Cyfrowe arcydzieła teatralne

Miło nam poinformować, że dzięki możliwościom  jakie daje Małopolska Biblioteka Cyfrowa, kolejne zbiory naszego dziedzictwa podlegają digitalizacji.

Od początku 2021 roku Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie wspólnie z Partnerami realizuje projekt digitalizacji najcenniejszych egzemplarzy teatralnych ze zbiorów bibliotecznych Archiwum Artystycznego i Biblioteki Teatru.

W ramach projektu „CATS” w roku 2021 została przeprowadzona digitalizacja, opracowanie i udostępnienie 50 egzemplarzy teatralnych – rękopisów, maszynopisów oraz druków: egzemplarzy reżyserskich, inspicjenckich, suflerskich, cenzorskich, autorskich, pochodzących z lat 1837- 1939, z cennego  zasobu Archiwum Artystycznego i Biblioteki Teatru im. Juliusza Słowackiego. Wytypowany zasób zostanie udostępniony w formie wirtualnej biblioteki cyfrowej na platformie Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej (MBC) zajmującej się gromadzeniem i udostępnianiem dorobku piśmiennictwa Małopolski w postaci zdigitalizowanej, działającej w ramach Federacji Bibliotek Cyfrowych (jej zbiory udostępniane są także za pośrednictwem takich portali, jak np.: Europejska Biblioteka Cyfrowa EUROPEANA). Ponadto zdigitalizowane egzemplarze udostępnione będą na stronie Teatru www.teatrwkrakowie.pl poprzez link do platformy Partnera.

Zdigitalizowane zbiory w całości zostaną udostępnione bezpłatnie, a 5 najbardziej atrakcyjnych pozycji wraz z ich szczegółowym opisem zostanie zamieszczonych na stronie Teatru www.teatrwkrakowie.pl. Fragmenty tych egzemplarzy będą dostępne, dzięki audiodeskrypcji, również dla osób z dysfunkcją wzroku. Odwzorowania cyfrowe stworzone w ramach zadania zasilą obszerną publikację edukacyjną, którą Teatr planuje opracować i wydać po zakończeniu trzeciego etapu CATS (w 2024 r.).

Zbiory biblioteki Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (otwartego w 1893 roku, do roku 1909 pod nazwą Teatr Miejski) są największym i najcenniejszym w Polsce zbiorem teatraliów przechowywanych w działającym teatrze. Podstawową i najcenniejszą częścią zasobu jest unikalna, spójna i zachowująca ciągłość historyczną kolekcja teatralnych egzemplarzy sztuk granych lub przeznaczonych do wystawiania w dawnym teatrze krakowskim w latach 1836-1983 oraz w Teatrze Miejskim (od 1909 im. J. Słowackiego) po roku 1893 aż po współczesność. Zbiór dokumentuje dzieje teatru polskiego i krakowskiego, jego repertuaru, przemian estetycznych, ideowych, instytucyjnych.

Zamknij

W tym serwisie internetowym używane są pliki cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu, do celów statystycznych i/lub reklamowych. Poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki przy pomocy której korzystasz z tego serwisu internetowego możesz blokować lub zezwalać na zapisanie plików cookies w urządzeniu w którym przeglądasz serwis internetowy.