, as well as the ongoing construction and renovation, the opening hours and rules of operation of our Library change to the following:

 •  opening hours: Mon-Fri, 10-19;
 • Available seats in reading rooms:

- Main Reading Room – 44 seats;

- Arteteka – 59 seats,

- Business and European Information Reading Room – 9 seats;

 • materials from the Krakow and Małopolska Reading Room can be ordered by telephone 123752224 or e-mail regionalna@rajska.info, to be accessed at the Business and European Reading Room;
 • materials from the Periodicals Reading Room can be ordered by telephone 123752273 or e-mail czasopisma@rajska.info, to be accessed at the Main Reading Room. Current periodicals are unavailable;
 • materials from the Scientific and Bibliographic Information Reading Room can be ordered by telephone 123752252 or e-mail informacja@rajska.info to be accessed at the Business and European Information Reading Room;
 •  free access to the bookshelves is reinstated at the Children’s Lending Library and Lab, Young Adult’s Lending Library and Lab, Foreign Languages Lending Library and Reading Room, Music Lending Library and Lab, Arteteka, IT Books Lending Library and Computer Lab;
 •  due to the ongoing renovation, ordering materials from the Main Lending Room and the Art Library is available only through the online catalog, by telephone or e-mail (by contacting the relevant lending room). The ordered materials will be available for pickup in room 53 (ground floor, right wing); ATTENTION! You will be notified by e-mail when the ordered materials are ready for pickup;
 • the User Registration Point is temporarily moved to room 54 (ground floor, right wing);
 • the Library Pickup Locker remains temporarily unavailable;
 • loan extensions are available through the online catalog (by logging into your library account) or by telephone at 123752200;
 •  contact to the Information Desk: Mon-Fri 8.00-19.00, Sat 9.00-15.00, tel. 12 3752200
 •  Users who have overdue payments, but are unable to get to the Library or wish to keep the borrowed materials can apply for an extension by telephone (12 37 52 200) or e-mail (biblioteka@rajska.info; informacja@rajska.info). The borrowed materials will be extended for 31 days as a one-time exception. Any overdue fee charging will be halted until the end of that period. The Users will receive information about any extant fees and how to settle them.
 • users wishing to access the Lending Library for the Blind should inform the librarian on duty (Information Desk at the library entrance) or call beforehand (123752216)
 • users with disabilities wishing to access the Library, but requiring assistance should inform the librarian on duty (Information Desk at the library entrance) or call beforehand (123752216)
 • librarians are available to assist at the e-mail address of a given lending room

 please remember that due to the epidemic, the library has put the following safety rules in place:

 • mouth and nose must be covered with a facemask
 • hands must be disinfected upon entering the library, as well as before entering any lending or reading room;
 • safe distance from other people must be observed
 • overdue fees should be settled via electronic payment if possible;
 • computer stations, pianos and graphical tablets are temporarily unavailable.

 any information about the current regulations and working hours of the Library are available at the Information Desk at the entrance, at the telephone number 123752200 as well as via our online messaging (website chat, Messenger, Google).

 

We apologize for the inconvenience. Thank you for your patience.

Zamknij

W tym serwisie internetowym używane są pliki cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu, do celów statystycznych i/lub reklamowych. Poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki przy pomocy której korzystasz z tego serwisu internetowego możesz blokować lub zezwalać na zapisanie plików cookies w urządzeniu w którym przeglądasz serwis internetowy.