Biblioteka dla Wszystkich. Nowa przygoda.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie na przyjemność brać udział w projekcie Biblioteka dla Wszystkich. Nowa przygoda.

Celem projektu jest zapewnienie wsparcia dzieciom w wieku szkolnym oraz ich rodzicom i opiekunom przybyłym do Polski z Ukrainy, poprzez  zapewnienie wsparcia psychospołecznego i dostępu do zajęć rozwojowych w bibliotece, nauce języka, jak również integrację ze społecznością polską. Projekt realizujemy we współpracy z Save the Children International – międzynarodową organizacją humanitarną, która pomaga dzieciom i ich rodzinom na całym świecie, zwłaszcza zagrożonym społecznych wykluczeniem lub mieszkającym na terenach dotkniętych konfliktami oraz Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Biblioteki biorące udział w projekcie otrzymują wsparcie finansowe i merytoryczne – w formie szkoleń stacjonarnych i online, scenariuszy zajęć i materiałów dodatkowych oraz wsparcie komunikacyjno-promocyjne – w postaci identyfikacji wizualnej projektu, strategii komunikacji  i promocji projektu w mediach społecznościowych.

W ramach projektu:

  • Biblioteki wyposażą strefę dziecka dedykowaną dzieciom przedszkolnym i szkolnym;
  • Dzieci otrzymają wsparcie psychospołeczne przez przygotowane do tego osoby;
  • Opiekunowie dzieci również będą mogli skorzystać ze wsparcia psychospołecznego oraz uczęszczać na kursy z języka polskiego;
  • W bibliotekach odbędą się wydarzenia rodzinne integrujące lokalną społeczność;
  • Bibliotekarki i bibliotekarze skorzystają również ze wsparcia psychospołecznego i będą mogli rozwijać swoje kompetencje w wybranych przez siebie tematach.

Projekt “Biblioteka dla wszystkich” jest realizowany przez FRSI w partnerstwie z Save the Children International.

Strona projektu bibliotekidlaukrainy.org.pl.

Zamknij

W tym serwisie internetowym używane są pliki cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu, do celów statystycznych i/lub reklamowych. Poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki przy pomocy której korzystasz z tego serwisu internetowego możesz blokować lub zezwalać na zapisanie plików cookies w urządzeniu w którym przeglądasz serwis internetowy.