Współpraca pomiędzy Strażą Miejską Miasta Krakowa a Biblioteką zaowocuje szkoleniami

Miło nam poinformować, że dzięki podpisaniu porozumienia pomiędzy Strażą Miejską Miasta Krakowa a Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Krakowie bibliotekarki i bibliotekarze publiczni z naszego miasta zostaną przeszkoleni z podstaw samoobrony.

- Biblioteka to instytucja kultury. Niestety nie znaczy to, że w tak, zdawałoby się, spokojnym miejscu nie dochodzi do sytuacji trudnych czy konfliktowych. Problem ten sygnalizowali nam też nasi pracownicy podczas szkoleń podnoszących kompetencje. By jeszcze skuteczniej zadbać o bezpieczeństwo naszych pracowników, podnieść ich komfort pracy i poczucie bezpieczeństwa poprosiliśmy zatem o profesjonalne wsparcie funkcjonariuszy Straży Miejskiej Miasta Krakowa. Przekazana wiedza będzie jednak niewątpliwie przydatna nie tylko w miejscu pracy, ale także w różnych trudnych sytuacjach życiowych – mówi Jerzy Woźniakiewicz, dyrektor WBP w Krakowie

- Szkoleniami z samoobrony straż miejska zajmuje się praktycznie od samego początku swojego istnienia. Na przestrzeni 30 lat przeszkoliliśmy różne grupy zawodowe, przy czym warto dodać, że jeszcze nigdy nie prowadziliśmy tego rodzaju kursów w instytucjach kultury. Deklaracja współpracy, zawarta w formie Listu Intencyjnego, pomiędzy Strażą Miejską Miasta Krakowa a Wojewódzką Biblioteką Publiczną, to z jednej strony nowe wyzwanie, ale z drugiej kontynuacja owocnej współpracy z Biblioteką. Warto podkreślić że takie działania profilaktyczne to bardzo ważny element we wspólnym dążeniu do poprawy bezpieczeństwa w naszym mieście – Radosław Gądek, zastępca komendanta Straży Miejskiej Miasta Krakowa.

- Szkolenie, które przygotowaliśmy dla bibliotekarzy, zawierać będzie zarówno część teoretyczną, jak i praktyczną. W pierwszej części kursu uczestnicy będą poznawali prawne aspekty samoobrony, czyli m.in. na czym polega obrona konieczna oraz stan wyższej konieczności. Z kolei podczas zajęć praktycznych kursanci nauczą się, jak rozpoznawać przejawy agresji oraz w jaki sposób reagować w sytuacji bezpośredniego zagrożenia. Szkolenie oparte będzie na technikach systemu Defendo, bazującego na naturalnych odruchach obronnych – Piotr Twaróg, instruktor taktyki i technik interwencji Straży Miejskiej Miasta Krakowa.

Szkolenia będą realizowane cyklicznie w najbliższych miesiącach w WBP w Krakowie, tak aby przeszkoleni zostali wszyscy zgłoszeni pracownicy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie oraz Biblioteki Kraków.

Zamknij

W tym serwisie internetowym używane są pliki cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu, do celów statystycznych i/lub reklamowych. Poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki przy pomocy której korzystasz z tego serwisu internetowego możesz blokować lub zezwalać na zapisanie plików cookies w urządzeniu w którym przeglądasz serwis internetowy.