Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej

W związku z wspólną realizacją Projektu „Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej”, planowanego do współfinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 4 Oś priorytetowa – Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.3 – Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.3 – Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – inwestycje regionalne Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, z siedzibą w Krakowie przy ul Rajskiej 1 zawarła Umowę o Partnerstwie z Województwem Małopolskim, z siedzibą w Krakowie  przy ul Basztowej 22 jako Liderem Projektu.Umowa o Partnerstwie  nr VIII/309/IS/3320/17 została zawarta w dniu 20.12.2017r.

Uzasadnienie przyczyn przystąpienia do realizacji Projektu:
Budynek WBP w Krakowie jest obiektem zabytkowym zbudowanym w latach 1862 – 1864, jest obiektem wolnostojącym o powierzchni użytkowej 11.446,0 m2, kubaturze części ogrzewanej równej 44.892,5 m3, powierzchni okien zewnętrznych 1.149,75 m2, powierzchni drzwi zewnętrznych równej blisko 60 m2.
Poprzez udział w Projekcie „Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej” chcemy uzyskać: obniżenie kosztów ogrzewania, wzrost komfortu cieplnego, zmniejszenie emisji substancji zanieczyszczających do atmosfery,  wzrost efektywności energetycznej.
Aby to osiągnąć należy wykonać kompleksową modernizację systemu grzewczego, a także wymianę okien na nowe spełniające WT 01.01.2019 r., oraz wymianę drzwi zewnętrznych na nowe spełniające WT 01.01.2021 r.

Zamknij

W tym serwisie internetowym używane są pliki cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu, do celów statystycznych i/lub reklamowych. Poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki przy pomocy której korzystasz z tego serwisu internetowego możesz blokować lub zezwalać na zapisanie plików cookies w urządzeniu w którym przeglądasz serwis internetowy.