Czytelnia Zbiorów o Krakowie i Małopolsce

Czytelnia Zbiorów o Krakowie i Małopolsce tworzy nowoczesny warsztat do badań regionalnych; prowadzi usługi w zakresie informacji bibliotecznej, bibliograficznej i faktograficznej, związanej z regionem Małopolski oraz oferuje fachowe doradztwo w zakresie piśmiennictwa regionalnego. Związany z regionem księgozbiór Czytelni obejmuje zróżnicowane piśmiennictwo odnoszące się do najbardziej szczegółowych zagadnień związanych z Krakowem i miejscowościami województwa małopolskiego.

Znajdziesz tutaj:

  • bogaty, liczący ponad 30.000 voluminów i niezwykle cenny księgozbiór, specyficzny i charakterystyczny tylko dla naszego regionu, obejmujący zróżnicowane piśmiennictwo odnoszące się do najbardziej szczegółowych zagadnień związanych z Krakowem i miejscowościami województwa małopolskiego. Są to monografie dotyczące Krakowa, poszczególnych okręgów kulturowych, krain geograficznych; publikacje z zakresu historii miasta i regionu, sztuki, architektury, etnografii; wydawnictwa źródłowe, serie wydawnicze, przewodniki turystyczne, informatory; albumy fotograficzne, księgi jubileuszowe, katalogi wystaw. Ponadto biografie, pamiętniki i wspomnienia osób związanych z Krakowem i regionem, tomiki poezji małopolskiego środowiska literackiego, jak również zabytkową kolekcję „cracovianów” i „galicjanów” liczącą 929 dokumentów wydanych do 1950 r., stale uzupełnianą o „nowe” nabytki,
  • czasopisma regionalne i lokalne z terenu Krakowa i Małopolski (ok. 140 tytułów archiwalnych i bieżących czasopism: samorządowych, dzielnicowych, kulturalnych, naukowych, religijnych, mniejszości narodowych (częściowo dostępnych na stronie Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej); archiwalne mutacje regionalne prasy codziennej: Dziennika Polskiego, Gazety Krakowskiej, Gazety Wyborczej; ciekawą kolekcję druków ciągłych drugiego obiegu z lat 1980-1990, ukazujących się poza cenzurą w czasach PRL (117 tytułów),
  • dokumenty życia społecznego, m.in. foldery, plakaty, afisze, programy instytucji artystycznych i festiwali, pocztówki, okolicznościowe druki ulotne rejestrujące bieżące wydarzenia społeczne, kulturalne i polityczne, zbiory ikonograficzne (30 tys. fotografii, m.in. fotosy Centralnej Agencji Filmowej i Krajowej Agencji Wydawniczej z lat 1959-1992),kartografię, mapy i atlasy, plany miast i gmin województwa małopolskiego, w tym zbiór 75 bardzo rzadkich map i atlasów (głównie Polski i Europy), z przełomu XIX i XX w., w większości sygnowanych exlibrisem Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ernesta Bandrowskiego,
  • multimedia, materiały o Krakowie i Małopolsce, zapisane na różnego typu nośnikach (płyty DVD, CD), w tym 124 nagrania relacji biograficznych z Archiwum Historii Mówionej Fundacji Ośrodka KARTA,
  • kartoteki regionalne – tekstową (informacje o artykułach z prasy codziennej, regionalnej i ogólnopolskiej obejmujące wszystkie dziedziny życia miasta i Małopolski);
  • kartotekę biograficzną (informacje o osobach związanych działalnością i twórczością z miastem i regionem), kartotekę miejscowości Małopolski, recenzji przedstawień teatralnych, galerii i muzeów krakowskich,
  • Bibliografię Małopolski (od 2003 roku), dostępną pod adresem bibliografia.malopolska.pl

W ramach działalności informacyjnej pracownicy sporządzają zestawienia bibliograficzne oraz różnego rodzaju spisy informacyjne, a w ramach edukacji kulturalnej organizują warsztaty dla grup zorganizowanych

Oferta szkoleń i warsztatów

W czytelni można korzystać także z własnych materiałów i komputerów, zapewniamy dostęp do gniazdek oraz WIFI.


Koordynator zespołu: Elżbieta Romanowska

Przyjdź: pok. 115 (I piętro, lewe skrzydło)                                  

Zadzwoń: +48 12 375 22 24

Napisz: elzbieta.romanowska@rajska.info lub regionalna@rajska.info

Zamknij

W tym serwisie internetowym używane są pliki cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu, do celów statystycznych i/lub reklamowych. Poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki przy pomocy której korzystasz z tego serwisu internetowego możesz blokować lub zezwalać na zapisanie plików cookies w urządzeniu w którym przeglądasz serwis internetowy.