Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie

 

Dostępność cyfrowa

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.rajska.info zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.rajska.info

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie (w skrócie WBP w Krakowie):

 

Data publikacji strony internetowej: 17.07.2015 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 28.03.2024 r.

Strona internetowa www.rajska.info jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań WBP w Krakowie,
 • zdjęcia opublikowane w treści artykułów na stronie nie posiadają opisów alternatywnych: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań WBP w Krakowie,
 • nie wszystkie hiperłącza mają nadane tytuły.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • możliwość wydrukowania treści artykułów, po kliknięciu przycisku drukuj pokazuje się okno z wersją tekstową artykułu dostosowaną dla drukarek, bez grafiki tła itp.,
 • możliwość powiększania wielkości liter w treści artykułów na stronie,
 • podstawowe informacje o Bibliotece w języku migowym dla osób z dysfunkcją słuchu,
 • wyszukiwarka indeksująca treści na stronie,
 • możliwość przechodzenia między elementami strony za pomocą klawisza TAB.

Strona nie posiada:

 • możliwości wybrania stylu z podwyższonym kontrastem (czarne tło, żółte i zielone litery),
 • wersji tekstowej nie zawierającej żadnych grafik,
 • możliwości zmiany wielkości liter dla całego szablonu strony,
 • podświetlania elementów nawigacyjnych (tzw. focus) ułatwiającego osobom niedowidzącym korzystanie z witryny.

Deklarację sporządzono na podstawie narzędzi walidujących zgodność strony ze standardami WCAG, narzędzi sprawdzających treść oraz na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika WBP w Krakowie.

Oświadczenie sporządzono dnia 27.02.2024 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W WBP w Krakowie do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej wyznaczony został Marcin Karkosz, e-mail: dostepna@rajska.info, telefon: 12 37 52 280 (dotyczy powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej).

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., kodeksu postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Siedziby WBP w Krakowie:

 • przy ul. Rajskiej 1
 • przy ul. Rajskiej 12

spełniają minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W zakresie dostępności architektonicznej:

Budynek Główny WBP w Krakowie, ul. Rajska 1

Budynek Biblioteki ma 4 kondygnacje. Prowadzi do niego wejście główne z ul. Rajskiej. Do wnętrza głównego budynku wchodzi się przez automatycznie rozsuwane, szklane drzwi. Po obu stronach schodów do budynku znajdują się podjazdy dla osób poruszających na wózku. Po przekroczeniu wejścia głównego wchodzi się do obszernego holu. Szatnia znajduje się na lewo od wejścia. Aby dostać się do korytarzy na parterze, należy pokonać pięć stopni schodów lub skorzystać z podjazdu - jeden znajduje się po lewej, a drugi po prawej stronie. Po lewej stronie od wejścia znajduje się przycisk umożliwiający wezwanie asystenta osoby z niepełnosprawnością lub pracownika informacji.

Komunikację między piętrami zapewniają 2 windy dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Windy są wyposażone w system informacji głosowej oraz przyciski oznaczone brajlem. Budynek główny Biblioteki przy ul. Rajskiej jest dostępny dla osób poruszających się przy pomocy wózka aktywnego. Stopnie schodów są oznaczone kontrastowo. Kontrastowo są oznaczone tablice informacyjne oraz piktogramy informujące o numerach pięter, klatek schodowych, dróg ewakuacyjnych.

W głównym budynku są 4 toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Istnieje możliwość wprowadzenia psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej.

Arteteka WBP w Krakowie ul. Rajska 12 (wejście od ulicy Szujskiego)

Budynek, w którym znajduje się Arteteka (wejście od ul. Szujskiego), to nowoczesna przestrzeń pozbawiona barier architektonicznych.

Arteteka mieści się w budynku Małopolskiego Ogrodu Sztuki (MOS) na piętrach 1 – 3. Do budynku prowadzi wejście od ul. Szujskiego, szerokimi szklanymi drzwiami. Po przekroczeniu wejścia wchodzi się do obszernego holu. Na wprost wejścia znajduje się klatka schodowa, a w klatce z lewej strony winda, którą można dostać się na piętro 1. Po wyjściu z windy na 1. piętrze należy skierować się na prawo wprost do stanowiska obsługi czytelników. Na prawo od stanowiska obsługi znajduje się winda, którą można dostać się na 2 i 3 piętro.

Toaleta dostępna znajduje się na 1. piętrze, na prawo od windy.

Istnieje możliwość wprowadzenia psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej.

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

Budynek Główny WBP w Krakowie, ul. Rajska 1

Wszyscy pracownicy pierwszego kontaktu zostali przeszkoleni z zasad obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami – klienta z niepełnosprawnością.

Na stronie internetowej dostępny jest film w Polskim Języku Migowym z podstawowymi informacjami o Bibliotece.

Dodatkowe informacje dotyczące dojścia, wnętrza budynku oraz oferty Biblioteki dla osób z niepełnosprawnościami dostępne są w zakładce Dostępność na stronie internetowej Biblioteki.

14 pracowników pierwszego kontaktu ukończyło kurs Polskiego Języka Migowego na poziomie podstawowym.

W Bibliotece działa usługa Asystenta osoby z niepełnosprawnością, dzięki której osoba niepełnosprawna może uzyskać pomoc w dotarciu do wybranej wypożyczalni oraz skorzystaniu z oferowanych przez Bibliotekę zbiorów i usług.

Podczas wizyty w bibliotece można skorzystać z usługi tłumacza Polskiego Języka Migowego online oraz pętli indukcyjnej.

Budynek Arteteki WBP przy ulicy Rajskiej 12 (wejście od ulicy Szujskiego)

Wszyscy pracownicy pierwszego kontaktu zostali przeszkoleni z zasad obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami – klienta z niepełnosprawnością.
Dodatkowe informacje dotyczące dojścia, wnętrza budynku Arteteki oraz oferty dla osób z niepełnosprawnościami dostępne są w zakładce Dostępność na stronie internetowej biblioteki.
3 pracowników pierwszego kontaktu ukończyło kurs Polskiego Języka Migowego na poziomie podstawowym.
Podczas wizyty w Artetece można skorzystać z usługi tłumacza Polskiego Języka Migowego online oraz pętli indukcyjnej.

Zamknij

W tym serwisie internetowym używane są pliki cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu, do celów statystycznych i/lub reklamowych. Poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki przy pomocy której korzystasz z tego serwisu internetowego możesz blokować lub zezwalać na zapisanie plików cookies w urządzeniu w którym przeglądasz serwis internetowy.