Nowy ogród powstanie przy Bibliotece

Z wielką przyjemnością informujemy, że dzięki wsparciu Województwa Małopolskiego i ogromnej przychylności oraz zaangażowaniu Pani Marszałek Iwony Gibas, rozpoczynamy ostatni a zarazem największy etap prac nad zagospodarowaniem zaplecza naszej Biblioteki, by mogło w pełni służyć naszym użytkownikom.

Już wkrótce przy ul. Rajskiej rozpocznie się budowa nowego Informatorium, którego celem będzie zwiększenie zakresu działalności informacyjnej Biblioteki oraz dzięki swojej funkcjonalności ograniczenie zjawiska tzw. lęku przed biblioteką charakterystycznego dla dużych bibliotek o zróżnicowanej strukturze zbiorów i rozbudowanej strukturze organizacyjnej. Informatorium będzie w pełni dostępne dla osób z niepełnosprawnościami oraz ze szczególnymi potrzebami.

Zmianie ulegnie też przestrzeń wokół Informatorium. Powstanie tu Ogród książki – bezpieczne, powszechnie dostępne miejsce spotkań, kontaktu z literaturą, historią, miejsce pracy i odpoczynku w którym można przebywać nawet cały dzień.

Przypomnijmy, że teren objęty zakresem projektu znajduje się na zapleczu budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie przy ul. Rajskiej, wzdłuż jego północnej i zachodniej elewacji. Budynek (wraz z otoczeniem) po dawnych koszarach wojskowych im. Franciszka Józefa I jest obiektem zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków województwa małopolskiego. Otoczenie budynku nigdy, od czasów przejęcia obiektu od wojska w latach '90 nie przeszło kompleksowej modernizacji i nie zostało docelowo zagospodarowane, w kolejnych latach ulegając postępującej degradacji. Dzięki realizacji projektu zapobiegnie się jej pogłębianiu, a zabytkowy teren zyska nową odsłonę nawiązującą do historii.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

  • budowę Informatorium – na osi holu głównego Biblioteki, obiekt o powierzchni zabudowy 107,73 m2 i kubaturze 655,27 m3;
  • utworzenie Ogrodu książki - Zielona Czytelnia z alejkami, rzeźbą historycznego premiera Węgier Pàla Telekiego i małą architekturą, dostępnego dla użytkowników Biblioteki umiejscowionego pomiędzy dwoma ryzalitami wschodnim i zachodnim;
  • zagospodarowanie strefy zaplecza logistycznego od ryzalitu zachodniego do wjazdu na teren Biblioteki;
  • zagospodarowanie strefy od ryzalitu wschodniego do granicy działki przy ulicy Karmelickiej tworząc Ogród Sekretny z meblami miejskimi do leżenia, siedzenia i czytania (zakupionymi w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego).

Zadanie finansowane z budżetu Województwa Małopolskiego.

Całkowity koszt budowy: 4 390 363,72 zł brutto.

Powierzchnia inwestycji - 3.281 m2.

Zamknij

W tym serwisie internetowym używane są pliki cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu, do celów statystycznych i/lub reklamowych. Poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki przy pomocy której korzystasz z tego serwisu internetowego możesz blokować lub zezwalać na zapisanie plików cookies w urządzeniu w którym przeglądasz serwis internetowy.