23.02.2024 godz. 18:00

Wernisaż wystawy Jewhena Zadorożnego „Skradzione dzieciństwo”

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie zaprasza na wernisaż wystawy malarstwa Jewhena Zadorożnego pt. „Skradzione dzieciństwo”, który odbędzie się 23 lutego o godz. 18.00.

Jewhen Zadorożny ukończył Państwowe Liceum Plastyczne im T.G. Szewczenki, a w 2006 roku uzyskał wykształcenie wyższe na Kijowskim Uniwersytecie Budownictwa i Architektury na kierunku Sztuki piękne, dekoracyjne i stosowane" uzyskując kwalifikacje specjalisty sztuk pięknych. Zajmował się dekoracją wnętrz cerkwi, w szczególności projektowaniem i produkcją ikonostasów. Jest też autorem malowideł ściennych i rzeźb w domach prywatnych. Prace artysty znajdują się w kolekcjach prywatnych na całym świecie. Mieszka i pracuje w Kijowie.

„Skradzione dzieciństwo” to seria obrazów poświęcona tematyce losów dzieci w czasie wojny. To opowieść o świecie małego człowieka, który jest pełen grozy, niebezpieczeństw, niezrozumienia tego, co się dzieje. Autor w subtelny sposób, psychologicznie dostrzega destrukcję obrazu świata, który powinien być dla dziecka ciepły i łagodny, a objawia się okrucieństwem i strachem. Wojna odbiera dziś nie tylko pokój, ale zmienia także wyobrażenie o normalnym życiu i o stosuneku do środowiska.

Cykl „Skradzione dzieciństwo” można zaliczyć do kategorii „malowania stresu”, gdzie obrazy prac uderzają sprzecznościami: pejzaż morski i mina morska, wybuchające rakiety i zabawki dla dzieci, zniszczony dom i kawałek spokojnego nieba w kałuża na dnie lejka po bombie lotniczej. Kolory tych obrazów zdają się zachować swą świetlistość, bo dziecięce postrzeganie świata powinno być jasne, jednak autor dodaje im jakiś dziwny niuans, na przykład smak popiołu. Nie ma tu twarzy i wyraźnych postaci, ale są jasne okoliczności ich istnienia – miny, eksplozje, ruiny. Wszystko to nie jest jedynie śladem przeżytych wydarzeń, jest apelem do całej ludzkości z wezwaniem do zaprzestania wojen. To tragedia, która wdarła się do europejskiego domu i wobec której nie można pozostać obojętnym.

Wystawa powstała przy wsparciu Fundacji Braterstwo Wolnych Artystów, która wspiera absolwentów szkół artystycznych - twórców ukraińskich, a także polskich.

Kurator wystawy: Valerii Zawierszynski.

Miejsce ekspozycji: II piętro (prawe skrzydło )

Termin ekspozycji: 8.02.2024-26.03.2024

Wernisaż: 23.02.godz. 18:00

 

Краківська Воєводська Публічна Бібліотека запрошує на виставку малярства Євгена Задорожного під назвою "Вкрадене дитинство".

 Відкриття: 23.02.2024, 18:00

Євген Задорожний народився 1983 року в Києві, Україна. Закінчив Державний ліцей мистецтв ім. Т.Г. Шевченка, а в 2006 році здобув вищу освіту в Київському університеті будівництва і архітектури за спеціальністю "Образотворче, декоративне та прикладне мистецтво" та здобув кваліфікацію спеціаліста з образотворчого мистецтва. Займався внутрішнім оздобленням православних храмів, зокрема проектуванням та виготовленням іконостасів. Також є автором настінних розписів і скульптур у приватних будинках. Його роботи знаходяться в приватних колекціях в Україні та за кордоном (Польща, Німеччина, Канада, США). Живе і працює в Києві.

"Вкрадене дитинство" - серія картин, присвячена темі долі дітей під час війни. Це розповідь про світ маленької людини, який сповнений жаху, небезпек, нерозуміння того, що відбувається. Автор тонко, психологічно сприймає руйнування образу світу, який мав би бути для дитини теплим і лагідним, але проявляється у жорстокості та страху. Війна сьогодні не лише забирає спокій, а й змінює уявлення про нормальне життя та ставлення до навколишнього середовища.

Серію "Вкрадене дитинство" можна віднести до категорії "стресового живопису", де образи робіт вражають своєю суперечливістю: морський пейзаж і морська міна, ракети, що вибухають, і дитячі іграшки, зруйнований будинок і шматочок спокійного неба в калюжі на дні воронки від авіабом.

Кольори цих картин начебто зберігають свою світлість, як і повинно бути у дитячому сприйнятті світу, але автор додає якийсь дивний нюанс, наприклад, присмак попелу. Тут немає облич чи чітких фігур, але є зрозумілі обставини їхнього існування - міни, вибухи, руїни. Все це не просто залишки пережитих подій, це звернення до всього людства із закликом припинити війну. Це трагедія, яка вторглася в європейський дім і до якої не можна залишатися байдужим

Виставка створена за підтримкою Фонду "Братство вільних художників", який допомагає випускникам художніх шкіл - як українським, так і польським митцям.

куратор виставки Валерій Завершинський

Місце експозиції: 2-й поверх, праве крило Воєводської публічної бібліотеки в Кракові Дата проведення виставки: 7.02.2024 - 2.04.2024

Відкриття: 23.02.2024, 18:00

 

 

Zamknij

W tym serwisie internetowym używane są pliki cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu, do celów statystycznych i/lub reklamowych. Poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki przy pomocy której korzystasz z tego serwisu internetowego możesz blokować lub zezwalać na zapisanie plików cookies w urządzeniu w którym przeglądasz serwis internetowy.