Pomoc/Допомога

Zapisz się do Biblioteki/Запишіться до Бібліотеки ROZWIŃ

Do korzystania z usług Biblioteki uprawnia ważna karta biblioteczna, którą otrzymać można bezpłatnie w Punkcie Rejestracji Czytelników oraz Artetece.

W celu otrzymania karty bibliotecznej, należy zapisać się do Biblioteki osobiście lub on-line:

aby zapisać się osobiście należy zgłosić się do Punktu Rejestracji Czytelników w budynku głównym Biblioteki lub w Artetece. Zgłaszający się powinien:

-    okazać dokument tożsamości ze zdjęciem oraz oświadczyć o aktualnym adresie zameldowania; osoby, które nie mają adresu zameldowania, zobowiązane są złożyć oświadczenie o adresie zamieszkania lub adresie do korespondencji;

-    wypełnić i podpisać czytelnie formularz zapisu,  który można pobrać w Punkcie Rejestracji Czytelników, w Artetece lub ze strony internetowej

aby zapisać się on-line:

-    należy wypełnić formularz zapisu dostępny w katalogu INTEGRO (formularz dostępny po wejściu na link ZALOGUJ SIĘ wybraniu opcji ZAREJESTRUJ SIĘ),

-    po dokonaniu rejestracji na podany adres mailowy przesłana zostaje automatyczna informacja z numerem konta bibliotecznego i zasadach dalszego postępowania. W przypadku zapisu on-line osób niepełnoletnich odbiór karty odbywa się po dopełnieniu formalności zgodnie z § 2 pkt. 3 Regulaminu WBP w Krakowie.

Osoby niepełnoletnie mogą być zapisane na podstawie:

- dokumentu tożsamości ze zdjęciem lub legitymacji szkolnej oraz pisemnego poręczenia rodzica lub opiekuna prawnego na formularzu zapisu do Biblioteki. Rodzic lub opiekun prawny podpisując formularz zapisu okazuje dokument (ze zdjęciem) potwierdzający tożsamość,

- nieletni powyżej 13 roku życia mogą zapisywać się samodzielnie pod warunkiem dostarczenia poręczenia oraz kopii dokumentu tożsamości (do wglądu), o którym mowa powyżej,

- niepełnoletni studenci obcokrajowcy mogą zapisać się na podstawie dokumentu (ze zdjęciem) potwierdzającego tożsamość.

Ze zbiorów Biblioteki można korzystać zaraz po dokonaniu formalności zapisu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tłumaczenie zostało przygotowane Fundacją Instytut Polska-Ukraina w ramach projektu "Przełamywanie barier", finansowanego Europejskim Korpusem Solidarności.

Щоб скористатися послугами Бібліотеки, вам потрібна бібліотечна карта, яку можна безплатно отримати в Реєстраційному пункті та Артетеці.

Отримати карту можна за попереднім записом онлайн або особисто в Бібліотеці:

при особистому записі необхідно звернутися до Реєстраційного пункту в головному корпусі або до Артетеки. Ви повинні

●       мати з собою документ, що засвідчує особу, фотографію та документ про прописку; у випадку відсутності такого документа, ви маєте показати заяву про актуальне місце проживання чи активну поштову адресу;

●       заповнити й підписати реєстраційну форму, яку можна отримати у Пункті реєстрації, в Артетеці або завантажити з вебсторінки.

при записі онлайн:

●       необхідно заповнити реєстраційну форму, доступну за посиланням: INTEGRO (форма буде доступна при вході за посиланням “ZALOGUJ SIĘ/ УВІЙДІТЬ” та після натиску на “ZAREJESTRUJ SIĘ/ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЯ”)

●       після реєстрації за поданою електронною адресою, на вашу електронну скриньку прийде лист із номером профілю та подальшою інструкцією. У випадку онлайн-реєстрації  неповнолітніх осіб, карту можна буде забрати після заповнення форми згідно з § 2 п.3 Регламенту ВПБ в Кракові  (§ 2 pkt. 3 Regulaminu WBP w Krakowie)

Неповнолітні особи можуть записатися на підставі:

●       документу, що підтверджує особу з фотографією або учнівським квитком та письмовою згодою від батьків чи опікуна для реєстраційної форми Бібліотеки. Батьки або опікуни підписують форму і показують документ (разом із фотографією), який підтверджує особу;

●       неповнолітні особи, що старші 13 років можуть записатися самостійно при умові показання копії документу, що підтверджує особу та документом згоди;

●       неповнолітні іноземні студенти можуть записатися з документом, що підтверджує особу (з фотографією).

Бібліотечними фондами можна користуватися відразу після реєстрації.

wbp_w_krakowie_karta_zapisu_2020.pdf

ZWIŃ

Prolongata dokumentów/Продовження строку документів ROZWIŃ

Przedłużyć okres wypożyczenia materiałów bibliotecznych można:

 • logujac się na swoje konto czytelnika w katalogu bibliotecznym INTEGRO,
 • telefonicznie w Punkcie Informacyjnym 12 37-52-200,
 • osobiście podczas wizyty w danej wypożyczalni.

Prolongata jest możliwa tylko wtedy, gdy niejest pzrekroczony termin zwrotu materiałów oraz jeśli wypożyczona pozycja nie została wcześniej zarezerwowana przez innego użytkownika.

Prolongacie nie podlegają e-booki i czasopisma z Wypożyczalni i Pracowni Informatycznej.

Dokumenty przetrzymane można ponownie prolongować/wypożyczyć po uregulowaniu opłaty.

Prolongata dokonywana jest zawsze na okres 31 dni.

Tłumaczenie zostało przygotowane Fundacją Instytut Polska-Ukraina w ramach projektu "Przełamywanie barier", finansowanego Europejskim Korpusem Solidarności.

---------------------------------------------------------------------

Продовжити строку дії  запозичених бібліотечних матеріалів можна:

●       увійшовши у свій профіль через бібліотечний каталог: INTEGRO;

●       через телефон у нашому Інформаційному пункті: 12 37-52-200;

●       особисто під час відвідин бібліотеки.

Пролонгація можлива тільки у тому випадку, коли термін повернення книги не вийшов та якщо позичена книга не зарезервована іншою особою.

Не можна продовжувати електронні книги і журнали з Пункту випозичення книг та IT-майстерні.

Якщо вийшов термін позиченої книги, можна продовжити/позичити книгу після врегулювання оплати.

Продовження завжди можна здійснити на 31 день.

ZWIŃ

Rezerwacja wypożyczonych dokumentów/Резервація позичених матеріалів ROZWIŃ

Rezerwacje ogólne informacje:

 • maksymalnie można zarezerwować tyle dokumentów, ile można wypożyczyć w danej agendzie Biblioteki,
 • po zwrocie do Biblioteki zarezerwowany dokument czeka na użytkownika 2 dni, po czym rezerwacja zostaje automatycznie anulowana lub przechodzi na następną osobę z kolejki,
 • w przypadku dokonania rezerwacji na tytuł/opis (nie konkretny egzemplarz), gdy wraca pierwszy egzemplarz, rezerwacja na następne egzemplarze jest automatycznie anulowana.
 • zarezerwowanych dokumentów nie można prolongować,
 • rezerwacji można dokonać tylko poprzez katalog elektroniczny Biblioteki

Aby otrzymywać mailowe powiadomienie o możliwości odbioru zarezerwowanego dokumentu, należy przed rozpoczęciem rezerwacji sprawdzić poprawność lub wpisać adres mailowy (po zalogowaniu na swoje konto w katalogu w zakładce konto/dane osobowe). W przypadku braku adresu mailowego, w sprawie rezerwowanych dokumentów, należy kontaktować się osobiście lub telefonicznie z odpowiednią agendą Biblioteki.

Aby dokonać Rezerwacji należy:

 1. Zalogować się na swoje konto do katalogu on-line biblioteki i odnaleźć poszukiwany dokument.
 2. Jeżeli dokument jest wypożyczony można go zarezerwować:

Rezerwować można konkretny egzemplarz - poprzez zaznaczenie konkretnego numeru inwentarza lub tytuł/opis (w przypadku kilku egzemplarzy tego samego wydania) - poprzez klikniecie komendy ZAZNACZ WSZYSTKIE.

 

Po pojawieniu się okna rezerwacji – warto:

 • ustawić termin ważności rezerwacji wybierając odpowiednią datę z kalendarza.
 • dowiedzieć się, ile osób oczekuje już na ten dokument (kolejka).

           3. Zatwierdzić Rezerwację lub ją anulować.

Po zwrocie dokumentu do Biblioteki, na podany wcześniej adres mailowy zostanie wysłana automatyczna wiadomość z informacją, że zarezerwowany dokument jest już dostępny w Bibliotece. Należy wtedy przejść do katalogu elektronicznego Biblioteki aby wysłać potwierdzenie zamówienia lub rezygnację. Po zalogowaniu się na swoje konto należy:

 1. Wybrać link KOSZYK ZAMÓWIEŃ (w panelu górnym),
 2. Wybrać miejsce dostarczenia zamówionego dokumentu wchodząc na link ZMIEŃ i rozwijając listę (Książkomat/Wypożyczalnia…) i ZATWIERDZIĆ
 3. Po dokonaniu wyboru miejsca zaznaczyć V i wysłać zamówienie WYŚLIJ ZAMÓWIENIE. Na ekranie pojawi się informacja o przewidywanym czasie dostarczenia dokumentu do wybranego miejsca.
 4. Po zrealizowaniu zamówienia przez bibliotekarza i dostarczeniu go do wskazanego miejsca odbioru, na podany adres mailowy zostanie wysłany mail z informacją o możliwości odbioru zarezerwowanego dokumentu. Zarezerwowany dokument będzie czekał 2 dni (liczone z pominięciem soboty, niedzieli i dni świątecznych).

Tłumaczenie zostało przygotowane Fundacją Instytut Polska-Ukraina w ramach projektu "Przełamywanie barier", finansowanego Europejskim Korpusem Solidarności.

----------------------------------------------------------------------

Резервація, загальна інформація:

●       максимальна кількість документів, яку ви можете позичити, залежить від відділу бібліотеки;

●       після реєстрації книги чекатимуть на власника 2 дні, якщо протягом цього терміну їх не заберуть, реєстрація автоматично анулюється або перейде до наступної особи у черзі;

●       у разі резервування за назвою/описом (а не окремого примірника), коли примірник повертається, резервування на наступні екземпляри автоматично скасовується;

●       резервацію матеріалів продовжити не можна;

●       зробити резервацію можна лише через електронний каталог бібліотеки.

Щоб  отримати повідомлення на електронну пошту про можливість забрати зарезервований документ, потрібно перед початком резервації перевірити правильність електронної адреси (після входу до свого облікового запису в каталозі - персональні дані) У разі відсутності електронної адреси у справах щодо резервацій, необхідно сконтактуватися з відповідним відділом бібліотеки особисто або за номером телефону.

Як зробити резервацію:

1. Увійти у свій обліковий запис в каталозі онлайн-бібліотеки і знайти необхідний документ;

2. Якщо потрібні матеріали уже позичили, їх можна зарезервувати.

Можна зарезервувати конкретний екземпляр, зазначивши його номер або назву (у разі кількох екземплярів того ж видавництва) - натиснувши “ZAZNACZ WSZYSTKIE/ОБРАТИ ВСЕ”.

Після того, як з'явиться вікно резервації, слід:

●        встановити дату дії бронювання, вибравши відповідну з календаря;

●       дізнатися, скільки осіб очікує на цей документ (черга).

3. Затвердити резервацію або анулювати її.

Після повернення матеріалів до бібліотеки, на вказану ранішу адресу електронної пошти буде надіслано автоматичне повідомлення з інформацією про те, що зареєстрований матеріал вже доступний у бібліотеці. Після цього необхідно перейти до електронного каталогу бібліотеки, щоб надіслати підтвердження замовлення. Після входу у свій обліковий запис ви повинні:

1. Вибрати посилання “KOSZYK ZAMÓWIEŃ/КОШИК ЗАМОВЛЕНЬ” (на головній панелі);

2. Обрати місце доставлення замовленого документа, перейшовши за посиланням “ZMIEŃ/ЗМІНИТИ” та розгорнувши список (“Książkomat/Wypożyczalnia” - “Книгомат” / “Пункт випозичення”) та “ZATWIERDZIĆ/ПІДТВЕРДИТИ”;

3. Після вибору місця, натисніть “V” та “WYŚLIJ ZAMÓWIENIE/ВІДПРАВТЕ ЗАМОВЛЕННЯ”. На екрані з’явиться інформація про орієнтовний час доставлення документа у вибране місце;

4. після того, як бібліотекар відправить замовлення та його доставлять за вказаним місцем відбору, на електронну адресу буде надіслано лист з інформацією про можливість забрати заброньований документ. Документ може очікувати 2 дні (крім суботи, неділі та святкових днів).

ZWIŃ

Zamawianie dostępnych dokumentów/Замовлення доступних документів ROZWIŃ

Zamówienia ogólne informacje:

 

 • maksymalnie można zamówić tyle dokumentów, ile można wypożyczyć w danej agendzie Biblioteki,
 • ze względu na wolny dostęp do półek, dopiero po sprawdzeniu przez bibliotekarza możliwości realizacji zamówienia do użytkownika zostaje wysłany mail z informacją o możliwości odbioru dokumentu,
 • zamówienia można dokonać tylko poprzez katalog elektroniczny Biblioteki.

Aby otrzymywać mailowe powiadomienie o możliwości odbioru zamawianego dokumentu, należy przed rozpoczęciem zamówienia sprawdzić poprawność lub wpisać adres mailowy (po zalogowaniu na swoje konto w katalogu w zakładce konto/dane osobowe). W przypadku braku adresu mailowego, w sprawie zamawianych dokumentów, należy kontaktować się osobiście lub telefonicznie z odpowiednią agendą Biblioteki.

 

Aby dokonać Zamówienia należy:

 

 1. Zalogować się na swoje konto do katalogu on-line biblioteki i odnaleźć poszukiwany dokument.
 2. Status dostępny oznacza, że dokument można zamówić wybierając link ZAMÓW
 3. Wybrać miejsce dostarczenia zamówionego dokumentu wchodząc na link ZMIEŃ i rozwijając listę (Książkomat/Wypożyczalnia…) i ZATWIERDZIĆ
 4. Przejść do KOSZYKA ZAMÓWIEŃ (lub kontynuować przeglądanie).
 5. Zaznaczyć wybrane dokumenty i WYSŁAĆ ZAMÓWIENIE lub zrezygnować.
 6. Po zrealizowaniu zamówienia przez bibliotekarza i dostarczeniu go do wskazanego miejsca odbioru, na podany adres mailowy zostanie wysłany mail z informacją o możliwości odbioru zamówionego dokumentu. Zamówiony dokument będzie czekał 2 dni (liczone z pominięciem soboty, niedzieli i dni świątecznych).

Tłumaczenie zostało przygotowane Fundacją Instytut Polska-Ukraina w ramach projektu "Przełamywanie barier", finansowanego Europejskim Korpusem Solidarności.

------------------------------------------------------------------------

Замовлення, загальна інформація:

●       максимальна кількість документів, яку ви можете позичити, залежить від відділу бібліотеки;

●       через вільний доступ до полиць замовлення можна виконати лише після перевірки бібліотекарем, користувачеві надсилається електронний лист з інформацією про можливість забрати документ

●       замовлення можна зробити тільки через електронний каталог бібліотеки.

Щоб отримати повідомлення на електронну пошту про можливість забрати своє замовлення, перед початком замовлення потрібно перевірити правильність електронної адреси або вказати її (після входу в обліковий запис у каталозі, вкладці “акаунт/персональні дані”). Якщо у вас немає електронної пошти, зверніться до відповідного відділу бібліотеки особисто або за телефоном.

Щоб зробити замовлення, необхідно:

1. увійти у свій обліковий запис в онлайн-каталозі бібліотеки та обрати потрібний документ;

2. статус “Dostępny/Доступний” означає, що документ можна замовити, вибравши функцію “ZAMÓW/ЗАМОВТЕ”

3. виберіть місце доставлення замовленого документа, перейшовши за посиланням “ZMIEŃ/ЗМІНІТЬ” та розгорнувши список (“Książkomat/Wypożyczalnia”/“Книгомат” / “Пункт випозичення”) та “ZATWIERDZIĆ”/ПІДТВЕРДИТИ”;

4. перейдіть до “KOSZYKA ZAMÓWIEŃ”/КОШИКА ЗАМОВЛЕНЬ”  (або продовжуйте перегляд);

5. зазначте вибрані документи, після чого “WYSŁAĆ ZAMÓWIENIE”/НАДІСЛАТИ ЗАМОВЛЕННЯ” або скасувати;

6. після виконання замовлення бібліотекарем, його доставлять до вказаного пункту видачі замовлення. На подану раніше електронну адресу прийде лист із подальшою інформацією про можливість забрати замовлений документ;

7. замовлений документ чекатиме у пункті видачі 2 дні (окрім суботи, неділі та святкових днів).

 

ZWIŃ

Oznaczenia agend ROZWIŃ

Oznaczenia znajdujące się na początku sygnatury wskazują na agendy,
w których udostępniane są poszczególne dokumenty:

 

W celu zlokalizowania położenia danej pozycji w bibliotece należy zwracać uwagę na oznaczenia znajdujące się na początku sygnatury. Wskazują one na agendy, w których udostępniane są poszczególne książki:

 

Art,  eArt - Arteteka – ul. Rajska 12, wejście od ul. Szujskiego

 

Bgr -  Czytelnia Informacji Naukowej i Bibliograficznej / Scientific and Bibliographical Information Reading Room – pok. 116 (I piętro)

 

BgrIR  - Czytelnia Zbiorów o Krakowie i Małopolsce / Krakow and Małopolska Region Reading Room - pok. 112 (I piętro)

 

BgrIB - Czytelnia Informacji Biznesowej i Europejskiej / Businness and European Information Reading Room - pok. 256 (II piętro)

 

BgrCK - Wypożyczalnia i Pracownia Informatyczna / IT Books Lending Library and Computer Lab - pok. 313 (III piętro)

 

bsART - Biblioteka Sztuki / Art Library - pok. 114 (I piętro)

 

Czas - Czytelnia Czasopism / Periodicals Reading Room - pok. 152 (I piętro)

 

CzG - Czytelnia Główna/ Main Reading Room- pok. 337 (III piętro)

 

CzG-m - Czytelnia Główna – magazyn Main Reading Room - Store House- pok. 337 (III piętro)

 

CzG-s - Czytelnia Główna – magazyn archiwalny Main Reading Room - Archival Store House- pok. 337 (III piętro)

 

Muz - Wypożyczalnia i Pracownia Muzyczna / Music Lending Library and Lab - pok. 252 (II piętro)

 

Obc - Wypożyczalnia i Czytelnia Zbiorów Obcojęzycznych / Foreign Languages Lending Library and Reading Room - pok. 250 (II piętro)

 

ODz - Wypożyczalnia i Pracownia dla Dzieci / Children's Lending Library and Lab - pok. 48 (parter)

 

OML - Wypożyczalnia i Pracownia dla Młodzieży / Young Adults Lending Library and Lab - pok. 51 (parter)

 

WG - Wypożyczalnia Główna / Main Lending Library - pok. 11 (parter)

ZWIŃ

Katalog elektroniczny, konto użytkownika - instrukcja/Електронний каталог, обліковий запис користувача - інструкція ROZWIŃ

Poprzez katalog elektroniczny

Czytelnik ma również dostęp do swojego konta bibliotecznego.

Aby zalogować się do katalogu należy użyć linku zaloguj (w prawym górnym rogu) następnie podać:

numer karty bibliotecznej (bez początkowych zer) oraz hasło - dla użytkowników zapisanych do 28 lipca 2014 r. są nim pierwsze 4 litery nazwiska, bez polskich znaków.

Pozostali użytkownicy hasło otrzymują na podany w Bibliotece adres mailowy – hasło to należy zmienić przy pierwszym logowaniu do katalogu.

Tłumaczenie zostało przygotowane Fundacją Instytut Polska-Ukraina w ramach projektu "Przełamywanie barier", finansowanego Europejskim Korpusem Solidarności.

-----------------------------------------------------------------

Читач також має доступ до свого бібліотечного акаунту через електронний каталог. Для входу в каталог скористайтеся посиланням “zaloguj”/”увійдіть” (у верхньому правому куті), потім впишіть: номер бібліотечної картки (без нулів на початку), пароль - для користувачів, зареєстрованих до 28 липня 2014 року, це перші 4 літери прізвища, без польських символів (ó,ż,ź,ć,ś,ą,ę). Інші користувачі отримують пароль листом на електронну адресу, вказану в бібліотеці - цей пароль необхідно змінити при першому вході в каталог.

ZWIŃ

Formy płatności/Зобов'язання перед бібліотекою можуть регулюватися ROZWIŃ

Zobowiązania wobec Biblioteki regulować można:

 

 • przelewem na numer bankowy 04124047221111000048578273 w tytule wpłaty wpisując imię i nazwisko ew. nr karty bibliotecznej
 • za pomocą systemu payu po zalogowaniu na swoje konto czytelnika,
 • gotówką lub przy pomocy karty płatniczej w wypożyczalni z której książki zostały pożyczone.

Tłumaczenie zostało przygotowane Fundacją Instytut Polska-Ukraina w ramach projektu "Przełamywanie barier", finansowanego Europejskim Korpusem Solidarności.

----------------------------------

Зобов'язання перед бібліотекою можуть регулюватися:

●       банківським переказом на номер  04124047221111000048578273 (у назві платежу вписати ім'я та прізвище або номер бібліотечної картки);

●       використовуючи системи payu після входу у свій обліковий запис;

●       готівкою або платіжною карткою в пункті, де були взяті книги.

 

ZWIŃ
Zamknij

W tym serwisie internetowym używane są pliki cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu, do celów statystycznych i/lub reklamowych. Poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki przy pomocy której korzystasz z tego serwisu internetowego możesz blokować lub zezwalać na zapisanie plików cookies w urządzeniu w którym przeglądasz serwis internetowy.