Biblioteka w Sieci AED

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie w październiku 2009 r. została włączona do Krakowskiej Sieci AED "IMPULS ŻYCIA". Od tego czasu na terenie biblioteki przy ul. Rajskiej 1 dostępny jest automatyczny defibrylator zewnętrzny.

AED umieszczono w szafce obok portierni przy wejściu głównym. Otwarcie szafki sygnalizowane jest alarmem świetlnym, a zdjęcie AED z wieszaka dodatkowo głośnym sygnałem dźwiękowym. Na terenie Biblioteki umieszczono także szczegółowe informacje o lokalizacji AED. Pracownicy WBP w Krakowie oraz służby ochrony działającej na terenie biblioteki dobrze przygotowali się do włączenia placówki do sieci "IMPULS ŻYCIA". Kurs BLS/AED (resuscytacja z użyciem AED) ukończyło prawie 40 osób. Personel został także poinformowany o zasadzie bezzwłocznego wydawania defibrylatora w przypadku konieczności jego użycia.

Jedną z najczęstszych przyczyn śmierci jest Nagłe Zatrzymanie Krążenia. Rocznie w całej europie dochodzi do ok. 700 000 przypadków nagłego zatrzymania krążenia, a w samym śródmieściu Krakowa do ok. 100. Szanse na skuteczną defibrylację, a co za tym idzie przeżycie osoby, której serce przestało poprawnie pracować maleją o ok. 10% z każdą minutą. Badania naukowe szacują, że szansa ta jest największa jeżeli defibrylacja zostanie wykonana w ciągu 2 minut od zatrzymania krążenia. Czas dojazdu pogotowia zazwyczaj trwa dłużej. Dlatego w 2008 r. w Krakowie powstała sieć AED "IMPULS ŻYCIA", w ramach której w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta umieszczane są urządzenia AED, które mogą obsługiwać przeszkolone osoby - przypadkowi świadkowie zdarzenia.

Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny (z ang. Automated External Defibrilator - AED) to niewielkich rozmiarów urządzenie, które analizuje rytm pracy serca i zaleca wykonanie defibrylacji w przypadku, gdy jest ona konieczna. Od momentu włączenia aparat prowadzi użytkownika komendami głosowymi w języku polskim.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie zwróciła się z wnioskiem o włączenie do sieci "IMPULS ŻYCIA" ponieważ tygodniowo odwiedza ją ponad 16 tys. czytelników, a liczba osób korzystających dziennie z usług biblioteki dochodzi okresowo do 4 tys. Tak duże natężeniu ruchu statystycznie znacznie zwiększa ryzyko wystąpienia Nagłego Zatrzymania Krążenia wśród osób odwiedzających placówkę. Zwrócono także uwagę, że urządzenia AED umieszczane w miejscach publicznych powinny być także zawsze łatwo dostępne. Biblioteka przy ul. Rajskiej czynna jest siedem dni w tygodniu, a poza godzinami otwarcia pracownicy służby ochrony pełnią w placówce całodobowe dyżury i w każdej chwili mogą zapewnić dostęp do urządzenia AED oraz pomóc w jego użyciu.

Urządzenie, które trafiło do biblioteki jest jednym z sześciu zakupionych w ramach drugiego etapu realizacji Programu Krakowska Sieć AED "IMPULS ŻYCIA".

Krakowska Sieć AED "IMPULS ŻYCIA" - spot

Krakowska Sieć AED "IMPULS ŻYCIA" - spot

Zamknij

W tym serwisie internetowym używane są pliki cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu, do celów statystycznych i/lub reklamowych. Poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki przy pomocy której korzystasz z tego serwisu internetowego możesz blokować lub zezwalać na zapisanie plików cookies w urządzeniu w którym przeglądasz serwis internetowy.