E-zasoby

Biblioteka w sieci

System HAN ROZWIŃ

Uprzejmie informujemy, że od czerwca Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie  umożliwia  swoim użytkownikom  dostęp do źródeł elektronicznych baz danych  poprzez system  HAN. 

Dzięki wdrożeniu  systemu HAN użytkownicy posiadający aktywne konto biblioteczne uzyskali możliwość bezpiecznego, zdalnego  dostępu do e-zasobów  z komputerów zlokalizowanych poza siecią  WBP w Krakowie. 

Aby skorzystać  z baz danych należy  na stronie internetowej Biblioteki w zakładce  E-zasoby wybrać konkretny zasób, każda baza ma swój indywidualny link, który znajduje się w opisach poszczególnych baz.  W okno logowania do zasobu należy wpisać numer karty czytelnika oraz hasło używane do zalogowania się do swojego konta czytelnika w katalogu online.

Zakup i wdrożenie systemu HAN został sfinansowany w  ramach realizacji Projektu „Małopolska Biblioteka Cyfrowa w horyzoncie 21. wieku - stworzenie innowacyjnej platformy udostępniania regionalnych zasobów cyfrowych w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie”

ZWIŃ

Bazy EBSCO ROZWIŃ

Zapraszamy do korzystania z wybranych baz firmy EBSCO, które są bezpłatnie dostępne w naszej ofercie:

Flipster

Flipster jest serwisem czasopism, który umożliwia użytkownikom przeglądanie cyfrowych wersji najnowszych wydań popularnych  światowych czasopism „Science”, „New Yorker”, „ Vogue”,  „Science News” , a także z takich dziedzin, jak: art & design, business, comics&graphic novels, fashion, history, home & garden, lifestyle, sports, science& technology, travel, hobbies, DIY.

http://extranet.rajska.info/han/ebsco-flipster

EBSCO eBooks™ Open Access Monograph Collection to kolekcja stworzona we współpracy z wieloma wydawnictwami uniwersyteckimi i naukowymi, zawiera tysiące wysokiej jakości e-booków w wolnym dostępie bez DRM. Zasoby bazy powiększane są o kolejne pozycje w wolnym dostępie, aby zapewnić czytelnikom spójność z książkami elektronicznymi znajdującymi się już w kolekcji biblioteki.

WEJŚCIE: https://extranet.rajska.info/han/ebsco-ebook-open-access-collection/

eBook Collection to baza, która zawiera książki elektroniczne w wersji pełnotekstowej. Udostępnia materiały związane z szeroko pojętą sztuką, teatrem i filmem.

WEJŚCIE: https://extranet.rajska.info/han/ebsco-ebook-collection/

Aby skorzystać z  bazy   należy w okno  logowania wpisać  numer  karty czytelnika oraz hasło używane do zalogowania się do swojego konta czytelnika w katalogu online.

Academic Research Source to multidyscyplinarna pełnotekstowa baza danych, oferująca użytkownikom dostęp do zbioru ponad 237,000 książek elektronicznych oraz 5,000 pełnotekstowych czasopism. Tematyka bazy obejmuje między innymi: psychologię, sztukę i architekturę, nauki humanistyczne, nauki stosowane, nauki społeczne, słowniki i leksykony, nauki polityczne, ochronę środowiska, prawo, krytykę literacką, biznes i ekonomię, i wiele innych.

The Belt and Road Initiative Reference Source - baza czasopism zawiera ponad 5200 tytułów w tym ponad 350 pełnotekstowych czasopism wydawanych w Polsce z zakresu ekonomii, biznesu, rolnictwa, technologii, historii, nauk ścisłych, medycyny, nauk społecznych, humanistyki i wiele innych.

WEJŚCIE: http://extranet.rajska.info/han/the-belt-and-road/

eBook Academic Collection -jedna z największych dostępnych na rynku  kolekcja  ebooków ponad 237 000 tytułów.

WEJŚCIE: http://extranet.rajska.info/han/academic-ebook-collection/

W okno  logowania należy wpisać  numer  karty czytelnika oraz hasło używane do zalogowania się do swojego konta czytelnika w katalogu online

Zachęcamy również do założenia indywidualnego konta bezpośrednio w serwisie EBSCOhost. Po zalogowaniu się do sieci bibliotecznej przy użyciu numeru karty czytelnika oraz hasła używanego do zalogowania się do swojego konta czytelnika w katalogu online,  należy wybrać opcję „Zaloguj się”, znajdującą się w górnej części strony, a następnie kliknąć odnośnik “Nie masz konta? Utwórz je teraz”. Indywidualne konto umożliwia poszerzenie dostępnych opcji przeglądania oferowanych baz oraz wypożyczanie audiobooków w celu odsłuchiwania ich w pobranej wcześniej aplikacji mobilnej.

Zasoby EBSCO dostępne są w języku angielskim. Szczegółowe wskazówki w języku polskim dotyczące korzystania z platformy EBSCOhost można znaleźć w rozbudowanym panelu „Pomoc” na stronie firmy EBSCO oraz na kanale EBSCO Polska w serwisie YouTube.

ZWIŃ

Bazy ProQuest ROZWIŃ

Zapraszamy do korzystania z wybranych baz firmy ProQuest, które są bezpłatnie dostępne w naszej ofercie:

Alexander Street Dance Online: Dance in Video: baza zawiera 729 nagrań video prezentujących różne style tańca, w tym rzadkie nagrania przedstawień w wykonaniu wybitnych mistrzów i zespołów tanecznych. Stanowi bezcenne źródło informacji dla osób studiujących sztukę tańca, nauczających i chcących pogłębić swoją wiedzę.

WEJŚCIE: https://extranet.rajska.info/han/dance-in-video/

Alexander Street  Theatre in Video:  baza zawiera 424 nagrania video prezentujące różnorodne przedstawienia teatralne, od klasycznego teatru szekspirowskiego i commedia dell’arte po japoński teatr kabuki i lalkowy bunraku.

WEJŚCIE: https://extranet.rajska.info/han/theatre-in-video/

Publicly Available Content Database– baza obejmująca wiele dyscyplin wiedzy i obszarów badań (takich jak sztuka, biznes, zdrowie i medycyna, historia, literatura i język, nauka i technologia czy nauki społeczne), dostarczająca linki do pełnego tekstu dostępnych publicznie treści edukacyjnych z wielu źródeł z całego świata. Wśród treści mogą znaleźć się m.in. gazety, dysertacje i prace dyplomowe (ProQuest jest oficjalnym cyfrowym archiwum dysertacji Biblioteki Kongresu), czasopisma naukowe, programy radiowe i telewizyjne, depesze i informacje prasowe, sprawozdania roczne spółek i analizy danych na ich temat, książki, archiwa i dokumenty rządowe czy mapy.

WEJŚCIE: https://extranet.rajska.info/han/publicly-proquest/

W okno  logowania należy wpisać  numer  karty czytelnika oraz hasło używane do zalogowania się do swojego konta czytelnika w katalogu online

ZWIŃ

Wolters Kluwer System Informacji Prawnej Lex OMEGA ROZWIŃ

Wolters Kluwer System Informacji Prawnej Lex OMEGA - zapewnia dostęp do aktualnych aktów prawnych zamieszczanych w Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim, a także Dziennikach resortowych, wojewódzkich oraz unijnych. Pozwala m.in. na odnalezienie projektów ustaw, orzecznictwa sądów i administracji oraz wzorów pism i umów. Umożliwia wgląd do KRS, sprawozdań finansowych firm, bibliografii PAN-u i książek takich wydawnictw jak: Dom Wydawniczy ABC oraz Zakamycze.

WEJŚCIE: https://extranet.rajska.info/han/lexomegaip/

W okno  logowania należy wpisać  numer  karty czytelnika oraz hasło używane do zalogowania się do swojego konta czytelnika w katalogu online

Pełna lista czasopism dostępnych w bazie Lex Omega:

 • Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica 2021
 • Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio G IUS 1954-2021
 • Anti Discrimination Law Review 2017-2020
 • Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej 2010-2021
 • Biuletyn Sądu Najwyższego - Izba Pracy Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 2011-2012
 • Coaching Review 2010-2018
 • Czasopismo Kwartalne Całego Prawa Handlowego, Upadłościowego oraz Rynku Kapitałowego 2007-2010
 • Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 1997-2021
 • Europejski Przegląd Sądowy 2005-2022
 • Finanse Komunalne 1994-2022 Finanse i Prawo Finansowe 2021
 • Forum Prawnicze 2010-2021
 • Gdańskie Studia Prawnicze 1997-2000
 • Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa 2005-2018
 • Glosa 1995-2022
 • Gospodarka Materiałowa i Logistyka od 2019-2021
 • Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2012-2021
 • Ius Novum z od 2007-2021
 • Krajowa Rada Sądownictwa 2008-2018
 • Kwartalnik Prawa Podatkowego 2020-2022
 • Management and Business Administration. Central Europe 2010-2021
 • Marketing i Rynek 2019-2021
 • Metropolitan Przegląd Naukowy 2014-2019
 • Metryka 2011-2018
 • Nieruchomości@ 2019-2022
 • Nieruchomości i Prawo 2011-2013
 • Nowy Przegląd Notarialny 1999-2021
 • Orzecznictwo Sądów Polskich 2009-2022
 • Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych 1994-2021
 • Państwo i Prawo 1990-2022
 • Polish Yearbook of International Law 1966-2020
 • Polski Proces Cywilny 2010-2022
 • Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2019-2021
 • Prawo Papierów Wartościowych 2000-2001 Prawo w Działaniu 2011-2021
 • Probacja 2019-2021
 • Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego 2007-2021
 • Prokurator 2000-2012
 • Prokuratura i Prawo 1995-2022
 • Przegląd Legislacyjny 2013-2021
 • Przegląd Podatkowy 1991-2022
 • Przegląd Prawa Administracyjnego 2018-2020
 • Przegląd Prawa Handlowego 1992-2022
 • Przegląd Prawa Publicznego 2009-2022
 • Przegląd Prawa Wyznaniowego 2009-2018
 • Przegląd Sądowy 2009-2022
 • Przegląd Sejmowy 2003-2021
 • Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2019-2021
 • Review of European and Comparative Law 2015-2022
 • Samorząd Terytorialny 1991-2022
 • Santander Art and Culture Law Review 2015-2017
 • Studia Iuridica Lublinensia 2003-2021
 • Studia Iuridica Toruniensia 2001-2021
 • Studia Prawnicze i Administracyjne 2010-2019
 • Studia Prawnicze KUL 2015-2021
 • Studia z Prawa Wyznaniowego 2012-2021
 • Temidium 2010-2022
 • Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies 2008-2021
 • Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2009-2022
 • Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 1973-2022
ZWIŃ

Inforlex Expert ROZWIŃ

Inforlex  Expert oferuje dostęp do prawa miejscowego, Bazy Monitorów B oraz orzeczeń administracji państwowej. Umożliwia sprawdzenie aktualnych przepisów oraz wskaźników i stawek, a także pobieranie wzorów umów i formularzy. Baza udostępnia również profesjonalne czasopisma z zakresu szeroko pojmowanego prawa, administracji, bankowości, finansów i HR-u.

WEJŚCIE: https://extranet.rajska.info/han/inforlexip/

W okno  logowania należy wpisać  numer  karty czytelnika oraz hasło używane do zalogowania się do swojego konta czytelnika w katalogu online

Pełna lista czasopism dostępnych w bazie Inforlex Expert:

•             Biuletyn Głównego Księgowego 2005-2022

•             Biuletyn VAT 2004-2022

•             Dziennik Gazeta Prawna

•             Gazeta Samorządu i Administracji 2001-2022

•             Kadry i Płace w Sferze Budżetowej 2010-2022

•             Monitor BHP 2021-2022

•             Monitor Księgowego 2003-2022

•             Monitor Prawa Budowlanego i Nieruchomości 2019-2022

•             Monitor Prawa Ochrony Środowiska 2019-2022

•             Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 2002-2022

•             Monitor Prawa Zamówień Publicznych 2019-2022

•             Poradnik Gazety Prawnej 2001-2022

•             Poradnik Rachunkowości Budżetowej 2006-2022

•             Procedury 2015-2022

•             Rachunkowość Budżetowa 2001-2022

•             Rachunkowość Służb Mundurowych 2003-2022

•             Rachunkowość w Instytucjach Pomocy Społecznej 2008-2022

•             Rachunkowość w Oświacie 2003-2022

•             Serwis Prawno-Pracowniczy 2001-2022

ZWIŃ

Wielka Genealogia ROZWIŃ

Wielka Genealogia - autorem bazy jest dr Jerzy Minakowski (inaczej Genealogia Manikowskiego) – w której można znaleźć informacje dotyczące polskich elit – od Piasta Kołodzieja do czasów współczesnych. Praktycznie w komplecie: Rej, Kochanowski, Krasicki, Mickiewicz, Sienkiewicz, Kopernik, Skłodowska, Zawisza Czarny, Kościuszko, Hubal, Herbert, Miłosz, Kaczyńscy, Komorowski, Buzek... Znani: literaci, malarze, muzycy, aktorzy, dziennikarze, odkrywcy, historycy, wojskowi, filozofowie, ludzie Kościoła, prawnicy, politycy: przedrozbiorowi, dziewiętnastowieczni, przedwojenni, powojenni, współcześni.

Baza obejmuje również kompletne Herbarze Adama Bonieckiego i Kaspra Niesieckiego, w postaci tekstowej z wyszukiwarką.

WEJŚCIE: https://extranet.rajska.info/han/wielcy/

W okno  logowania należy wpisać  numer  karty czytelnika oraz hasło używane do zalogowania się do swojego konta czytelnika w katalogu online

ZWIŃ

Bazy Wolters Kluwer ROZWIŃ

W ramach dostępów do elektronicznych baz danych Wydawnictwa Wolters Kluwer oferujemy dostęp do wybranych modułów.

WEJŚCIE: https://extranet.rajska.info/han/wolter-copy/

W okno  logowania należy wpisać  numer  karty czytelnika oraz hasło używane do zalogowania się do swojego konta czytelnika w katalogu online

Lex Ochrona Danych Osobowych - zawiera najbardziej aktualne informacje z zakresu ochrony i przetwarzania danych osobowych. Udostępnia akty prawne, analizy, procedury w postaci czytelnych schematów działań krok po kroku, orzeczenia i pisma urzędowe, wzory i narzędzia, a także komentarze i publikacje. Serwis daje możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniach on-line, zadawania pytań i zamawiania wzorów pism. Na stronie znajduje się także bogata baza pytań wraz z odpowiedziami opracowanymi przez ekspertów Wolters Kluwer. Serwis jest aktualizowany co godzinę.

Lex HR - pomaga rozwiązywać codzienne problemy związane z zarządzaniem ludźmi, dostarcza inspiracji do tworzenia kreatywnych projektów oraz narzędzia do ich realizacji (procedury, wzory dokumentów itp.), zawiera analizy przypadków z polskich firm.

W serwisie można znaleźć:

 • szczegółowe procedury wdrażania procesów HRM,
 • zbiór studiów przypadków z polskich i międzynarodowych firm,
 • narzędzia i wzory dokumentów,
 • przykłady z zakresu HRM,
 • komentarze specjalistów (m.in. ogólne omówienia tematów, porady, wskazówki, różne spojrzenia na temat, informacje prezentujące wyniki badań, komentarze problemowe z zakresu prawa pracy),
 • bazę pytań użytkowników i odpowiedzi specjalistów,
 • raporty rynkowe dotyczące HRM oraz streszczenia płacowych raportów rynkowych,
 • analizy problemów prawnych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • pełne polskie prawodawstwo wydane i obowiązujące w okresie ostatnich 5 lat; wszystkie akty prawne wraz z wersjami czasowymi opublikowane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim na przestrzeni ostatnich 5 lat oraz wydane wcześniej, które przestały obowiązywać w ciągu ostatnich 5 lat.

Lex Księgowość - zawiera informacje z dziedziny rachunkowości, prawa podatkowego, wytyczne Ministerstwa Finansów, akty prawne, stawki, wskaźniki i kalkulatory, wzory dokumentów, bazy teleadresowe izb i urzędów skarbowych oraz oddziałów ZUS. Zawiera:

 • analizy konkretnych zagadnień z dziedziny prawa podatkowego, rachunkowości i prawa pracy,
 • polskie prawodawstwo,
 • bazę orzecznictwa sądowego,
 • baza wyjaśnień izb i urzędów skarbowych oraz Ministerstwa Finansów,
 • komentarze specjalistów z zakresu podatków, rachunkowości, prawa pracy,
 • baza odpowiedzi na pytania zadawane przez użytkowników programu,
 • wzory dokumentów: pism, umów, deklaracji i formularzy podatkowych, także: GUS, ZUS, KRS i inne,
 • stawki, wskaźniki i kalkulatory
 • klasyfikacje: Środków Trwałych, PKD, PKWiU, PKOB jak również zestawienie pozycji PKWiU ze stawkami VAT,
 • bazy teleadresowe.

Lexoteka - jedyna na rynku baza prawodawstwa i orzecznictwa przygotowana specjalnie dla studentów. Zawiera:

•             ponad 170 elektronicznych wersji podręczników wydawnictw Wolters Kluwer i Lexis Nexis obowiązujących w programie studiów,

•             orzeczenia,

•             akty prawne,

•             przepisy ustaw,

•             orzeczenia TSUE

Naukę ułatwią funkcje pracy z dokumentami: dodawanie komentarzy, dzielenie się notatkami.

Lex Pomoc Społeczna - Zawiera bogaty zbiór eksperckiej wiedzy oraz dokumentów powiązanych tematycznie w celu kompleksowego omówienia danego problemu, komentarze praktyczne oraz zbiór pytań i odpowiedzi udzielonych przez specjalistów. Zapewnia dostęp do informacji i materiałów z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, pomocy materialnej dla uczniów, dodatków mieszkaniowych i energetycznych, Karty Dużej rodziny, składek zdrowotnych, wspierania rodziny i pracy zastępczej. Oprócz aktów prawnych i informacji o zmianach w obowiązujących przepisach daje dostęp do monografii oraz praktycznych narzędzi (baza pytań i odpowiedzi, wzory dokumentów, poradniki, komentarze, wskaźniki, stawki kalkulatory, bazy teleadresowe).

Czytelnicy korzystający z baz wydawnictwa Wolters Kluwer, którzy nie znaleźli w nich odpowiedzi na swoje pytania, mają możliwość zadania ich specjalistom.

Treść pytania należy przesłać na adres biznes@rajska.info

ZWIŃ

Ebookpoint BIBLIO ROZWIŃ

Ebookpoint BIBLIO czyli Multimedialna Biblioteka Cyfrowa jest platformą która oprócz ebooków i audiobooków oferuje dostęp do video-kursów. Udostępnia  ponad 32 000 publikacji, w tym pochodzące z wydawnictw tworzących wydawniczą Grupę Helion SA.  Jest to różnorodny zbiór publikacji cyfrowych dostarczających wiedzy zwłaszcza z obszaru IT i nowoczesnych narzędzi komunikacyjnych, programowania, HR, prawa, ekonomii, księgowości czy zarządzania. Zasób ten może być też niezwykle pomocny do nauki języków obcych oraz rozwijania osobistych zainteresowań i pasji (poradniki z różnych dziedzin).

Trzydziestodniowy kod dostępu można będzie uzyskać mailowo wypełniając formularz (aktywny na stronie głównej w zakładce Aktualności od pierwszego dnia każdego miesiąca aż do wyczerpania zapasów). Po weryfikacji konta czytelnika, w ciągu dwóch dni roboczych, na podany w formularzu adres mailowy, przesłany zostanie kod dostępu.

Pula kodów do odbioru osobistego dostępna będzie od pierwszego roboczego dnia każdego miesiąca w Punkcie Informacyjnym.

Liczba kodów jest ograniczona.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

UWAGA! Numer karty Czytelnika znajdziesz na karcie bibliotecznej lub w wiadomości, którą wysłaliśmy na Twoją skrzynkę w chwili rejestracji. Jeżeli nie możesz znaleźć numeru karty Czytelnika, w celu weryfikacji podaj w mailu swoją datę urodzenia. Prośba o kod powinna być wysyłana z adresu mailowego podanego przy zapisie do Biblioteki jako adres kontaktowy.

Instrukcja logowania:

 • Zarejestruj się na stronie biblio.ebookpoint.pl
 • Podaj kod który otrzymałeś z biblioteki
 • Pobierz bezpłatną aplikację ebookpoint BIBLIO

Jednocześnie na Platformie możesz wypożyczyć  10 publikacji;  ebook – 14 dni, audiobook i video kurs – 7 dni

Regulamin usługi: https://biblio.ebookpoint.pl/regulamin

ZWIŃ

Legimi ROZWIŃ

Serwis Legimi to ok. 75 000 ebooków, nowości wydawniczych i bestsellerów pochodzących od najważniejszych polskich wydawców, a także publikacje obcojęzyczne.  Każdy miłośnik beletrystyki, literatury faktu czy kryminałów z pewnością znajdzie coś dla siebie. Ponadto platforma Legimi to szeroka oferta e-booków dla dzieci oraz lektur szkolnych. Od lipca 2022 kody dają możliwość dostępu także do audiobooków oraz aktywacji ich na czytnikach Kindle

Trzydziestodniowy kod dostępu można będzie uzyskać mailowo wypełniając formularz (aktywny na stronie głównej w zakładce Aktualności od pierwszego dnia   każdego miesiąca aż do wyczerpania zapasów). Po weryfikacji konta czytelnika, w ciągu dwóch dni roboczych, na podany w formularzu adres mailowy, przesłany zostanie kod dostępu.

Pula kodów do odbioru osobistego dostępna będzie od pierwszego roboczego dnia każdego miesiąca w Punkcie Informacyjnym, w godzinach jego otwarcia.

Liczba kodów jest ograniczona.
Decyduje kolejność zgłoszeń.

UWAGA! Numer karty Czytelnika znajdziesz na karcie bibliotecznej lub w wiadomości, którą wysłaliśmy na Twoją skrzynkę w chwili rejestracji. Jeżeli nie możesz znaleźć numeru karty Czytelnika, w celu weryfikacji podaj w mailu swoją datę urodzenia. Prośba o kod powinna być wysyłana z adresu mailowego podanego przy zapisie do Biblioteki jako adres kontaktowy.

Instrukcja logowania:

 • załóż darmowe konto lub zaloguj się na stronie www.legimi.pl/rajska,
 • aktywuj otrzymany kod. Aktywacja musi nastapić w miesiącu, w którym kod został pobrany,
 • pobierz bezpłatną aplikację legimi.max na 2 urządzenia,
 • czytaj przez 30 dni od momentu aktywacji kodu.

Jeśli potrzebujesz pomocy technicznej, napisz: support@legimi.com

ZWIŃ

EmpikGo ROZWIŃ

Empik Go umożliwia dostęp do ponad 60 000 ebooków oraz 25 000 audiobooków i podcastów o różnorodnej tematyce, w tym produkcji oryginalnych Empik.   Wśród oferowanych publikacji znajduje się również unikatowa na polskim rynku książek elektronicznych kolekcja ekomiksów.

W roku 2024 dostawca usługi Empik GO wprowadził zmiany w swojej ofercie. Najważniejszą z nich jest zastąpienie kodów miesięcznych, dających nieograniczony dostęp do zasobu ebooków, audiobooków i podcastów, kodami z  określonym limitem tytułów, które może pobrać na swoje konto czytelnik w ciągu miesiąca.

WBP w Krakowie  zakupiła na rok 2024 pakiet kodów, który pozwala:

- pobrać i otwierać na jednym koncie czytelniczym maksymalnie 4 tytuły miesięcznie (audiobooki, ebooki).  Istnieje możliwość wycofania wybranego tytuł (wyzerowania go z limitu), jeśli czytelnik nie wyświetli/odsłucha więcej niż 10% jego zawartości,

- pobranie jednego odcinka z serii audio powoduje wykorzystanie jednego tytuł z limitu, ale jednocześnie pozwala na pobranie kolejnych odcinków bez ograniczeń. Odsłuchanie kolejnych odcinków serii nie powoduje więc dalszego zmniejszenia przyznanego limitu 4 tytułów miesięcznie,

- limitem tytułów nie są objęte podcasty oraz słuchowiska typu ASMR (wywołujące miłe wrażenia słuchowe, np. szum morza). Tego typu pozycje można słuchać bez ograniczeń.

Trzydziestodniowy kod dostępu można uzyskać mailowo wypełniając formularz (aktywowany na stronie głównej w zakładce Aktualności od pierwszego dnia każdego miesiąca aż do wyczerpania zapasów). Po weryfikacji konta czytelnika, w ciągu dwóch dni roboczych, na podany w formularzu adres mailowy, przesłany zostanie kod dostępu.

Pula kodów do odbioru osobistego dostępna będzie od pierwszego roboczego dnia każdego miesiąca w Punkcie Informacyjnym, w godzinach jego otwarcia.

Liczba kodów jest ograniczona.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

UWAGA! Numer karty Czytelnika znajdziesz na karcie bibliotecznej lub w wiadomości, którą wysłaliśmy na Twoją skrzynkę w chwili rejestracji. Jeżeli nie możesz znaleźć numeru karty Czytelnika, w celu weryfikacji podaj w mailu swoją datę urodzenia. Prośba o kod powinna być wysyłana z adresu mailowego podanego przy zapisie do Biblioteki jako adres kontaktowy.

Instrukcja logowania:

 • Wejdź na stronę www.empik.com/go/biblioteki/kod
 • Wpisz kod, który otrzymałeś z biblioteki.  Aktywacja  kodu musi nastąpić w miesiącu w którym pobrałeś kod z biblioteki
 • Zaloguj się lub zarejestruj w Empik.
 • Pobierz bezpłatną aplikację Empik Go   maks. na 2 urządzenia
 • Czytaj i słuchaj przez 30 dni od momentu aktywacji kodu

Zapoznaj się z regulaminem korzystania z usługi na stronie www.empik.com/regulamin

Jeśli potrzebujesz pomocy technicznej zadzwoń lub  napisz: Centrum Wsparcia Klienta tel: +48224627250, e-mail: empikgo@ empik.com

ZWIŃ

IbukLibra ROZWIŃ

Każdy zarejestrowany czytelnik Biblioteki może otrzymać bezterminowy, aktywacyjny kod do platformy Ibuk.Libra.

Kod dostępu można będzie uzyskać mailowo wypełniając formularz zgłoszeniowy. Po weryfikacji konta czytelnika, w ciągu dwóch dni roboczych, na podany w formularzu adres mailowy, przesłany zostanie kod dostępu.

Pula kodów do odbioru osobistego dostępna jest także w Punkcie Informacyjnym.

Po weryfikacji konta czytelnka, w ciągu dwóch dni roboczych, na podany w formularzu adres mailowy, przesłany zostanie kod dostępu.

Prosimy by prośby o kod wysyłać z adresu mailowego podanego przy zapisie do Biblioteki jako adres kontaktowy. Jeśli adres mailowy się zmienił prosimy o zaznaczenie w treści maila, że adres mailowy do korespondencji ulega zmianie.

Osoby, których konto pozostawało nieaktywne powyżej 1 roku, przed otrzymaniem kodu, prosimy o potwierdzenie danych osobowych podanych przy rejestracji. Ich zgodność można sprawdzić logując się na swoje konto czytelnika.

Informację o ich poprawności lub ewentualnych zmianach, zwłaszcza jeśli dotyczą adresu (zamieszkania i zameldowania) należy przesłać na adres: biblioteka@rajska.info

Pomoc w korzystaniu z IBUK Libra:

Dołącz do IBUK Libra - rejestracja i logowanie dla posiadaczy kodów PIN

Funkcje platformy IBUK Libra

Osobista półka myIBUK

ZWIŃ

Małopolska Biblioteka Cyfrowa ROZWIŃ

Małopolska Biblioteka Cyfrowa powstała dzięki współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie oraz dzięki dużemu zaangażowaniu szeregu innych podmiotów: bibliotek, instytucji kultury, organizacji pozarządowych, podmiotów komercyjnych, wydawców i samych twórców. Zajmuje się gromadzeniem i udostępnianiem w postaci cyfrowej dorobku piśmiennictwa Małopolski, działa w ramach Federacji Bibliotek Cyfrowych, a jej zbiory udostępniane są także za pośrednictwem takich portali jak Europeana oraz Katalog WorldCat.

Kolekcja Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej to z założenia kolekcja regionalna. Umożliwia dostęp online do cyfrowych wersji publikacji (obecnie ponad 115 000), szczególnie tych związanych z naszym regionem. Ma tworzyć swoiste archiwum, kalendarium Małopolski i upubliczniać publikacje znaczące dla dziedzictwa kulturowego regionu, dokumenty istotne z punktu widzenia społeczności lokalnej, książki, czasopisma, mapy, pocztówki, fotografie.

MBC, jako biblioteka cyfrowa, jest oczywiście nośnikiem kultury piśmienniczej, ale ze względu na zakres kolekcji stanowi również kompendium informacji na temat kultury regionu i kraju, w tym także kultury niematerialnej, nieocenione dla jej miłośników i badaczy. Zawiera przecież między innymi takie czasopisma i publikacje jak: Czas; Przekrój; Ilustrowany Kuryer Codzienny; Wiadomości Literackie; Dziennik Polski; Tygodnik Powszechny; Życie Literackie ; Kalendarz Krakowski Józefa Czecha; Pamiętnik Literacki; Diabeł; Wierchy; Rocznik Krakowski, a także Rocznik Małopolska i wiele czasopism lokalnych.

Rozwój i modernizacja biblioteki cyfrowej możliwa jest dzięki realizacji projektu Małopolska Biblioteka Cyfrowa w horyzoncie 21. wieku - stworzenie innowacyjnej platformy udostępniania regionalnych zasobów cyfrowych w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie

ZWIŃ

MegaMatma ROZWIŃ

Wypożyczalnia i Pracownia dla Młodzieży kontynuuje współpracę z edukacyjnym serwisem Megamatma.pl, dzięki której Czytelnicy agendy mogą wypożyczyć MegaMatmę do domu pobierając u nas bezpłatny miesięczny kod dostępu do platformy.

Kod otrzymasz drogą mailową pisząc na adres: monika.krawczyk@rajska.info podając: Imię, Nazwisko oraz swój numer karty Czytelnika.

Serwis umożliwia korzystanie z:

 • blisko 450 obszernych artykułów z każdego działu matematyki,
 • ponad 5 700 zadań z rozwiązaniami i odpowiedziami,
 • setek interaktywnych klasówek do każdego artykułu, a w nich 2 300 zadań on-line,
 • słownika pojęć i definicji zintegrowanego z teorią,
 • kącika MM dla pasjonatów, pełnego ciekawostek i zadań trudnych,
 • interaktywnych próbnych arkuszy maturalnych MM, z rozwiązaniami.

Już teraz możesz nadrabiać z nami zaległości, poszerzać swoją wiedzę z matematyki i przygotowywać się do egzaminów.

ZWIŃ

Radio Rajska ROZWIŃ

Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Radiofonia uruchamiamy internetową stację radiową. Radio Rajska będzie nadawać audycje poświęcone czytelnictwu i sprawom kultury w oparciu o zyskującą coraz większą popularność formułę podkastu.

W Rajskim Radio usłyszeć będzie można audycje o bogatych książkowych i muzycznych zbiorach Biblioteki, nowościach wydawniczych i muzycznych, fragmenty prozy i audycje popularnonaukowe, otrzymać porady w zakresie ars quaerendi, sztuki korzystania zasobów Biblioteki. Audycje realizować będą zarówno pracownice i pracownicy Biblioteki, jak i zaprzyjaźnieni z instytucją aktywiści kulturalni.

Podkasting to polska wersja skrótowca „Personal On Demand”. Opiera się na wykorzystaniu Internetu i prezentowaniu treści „mówionych” lub muzycznych w formie dostępnych na wszelkie urządzenia odcinków. Początki zjawiska sięgają 2000 roku, jednak w ostatnich latach nastąpił znaczący wzrost popularności tej formuły kontaktu twórców z odbiorcami.

Posłuchaj radia

ZWIŃ
Zamknij

W tym serwisie internetowym używane są pliki cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu, do celów statystycznych i/lub reklamowych. Poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki przy pomocy której korzystasz z tego serwisu internetowego możesz blokować lub zezwalać na zapisanie plików cookies w urządzeniu w którym przeglądasz serwis internetowy.