Biblioteka Dla Wszystkich. Różni. Równi. Ważni.

Wojewódzka Bibliteka Publiczna w Krakowie na przyjemność brać udział w pilotażowej edycji projektu Biblioteka Dla Wszystkich. Różni. Równi. Ważni.

Celem projektu jest zapewnienie wsparcia dzieciom i młodzieży oraz opiekunom, przybyłym do Polski z Ukrainy, w kontynuacji nauki w ukraińskiej szkole, a także w adaptacji do polskiej szkoły, korzystaniu z różnych form zajęć rozwojowych w bibliotekach oraz nauce języka polskiego i integracji z młodymi Polkami i Polakami. Projekt realizujemy we współpracy z Save the Children International – międzynarodową organizacją humanitarną, która pomaga dzieciom i ich rodzinom na całym świecie, zwłaszcza zagrożonym społecznych wykluczeniem lub mieszkającym na terenach dotkniętych konfliktami oraz Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z ramienia, której koordynuje projekt Pani Małgorzata Makowska.

Najważniejsze działania

 • przekazanie bibliotekom grantów na zatrudnienie asystentów/asystentek z Ukrainy oraz na zakup pomocy dydaktycznych i realizację zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży,
 • przeprowadzenie szkoleń dla bibliotekarek i bibliotekarzy, zapewnienie wsparcia poszkoleniowego w formie spotkań i webinariów,
 • wyposażenie bibliotek w sprzęt, materiały edukacyjne i akcesoria do realizacji zajęć szkolnych online i zajęć dodatkowych (roboty edukacyjne, laptopy, tablety, zestawy muzyczne),
 • wprowadzenie w bibliotekach nowych form i metod działań (kluby wiedzy, relaksujące zajęcia ruchowe Team Up dla dzieci z trudnymi doświadczeniami),
 • przygotowanie i uruchomienie platformy edukacyjnej do zarządzania klubami wiedzy,
 • rozbudowa strony Biblioteki dla Ukrainy zawierającej materiały edukacyjne inne zasoby i informacje pomocne w pracy z migrantkami i migrantami.

Dzięki projektowi:

 • uczniowie i uczennice z Ukrainy będą mieć możliwość nauki online zgodnie z ukraińskim programem nauczania, co pozwoli im być na bieżąco z materiałem w czasie pobytu w Polsce, a ukraińscy uczniowie polskich szkół otrzymają wsparcie w nauce,
 • dzieci i młodzież z Ukrainy nawiążą relacje z rówieśnikami z Polski i będą razem korzystać z oferty bibliotek, co pomoże im w integracji z lokalną społecznością i w adaptacji do polskiego systemu edukacji (jeśli będą mieszkać w Polsce przez dłuższy czas),
 • dzieci z Ukrainy będą mogły uczestniczyć w bibliotekach w kreatywnych zajęciach rozwojowych z zakresu STEAM, w zajęciach artystycznych, a także w relaksujących zajęciach ruchowych Team Up), co pozwoli im rozwijać ich potencjał, zainteresowania, hobby i uzdolnienia w przyjaznej, bezpiecznej atmosferze w bibliotece,
 • bibliotekarki i bibliotekarze zyskają nową wiedzę i umiejętności, i poszerzą ofertę swoich bibliotek o działania skierowane do dzieci i młodzieży z Ukrainy oraz ich opiekunów.

Działania planowane w WBP w Krakowie:

 • kurs języka polskiego,
 • warsztaty biblioteczne,
 • warsztaty teatralne,
 • dyskusyjny klub polsko-ukraiński,
 • pomoc w nauce oraz dobra zabawa dla dzieci w wieku 6-12 lat uczących się w szkołach ukraińskich online lub chodzących do polskich,
 • pomoc w nauce oraz dobra zabawa dla młodzieży w wieku 13-19 lat uczących się w szkołach ukraińskich online lub chodzących do polskich.
Zamknij

W tym serwisie internetowym używane są pliki cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu, do celów statystycznych i/lub reklamowych. Poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki przy pomocy której korzystasz z tego serwisu internetowego możesz blokować lub zezwalać na zapisanie plików cookies w urządzeniu w którym przeglądasz serwis internetowy.