Prof. Paweł Próchniak laureatem Nagrody im. Kazimierza Wyki

Nagroda Marszałka Województwa Małopolskiego i Prezydenta Miasta Krakowa imienia profesora Kazimierza Wyki za wybitne osiągnięcia w dziedzinie eseistyki oraz krytyki literackiej i artystycznej trafiła do prof. Pawła Próchniaka.

W 104. rocznicę urodzin Prof. Kazimierza Wyki - wybitnego historyka literatury, krytyka literackiego i eseisty – nagrodę jego imienia ufundowaną w równych częściach przez samorząd Województwa Małopolskiego oraz Gminy Miasta Krakowa, odebrał rodowity krakowianin - Prof. Paweł Próchniak. Nagrodę po raz drugi wręczono w rocznicę urodzin jej Patrona - 19 marca br. Dyplom oraz czek w wysokości 40 000 zł Laureat odebrał z rąk Przewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego – Prof. Jana Tadeusza Dudy oraz Dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa –Katarzyny Olesiak, podczas uroczystej gali, która odbyła się w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie.

Nagroda im. Kazimierza Wyki przyznawana jest od ponad czterech dekad wybitnym krytykom i eseistom, którzy twórczo czerpią ze spuścizny literackiej Kazimierza Wyki w procesie indywidualnego dorobku krytycznoliterackiego i eseistycznego. Stała się jedną z najcenniejszych nagród dla krytyków
i badaczy literatury i sztuki oraz eseistów. W gronie laureatów mamy tak wybitne osobowości, jak np. Jerzy Kwiatkowski, Jan Błoński, Zbigniew Herbert, Franciszek Ziejka, Teresa Walas, Piotr Śliwiński, Ireneusz Kania, by wymienić tylko niektórych z wybitnych osobowości małopolskiego środowiska krytyki i eseistyki literackiej. Uroczystość wręczenia Nagrody im. Kazimierza Wyki, to wyjątkowa okazja do spotkania środowiska literackiego i artystycznego oraz osób swobodnie poruszających się po spuściźnie Profesora.

W 2024 r. do grona Laureatów dołączył Prof. Paweł Próchniak znakomity eseista, krytyk literacki, literaturoznawca, a przede wszystkim badacz i znawca poezji współczesnej oraz twórca wyjątkowych projektów, które pozwalają żyć wierszom w realnej, a także wirtualnej rzeczywistości. W kręgu jego zainteresowań pozostaje twórczość pisarzy polskiego modernizmu, poezja XX wieku, literatura najnowsza oraz sztuka interpretacji. Jest autorem monografii: „Sen nożownika. O twórczości Ludwika Stanisława Licińskiego” (Lublin 2001), „Pęknięty płomień. O pisarstwie Tadeusza Micińskiego” (Lublin 2006), „Modernizm: ciemny nurt” (studia z dziejów poezji) (Kraków 2011) oraz książek o literaturze ostatnich dziesięcioleci: „Wiersze na wietrze” (szkice, notatki) (Kraków 2008), „Zamiar ze słów” (szkice, notatki) (Kraków 2011) oraz tomu „Rachunek strat. Poezja - krytyka – lektura” (Kraków 2016). "Nokturny. Z dziejów wyobraźni poetyckiej" (2018). W latach 2008-2009 był dyrektorem Instytutu Filologii Polskiej KUL oraz kierownikiem utworzonej z jego inicjatywy Katedry Literatury Modernizmu KUL. Obecnie kieruje Katedrą Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Jest organizatorem licznych konferencji i seminariów naukowych (m.in. cykli: Seminaria w Bramie, Która lektura? oraz Poeci Młodej Polski) oraz pomysłodawcą i współorganizatorem „Miasta Poezji” w Lublinie, a także pomysłodawcą i redaktorem naczelnym witryny internetowej Strony Poezji w Lublinie. W latach 2008–2010 zasiadał w jury Nagrody Poetyckiej „Kamień”, a od 2018 roku Nagrody Literackiej „Nike”. Członek Rady Fundacji im. Zbigniewa Herberta i pełnomocnik zarządu Fundacji ds. programowych. Członek Polskiego PEN Clubu. Od roku 1999 stale współpracuje z Ośrodkiem „Brama Grodzka - Teatr NN" w Lublinie, gdzie kieruje utworzoną z jego inicjatywy Pracownią Antropologii Słowa.

- Prof. Paweł Próchniak to wirtuoz słowa, który jak nikt inny potrafi czytać poezję oraz wydobywać jej prawdę i mądrość, odkrywać głęboką naturę świata, jego złożoność i nieoczywistość, która odsyła do tajemnicy istnienia. W swych esejach odsłania pojemność słowa, jego symbolikę i wielorakie pokłady znaczeń, a przede wszystkim przypomina, że słowo może zmieniać świat i przynosić ocalenie – powiedział Prof. Jan Tadeusz Duda przekazując laureatowi Nagrodę w imieniu samorządu Województwa Małopolskiego. Podziękował także za wkład pracy na rzecz literatury oraz działalność na rzecz upowszechniania poezji i sylwetek jej współczesnych twórców.

mat:. Biuro Prasowe UMWM

Zamknij

W tym serwisie internetowym używane są pliki cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu, do celów statystycznych i/lub reklamowych. Poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki przy pomocy której korzystasz z tego serwisu internetowego możesz blokować lub zezwalać na zapisanie plików cookies w urządzeniu w którym przeglądasz serwis internetowy.