Biblioteka dla Wszystkich. Moje miejsce

Wojewódzka Bibliteka Publiczna w Krakowie na przyjemność brać udział w projekcie Biblioteka dla Wszystkich. Moje Miejsce.

Celem projektu jest zapewnienie wsparcia młodzieży oraz opiekunom, przybyłym do Polski z Ukrainy, w kontynuacji nauki w ukraińskiej szkole, a także w adaptacji do polskiej szkoły, przygotowanie do egzaminów ósmoklasisty i matury,  korzystaniu z różnych form zajęć rozwojowych w bibliotekach oraz nauce języka polskiego i integracji z młodymi Polkami i Polakami, jak również wsparcie młodzieży w wyborze dalszej ścieżki kariery w Polsce lub w Ukrainie. Projekt realizujemy we współpracy z Save the Children International – międzynarodową organizacją humanitarną, która pomaga dzieciom i ich rodzinom na całym świecie, zwłaszcza zagrożonym społecznych wykluczeniem lub mieszkającym na terenach dotkniętych konfliktami oraz Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z ramienia, której koordynuje projekt Pani Monika Schmeichel-Zarzeczna.

Najważniejsze działania

 • przekazanie bibliotekom grantów na zakup pomocy dydaktycznych i realizację zajęć dodatkowych dla młodzieży, między innymi w zakresie efektywnego uczenia się
 • przeprowadzenie szkoleń dla bibliotekarek i bibliotekarzy, zapewnienie wsparcia poszkoleniowego w formie spotkań i webinariów,
 • wyposażenie bibliotek w sprzęt, materiały edukacyjne i akcesoria do realizacji zajęć szkolnych online i zajęć dodatkowych (roboty edukacyjne, laptopy, tablety, zestawy muzyczne), zaprojektowanie i realizację przestrzeni dla młodzieży w bibliotece,
 • wprowadzenie w bibliotekach nowych form i metod działań (relaksujące zajęcia ruchowe Team Up oraz terapia przez sztukę - HEART),
 • zaprojektowanie przez młodzież własnej przestrzeni w bibliotece i jej realizacja zgodnie z budżetem projektu,
 • przeprowadzenie cyklu warsztatów w ramach Akademii Kompetencji Przyszłości, której finałem będzie realizacja własnego projektu młodzieżowyego przy wsparciu mentora/mentorki.

Dzięki projektowi:

 • uczniowie i uczennice z Ukrainy będą mieć możliwość nauki online zgodnie z ukraińskim programem nauczania, co pozwoli im być na bieżąco z materiałem w czasie pobytu w Polsce, a ukraińscy uczniowie polskich szkół otrzymają wsparcie w nauce,
 • młodzież z Ukrainy nawiąże relacje z rówieśnikami z Polski i będą razem korzystać z oferty bibliotek, co pomoże im w integracji z lokalną społecznością i w adaptacji do polskiego systemu edukacji (jeśli będą mieszkać w Polsce przez dłuższy czas),
 • młodzież z Ukrainy będzie mogła uczestniczyć w bibliotekach w kreatywnych zajęciach rozwojowych, w zajęciach artystycznych HEART, a także w relaksujących zajęciach ruchowych Team Up, co pozwoli im rozwijać ich potencjał, zainteresowania, hobby i uzdolnienia w przyjaznej, bezpiecznej atmosferze w bibliotece,
 • bibliotekarki i bibliotekarze zyskają nową wiedzę i umiejętności, i poszerzą ofertę swoich bibliotek o działania skierowane do dzieci i młodzieży z Ukrainy oraz ich opiekunów.

Działania planowane w WBP w Krakowie:

 • kurs języka polskiego,
 • warsztaty biblioteczne,
 • warsztaty artystyczne (HEART),
 • zajęcia ruchowo-relaksacyjne (TeamUp)
 • zajęcia z doradztwa zawodowego,
 • Akademia Kompetencji Przyszłości,
 • warsztaty efektywnego uczenia się,
 • stworzenie strefy młodzieżowej przy aktywnym udziale młodzieży,
 • pomoc w nauce oraz dobra zabawa dla młodzieży w wieku 14-18 lat uczących się w szkołach ukraińskich online lub chodzących do polskich.
Zamknij

W tym serwisie internetowym używane są pliki cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu, do celów statystycznych i/lub reklamowych. Poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki przy pomocy której korzystasz z tego serwisu internetowego możesz blokować lub zezwalać na zapisanie plików cookies w urządzeniu w którym przeglądasz serwis internetowy.