Szkolenia dla bibliotekarzy

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie pełni rolę wspierającą dla sieci bibliotek publicznych w Małopolsce. Wśród wielu działań, jakie Biblioteka realizuje w porozumieniu z bibliotekami terenowymi, są też szkolenia, których tematyka ustalana jest na bieżąco w zależności od potrzeb środowiska bibliotekarskiego.

Para-buch! Książka w ruch!

ROZWIŃ

27 listopada 2020 r. w godz. 11:00-13:00 na platformie ClickMeeting odbyło się zorganizowane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie spotkanie w formie wideokonferencji, podsumowujące projekt Para-buch! Książka w ruch! w bibliotekach województwa małopolskiego. Para-buch! Książka w ruch! to nowatorskie przedsięwzięcie łączące w sobie promocję książki popularnonaukowej, rozbudzanie wśród młodszych dzieci ciekawości świata, rozwój ich umiejętności językowych i kształtowanie nawyku czytania, z tego też powodu adresatami i uczestnikami wideokonferencji byli bibliotekarze placówek publicznych i szkolnych naszego regionu.

Spotkanie, którego moderatorem była p. Beata Tarnowska, podzielono na kilka bloków tematycznych:

  • „Para-buch! Książka w ruch!" – krótko o projekcie,
  • Jak wprowadzić dzieci w świat nauki i dziedzin STEM?,
  • „Bank pomysłów" – wymiana doświadczeń z realizacji projektu w bibliotekach małopolskich,
  • Jak zaciekawić najmłodszych książką popularnonaukową? – baza inspiracji dla bibliotek,
  • Spotkanie edukacyjne w czasie pandemii – o metodach pracy bibliotek i wyzwaniach projektu,
  • Rezultaty projektu i pomysły na rozwijanie oferty bibliotek – podsumowanie.

W wideokonferencji w roli prezenterów udział wzięli przedstawiciele Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ambrożego Grabowskiego w Kętach (p. dyr. Agata Szyszka-Mądro) oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie (p. Patrycja Rudkiewicz), która zaprezentowała także film konkursowy, dokumentujący przebieg projektu w tej placówce.

Projekt „Para-buch! Książka w ruch!” finansowany jest ze środków Deutsche Telekom Stiftung, na podstawie umowy o współpracy zawartej pomiędzy Deutsche Telekom Stiftung, Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz DSZ – International Giving Foundation.

ZWIŃ
Zamknij

W tym serwisie internetowym używane są pliki cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu, do celów statystycznych i/lub reklamowych. Poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki przy pomocy której korzystasz z tego serwisu internetowego możesz blokować lub zezwalać na zapisanie plików cookies w urządzeniu w którym przeglądasz serwis internetowy.