Nowe zasady funkcjonowania Biblioteki

Drodzy Czytelnicy,

nasza Biblioteka zawsze dbała o to, byście czuli się u nas bezpiecznie i przyjaźnie. Nie inaczej jest teraz. I choć sytuacja epidemiczna w kraju zmienia się bardzo dynamicznie staramy się sprostać Waszym oczekiwaniom, przy jednocześnie maksymalnej dbałości o nasze wspólne bezpieczeństwo. Dostosowujemy też sposób działania Biblioteki do aktualnych rekomendacji i wytycznych oraz wyciągamy wnioski z doświadczeń minionych miesięcy.

By ten trudny czas przetrwać, troszcząc się o siebie nawzajem, w Bibliotece obowiązuje:

 • nakaz zakrywania ust i nosa,
 • dezynfekcja rąk (przy wejściu głównym oraz przed wejściami do poszczególnych wypożyczalni i czytelni),
 • pomiar temperatury przy wejściu na teren Biblioteki,
 • zachowanie bezpiecznego odstępu od innych osób.

Od 15 października obowiązują nowe zasady funkcjonowania Biblioteki i świadczonych usług:

 • na teren Biblioteki wchodzić mogą jedynie osoby, które mają temparaturę ciała poniżej 38 st. C i nie wykazują innych objawów zakażenia COVID-19,
 • wolny dostęp do księgozbioru  UWAGA! Usługa zawieszona na czas obowiązywania w Krakowie czerwonej strefy.
 • zwroty materiałów następują w poszczególnych agendach (materiały wypożyczone z Wypożyczalni Głównej oddajemy w Punkcie Rejestracji Czytelników (pok. 6, parter).
 • zwracane książki w dalszym ciągu trafiają na kwarantannę, abyście mogli czuć się bezpiecznie wypożyczając zbiory w naszej bibliotece.
 • wypożyczalnie są otwarte w godz.:Pn-Pt 10:00-19:00; Sb 10.00-15.00
 • aby uniknąć gromadzenia się osób w jednym miejscu i jednocześnie poprawić dostępność księgozbioru zwiększamy liczbę otwartych czytelni. W każdej z nich uruchamiamy poniżej 25% dostępnych miejsc, zachowując również normę co najmniej 7 m kw. powierzchni na osobę.
 • Do dyspozycji są: Czytelnia Czasopism: 15 miejscCzytelnia Główna: 30 miejsc; Czytelnia Zbiorów o Krakowie i Małopolsce: 7 miejsc; Czytelnia Informacji Biznesowej i Europejskiej: 7 miejsc, Arteteka:20 miejsc.
 • Czytelnie są otwarte w godz.: Pn-Śr, Pt 8.00-19.00; Czw 10.00-19.00; Sb 10.00-15.00
 • rekomendujemy rezerwację zbiorów przez katalog internetowy lub telefonicznie w danej wypożyczalni. UWAGA! W chwili gdy zamówione dokumenty będą gotowe do odbioru otrzymasz maila informującego o tym fakcie. Dopiero wtedy zapraszamy po ich odbiór.
 • zalecamy by zaległe opłaty, w miarę możliwości regulować przy pomocy płatności elektronicznych.

New operating rules beginning October 15

Dear Readers,

Our Library has always done the utmost to make you feel safe and at home within our walls. This remains unchanged and even though the epidemiological situation remains dynamic, we are doing our best to measure up to your expectations, while maintaining mutual safety. We’re also continuously adjusting our services to the current recommendations and directives, keeping in mind the experiences of the past several months.

 To make it through these trying times we’re implementing mandatory:

 • covering of mouth and nose,
 • hand disinfection (at the entrance and before entering reading rooms or lending rooms),
 • temperature check when entering the Library,
 • safe distance from other users.

 Beginning October 15, the following regulations will come into effect:

 • only people with body temperature below 38C and without COVID-19 symptoms are permitted to enter the Library grounds,
 • free access to the book collection is now available   WARNING! The service is suspended for the duration of the red zone in Krakow.
 • loaned books can now be returned to their respective lending rooms (materials borrowed from the Main Lending Room are to be returned at the User Registration Point (room 6, ground floor).
 • all returned books go through quarantine to ensure your safety while accessing the library collection.
 • Lending rooms are open: Mon.-Fri. 10:00-19:00; Sat. 10.00-15.00
 • To avoid crowding and to improve accessibility, we’re opening more of the reading rooms. Each reading room will have less than 25% of its total seats available at any time, to keep within the 4sq.m. per person rule.
 • Available reading rooms: Periodicals Reading Room: 15 seats; Main Reading Room: 30 seats; Krakow and Małopolska Region Reading Room: 7 seats; Business and European Information Reading Room: 7 seats, Arteteka: 20 seats
 • Reading Rooms are open: Mon.-Wed., Fri.  8:00-19:00; Th. 10:00-19:00; Sat. 10.00-15.00
 • We recommend ordering materials beforehand though the online catalog or by calling the respective lending room. ATTENTION! When the ordered materials are ready to be retrieved you will receive an e-mail with a notification.
 • We also recommend using electronic payments to settle any outstanding fees.

Dbamy o bezpieczeństwo

Zamknij

W tym serwisie internetowym używane są pliki cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu, do celów statystycznych i/lub reklamowych. Poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki przy pomocy której korzystasz z tego serwisu internetowego możesz blokować lub zezwalać na zapisanie plików cookies w urządzeniu w którym przeglądasz serwis internetowy.