Pomoc

Zapisz się do Biblioteki ROZWIŃ

Do korzystania z usług Biblioteki uprawnia ważna karta biblioteczna, którą otrzymać można bezpłatnie w Punkcie Rejestracji Czytelników oraz Artetece.

W celu otrzymania karty bibliotecznej, należy zapisać się do Biblioteki osobiście lub on-line:

aby zapisać się osobiście należy zgłosić się do Punktu Rejestracji Czytelników w budynku głównym Biblioteki lub w Artetece. Zgłaszający się powinien:

-    okazać dokument tożsamości ze zdjęciem oraz oświadczyć o aktualnym adresie zameldowania; osoby, które nie mają adresu zameldowania, zobowiązane są złożyć oświadczenie o adresie zamieszkania lub adresie do korespondencji;

-    wypełnić i podpisać czytelnie formularz zapisu,  który można pobrać w Punkcie Rejestracji Czytelników, w Artetece lub ze strony internetowej

aby zapisać się on-line:

-    należy wypełnić formularz zapisu dostępny w katalogu INTEGRO (formularz dostępny po wejściu na link ZALOGUJ SIĘ wybraniu opcji ZAREJESTRUJ SIĘ),

-    po dokonaniu rejestracji na podany adres mailowy przesłana zostaje automatyczna informacja z numerem konta bibliotecznego i zasadach dalszego postępowania. W przypadku zapisu on-line osób niepełnoletnich odbiór karty odbywa się po dopełnieniu formalności zgodnie z § 2 pkt. 3 Regulaminu WBP w Krakowie.

Osoby niepełnoletnie mogą być zapisane na podstawie:

- dokumentu tożsamości ze zdjęciem lub legitymacji szkolnej oraz pisemnego poręczenia rodzica lub opiekuna prawnego na formularzu zapisu do Biblioteki. Rodzic lub opiekun prawny podpisując formularz zapisu okazuje dokument (ze zdjęciem) potwierdzający tożsamość,

- nieletni powyżej 13 roku życia mogą zapisywać się samodzielnie pod warunkiem dostarczenia poręczenia oraz kopii dokumentu tożsamości (do wglądu), o którym mowa powyżej,

- niepełnoletni studenci obcokrajowcy mogą zapisać się na podstawie dokumentu (ze zdjęciem) potwierdzającego tożsamość.

Ze zbiorów Biblioteki można korzystać zaraz po dokonaniu formalności zapisu.

 

ZWIŃ

Prolongata dokumentów ROZWIŃ

Przedłużyć okres wypożyczenia materiałów bibliotecznych można:

 • logujac się na swoje konto czytelnika w katalogu bibliotecznym INTEGRO,
 • telefonicznie w Punkcie Informacyjnym 12 37-52-200,
 • osobiście podczas wizyty w danej wypożyczalni.

Prolongata jest możliwa tylko wtedy, gdy niejest pzrekroczony termin zwrotu materiałów oraz jeśli wypożyczona pozycja nie została wcześniej zarezerwowana przez innego użytkownika.

Prolongacie nie podlegają e-booki i czasopisma z Wypożyczalni i Pracowni Informatycznej.

Dokumenty przetrzymane można ponownie prolongować/wypożyczyć po uregulowaniu opłaty.

Prolongata dokonywana jest zawsze na okres 31 dni.

 

ZWIŃ

Rezerwacja wypożyczonych dokumentów ROZWIŃ

Rezerwacje ogólne informacje:

 • maksymalnie można zarezerwować tyle dokumentów, ile można wypożyczyć w danej agendzie Biblioteki,
 • po zwrocie do Biblioteki zarezerwowany dokument czeka na użytkownika 2 dni, po czym rezerwacja zostaje automatycznie anulowana lub przechodzi na następną osobę z kolejki,
 • w przypadku dokonania rezerwacji na tytuł/opis (nie konkretny egzemplarz), gdy wraca pierwszy egzemplarz, rezerwacja na następne egzemplarze jest automatycznie anulowana.
 • zarezerwowanych dokumentów nie można prolongować,
 • rezerwacji można dokonać tylko poprzez katalog elektroniczny Biblioteki

Aby otrzymywać mailowe powiadomienie o możliwości odbioru zarezerwowanego dokumentu, należy przed rozpoczęciem rezerwacji sprawdzić poprawność lub wpisać adres mailowy (po zalogowaniu na swoje konto w katalogu w zakładce konto/dane osobowe). W przypadku braku adresu mailowego, w sprawie rezerwowanych dokumentów, należy kontaktować się osobiście lub telefonicznie z odpowiednią agendą Biblioteki.

Aby dokonać Rezerwacji należy:

 1. Zalogować się na swoje konto do katalogu on-line biblioteki i odnaleźć poszukiwany dokument.
 2. Jeżeli dokument jest wypożyczony można go zarezerwować:

Rezerwować można konkretny egzemplarz - poprzez zaznaczenie konkretnego numeru inwentarza lub tytuł/opis (w przypadku kilku egzemplarzy tego samego wydania) - poprzez klikniecie komendy ZAZNACZ WSZYSTKIE.

 

Po pojawieniu się okna rezerwacji – warto:

 • ustawić termin ważności rezerwacji wybierając odpowiednią datę z kalendarza.
 • dowiedzieć się, ile osób oczekuje już na ten dokument (kolejka).

           3. Zatwierdzić Rezerwację lub ją anulować.

Po zwrocie dokumentu do Biblioteki, na podany wcześniej adres mailowy zostanie wysłana automatyczna wiadomość z informacją, że zarezerwowany dokument jest już dostępny w Bibliotece. Należy wtedy przejść do katalogu elektronicznego Biblioteki aby wysłać potwierdzenie zamówienia lub rezygnację. Po zalogowaniu się na swoje konto należy:

 1. Wybrać link KOSZYK ZAMÓWIEŃ (w panelu górnym),
 2. Wybrać miejsce dostarczenia zamówionego dokumentu wchodząc na link ZMIEŃ i rozwijając listę (Książkomat/Wypożyczalnia…) i ZATWIERDZIĆ
 3. Po dokonaniu wyboru miejsca zaznaczyć V i wysłać zamówienie WYŚLIJ ZAMÓWIENIE. Na ekranie pojawi się informacja o przewidywanym czasie dostarczenia dokumentu do wybranego miejsca.
 4. Po zrealizowaniu zamówienia przez bibliotekarza i dostarczeniu go do wskazanego miejsca odbioru, na podany adres mailowy zostanie wysłany mail z informacją o możliwości odbioru zarezerwowanego dokumentu. Zarezerwowany dokument będzie czekał 2 dni (liczone z pominięciem soboty, niedzieli i dni świątecznych).

 

ZWIŃ

Zamawianie dostępnych dokumentów ROZWIŃ

Zamówienia ogólne informacje:

 

 • maksymalnie można zamówić tyle dokumentów, ile można wypożyczyć w danej agendzie Biblioteki,
 • ze względu na wolny dostęp do półek, dopiero po sprawdzeniu przez bibliotekarza możliwości realizacji zamówienia do użytkownika zostaje wysłany mail z informacją o możliwości odbioru dokumentu,
 • zamówienia można dokonać tylko poprzez katalog elektroniczny Biblioteki.

Aby otrzymywać mailowe powiadomienie o możliwości odbioru zamawianego dokumentu, należy przed rozpoczęciem zamówienia sprawdzić poprawność lub wpisać adres mailowy (po zalogowaniu na swoje konto w katalogu w zakładce konto/dane osobowe). W przypadku braku adresu mailowego, w sprawie zamawianych dokumentów, należy kontaktować się osobiście lub telefonicznie z odpowiednią agendą Biblioteki.

 

Aby dokonać Zamówienia należy:

 

 1. Zalogować się na swoje konto do katalogu on-line biblioteki i odnaleźć poszukiwany dokument.
 2. Status dostępny oznacza, że dokument można zamówić wybierając link ZAMÓW
 3. Wybrać miejsce dostarczenia zamówionego dokumentu wchodząc na link ZMIEŃ i rozwijając listę (Książkomat/Wypożyczalnia…) i ZATWIERDZIĆ
 4. Przejść do KOSZYKA ZAMÓWIEŃ (lub kontynuować przeglądanie).
 5. Zaznaczyć wybrane dokumenty i WYSŁAĆ ZAMÓWIENIE lub zrezygnować.
 6. Po zrealizowaniu zamówienia przez bibliotekarza i dostarczeniu go do wskazanego miejsca odbioru, na podany adres mailowy zostanie wysłany mail z informacją o możliwości odbioru zamówionego dokumentu. Zamówiony dokument będzie czekał 2 dni (liczone z pominięciem soboty, niedzieli i dni świątecznych).

ZWIŃ

Oznaczenia agend ROZWIŃ

Oznaczenia znajdujące się na początku sygnatury wskazują na agendy,
w których udostępniane są poszczególne dokumenty:

 

W celu zlokalizowania położenia danej pozycji w bibliotece należy zwracać uwagę na oznaczenia znajdujące się na początku sygnatury. Wskazują one na agendy, w których udostępniane są poszczególne książki:

 

Art,  eArt - Arteteka – ul. Rajska 12, wejście od ul. Szujskiego

 

Bgr -  Czytelnia Informacji Naukowej i Bibliograficznej / Scientific and Bibliographical Information Reading Room – pok. 116 (I piętro)

 

BgrIR  - Czytelnia Zbiorów o Krakowie i Małopolsce / Krakow and Małopolska Region Reading Room - pok. 112 (I piętro)

 

BgrIB - Czytelnia Informacji Biznesowej i Europejskiej / Businness and European Information Reading Room - pok. 256 (II piętro)

 

BgrCK - Wypożyczalnia i Pracownia Informatyczna / IT Books Lending Library and Computer Lab - pok. 313 (III piętro)

 

bsART - Biblioteka Sztuki / Art Library - pok. 114 (I piętro)

 

Czas - Czytelnia Czasopism / Periodicals Reading Room - pok. 152 (I piętro)

 

CzG - Czytelnia Główna/ Main Reading Room- pok. 337 (III piętro)

 

CzG-m - Czytelnia Główna – magazyn Main Reading Room - Store House- pok. 337 (III piętro)

 

CzG-s - Czytelnia Główna – magazyn archiwalny Main Reading Room - Archival Store House- pok. 337 (III piętro)

 

Muz - Wypożyczalnia i Pracownia Muzyczna / Music Lending Library and Lab - pok. 252 (II piętro)

 

Obc - Wypożyczalnia i Czytelnia Zbiorów Obcojęzycznych / Foreign Languages Lending Library and Reading Room - pok. 250 (II piętro)

 

ODz - Wypożyczalnia i Pracownia dla Dzieci / Children's Lending Library and Lab - pok. 48 (parter)

 

OML - Wypożyczalnia i Pracownia dla Młodzieży / Young Adults Lending Library and Lab - pok. 51 (parter)

 

WG - Wypożyczalnia Główna / Main Lending Library - pok. 11 (parter)

ZWIŃ

Katalog elektroniczny, konto użytkownika - instrukcja ROZWIŃ

Poprzez katalog elektroniczny

Czytelnik ma również dostęp do swojego konta bibliotecznego.

Aby zalogować się do katalogu należy użyć linku zaloguj (w prawym górnym rogu) następnie podać:

numer karty bibliotecznej (bez początkowych zer) oraz hasło - dla użytkowników zapisanych do 28 lipca 2014 r. są nim pierwsze 4 litery nazwiska, bez polskich znaków.

Pozostali użytkownicy hasło otrzymują na podany w Bibliotece adres mailowy – hasło to należy zmienić przy pierwszym logowaniu do katalogu.

ZWIŃ

Formy płatności ROZWIŃ

Zobowiązania wobec Biblioteki regulować można:

 

 • przelewem na numer bankowy 04124047221111000048578273 w tytule wpłaty wpisując imię i nazwisko ew. nr karty bibliotecznej
 • za pomocą systemu payu po zalogowaniu na swoje konto czytelnika,
 • gotówką lub przy pomocy karty płatniczej w wypożyczalni z której książki zostały pożyczone.

 

 

ZWIŃ

Допомога ROZWIŃ

Zamknij

W tym serwisie internetowym używane są pliki cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu, do celów statystycznych i/lub reklamowych. Poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki przy pomocy której korzystasz z tego serwisu internetowego możesz blokować lub zezwalać na zapisanie plików cookies w urządzeniu w którym przeglądasz serwis internetowy.