02.07.2022 godz. 16:00

Witold Kamiński: ten który opuścił morze i wybrał miłość / Вітольд Камінський: той, хто залишив море й обрав кохання

Wojewódzka Bibliotek Publiczna w Krakowie zaprasza na prezentację książki „Witold Kamiński: ten, który opuścił morze i wybrał miłość”, autorstwa Tetiany Pelczarskiej, Anny Samborskiej, Larysy Georginowej i Ołeny Płaksiny.

Związek Polaków w Buczy, przedstawiciele którego przebywają obecne w Polsce w związku z wojną na Ukrainie, wraz z Panią Anną Samborską, która jest nie tylko współautorką książki, ale także prawnuczką wybitnego lekarza, Witolda Kamińskiego, zaprezentują historyczny projekt badawczy na cześć pamięci wybitnego lekarza ukraińskiego, który mieszkał i pracował w Kijowie i w Buczy.

Książka o życiu i pracy Witolda Kamińskiego została wydana  w Ukrainie. W sierpniu 2021 roku w mieście Bucza, w obwodzie Kijowskim, odbyła się prezentacja książki oraz kilka międzynarodowych wydarzeń poświęconych 160-rocznicy urodzin Witolda Kamińskiego (1861–1931).

Witold Kamiński pochodził ze staropolskiego rodu szlacheckiego, należącego do herbu Łuk, którego początki sięgają XVII wieku. Jest autorem książki „Przyjaciel zdrowia”, był członkiem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w Kijowie, wspierał działalność polskich organizacji oświatowych non-profit własnymi darowiznami charytatywnymi (w szczególności „Polski Komitet Wykonawczy na Rusi”, gazetę „Dziennik Kijowski”, organizację edukacyjną „MaCierz”)

Autorką pomysłu i koncepcji książki „Witold Kamiński: ten, który opuścił morze i wybrał miłość” była irpińska historyczka Ołena Płaksina. Wydanie książki było możliwe dzięki wsparciu finansowemu Buczańskiej Rady Miejskiej i Związku Polaków w Buczy.

Publikację zaprezentuje w Krakowie ukraińska poetka Julia Bereżko-Kamińska.

Spotkanie odbędzie się 2 lipca br., o godz. 16.00 w Artetece Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, ul. Rajska 12 (wejście od ul. Szujskiego)

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 2 липня о 16:00 в Кракові у Воєводській публічній бібліотеці відбудеться презентація книжки «Вітольд Камінський: той, хто залишив море й обрав кохання» (автори: Тетяна Пельчарська, Анна Самборська, Лариса Георгінова, Олена Плаксіна).

Спілка поляків у місті Буча, представники якої зараз перебувають у Польщі через війну в Україні, разом із Анною Самборською (США), яка є не тільки співавтором книги, але й правнучкою видатного лікаря Вітольда Камінського, представлять історично-дослідницький проект, аби вшанувати пам’ять гідного сина польського народу, видатного українського лікаря-гідротерапевта Вітольда Камінського, який жив і працював у Києві та в Бучі.

Книга про життя і діяльність Вітольда Камінського вийшла друком в Україні. У серпні 2021 року в місті Бучі Київської області з успіхом відбулося декілька міжнародних заходів, присвячених 160-річчю від дня народження Вітольда Камінського (1861–1931), зокрема, й презентація згаданої книги. 

Завдяки унікальним архівним документам маємо достовірні відомості, що Вітольд Камінський походив зі стародавнього польського шляхетського роду, який належав до герба Лук, і бере свій початок із XVII століття. Він є автором книги «Друг здравия» (1906 рік), був членом Польського медичного товариства міста Києва, власними благодійними пожертвами підтримував діяльність освітніх неприбуткових організацій польського спрямування, зокрема, «Pоlsky Komitet Wykonawczy na Rusi», газету «Dzennik Kijowski», просвітницьку організацію «MaCierz» та ін. 

Автором ідеї та концепції книги «Вітольд Камінський: той хто залишив море й обрав кохання» стала ірпінська краєзнавиця Олена Плаксіна, яка й об'єднала всіх в один проект. Вихід книжки став можливим завдяки фінансовій підтримці Бучанської міської ради та Спілки поляків у місті Бучі.

Представить видання у Кракові українська поетеса Юлія Бережко-Камінська.

Адреса: Артетека Воєводськоі Публічноі Бібліотеки в Кракові, вул. Райська 12 (вхід з вул. Шуйськего)

Zamknij

W tym serwisie internetowym używane są pliki cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu, do celów statystycznych i/lub reklamowych. Poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki przy pomocy której korzystasz z tego serwisu internetowego możesz blokować lub zezwalać na zapisanie plików cookies w urządzeniu w którym przeglądasz serwis internetowy.