Małopolska Biblioteka Cyfrowa w horyzoncie 21. wieku - stworzenie innowacyjnej platformy udostępniania regionalnych zasobów cyfrowych w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie realizuje projekt: „Małopolska Biblioteka Cyfrowa w horyzoncie 21. wieku - stworzenie innowacyjnej platformy udostępniania regionalnych zasobów cyfrowych w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie”

Przedmiotem projektu jest:

 • budowa intuicyjnej i przyjaznej w użytkowaniu platformy umożliwiającej udostępnianie online szerokim grupom odbiorców cyfrowego zasobu Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej;
 • cyfryzacja zasobów bibliotecznych o kluczowym znaczeniu dla ochrony dziedzictwa kulturowego Małopolski (digitalizacja, opracowanie merytoryczne zasobu).

Zadania projektowe:

 • modernizacja platformy MBC (otwarty kod, moduły, selfpublishing, multiwyszukiwarka);
 • pracownia mobilna (udostępnianie sprzętu i oprogramowania, organizacja szkolenia);
 • modernizacja pracowni Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej;
 • organizacja wieloformatowego archiwum MBC;
 • opracowanie i udostępnianie zdigitalizowanego zasobu.

Nowa Małopolska Biblioteka Cyfrowa to  platforma przyjazna i czytelna dla współczesnego użytkownika, a także:

 • nowy sposób prezentacji danych w portalu z użyciem nowych elastycznych kryteriów z funkcjonalnościami odpowiadającymi potrzebom użytkownika;
 • personalizacja serwisu uwzględniająca: responsywny charakter portalu, możliwość logowania i tworzenia własnych zestawień;
 • zapewnienie wielu możliwości prezentowania danych oraz wielu mechanizmów do wyboru przez internautę.

Prawidłowa realizację projektu zapewni:

 • korzystanie z wiedzy eksperckiej i współpracy użytkowników, analizy badawcze;
 • opracowanie założeń wraz z ewaluacją dla stworzenia portalu zgodnie z potrzebami użytkowników oraz zgodnie z modelem referencyjnym biblioteki cyfrowej i funkcjonalnościami typowymi dla zasobów tekstowych;
 • opracowanie optymalnego modelu portalu uwzględniającego najlepsze dobre praktyki funkcjonowania bibliotek cyfrowych;
 • przygotowanie wytycznych dla formatów prezencyjnych.

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – Poddziałanie 2.1.2 Cyfrowe zasoby regionalne.

Kwota całości projektu (stan na 7.12.2016) 12 149 824,78

Kwota dofinansowania unijnego (stan na 7.12.2016) 9 862 949,56

Wkład własny (stan na 7.12.2016) 1 740 520, 73

Przejdź do Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej

Zamknij

W tym serwisie internetowym używane są pliki cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu, do celów statystycznych i/lub reklamowych. Poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki przy pomocy której korzystasz z tego serwisu internetowego możesz blokować lub zezwalać na zapisanie plików cookies w urządzeniu w którym przeglądasz serwis internetowy.