Biblioteka dla każdego. Łódź, Gdynia, Kraków, Bergen - różne miasta, wspólna idea.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie wspólnie z Biblioteką Gdynia,  Bergen Offentlige Bibliotek oraz Miejską Biblioteką Publiczna w Łodzi - Liderem projektu realizować będzie projekt Biblioteka dla każdego. Łódź, Gdynia, Kraków, Bergen - różne miasta, wspólna idea. Zwiększenie dostępu do kultury - modelowe rozwiązania polskie i norweskie.

Celem projektu jest wzmocnienie współpracy polskich i norweskich Bibliotek, na rzecz innowacyjnych działań szczególnie ukierunkowanych na migrantów, nieużytkowników i mniejszości oraz pozyskanie nowych kompetencji przez bibliotekarzy.

 Projekt zakłada:

  • przeprowadzenie badań publiczności. Jedno dotyczyć będzie użytkowników i nieużytkowników Bibliotek wskazując ich oczekiwania. Drugie określi potrzeby i preferencje migrantów oraz mniejszości etnicznych i narodowych oraz ichpostrzeganie roli bibliotek jako miejsc integracji;
  • Szkolenia dla pracowników bibliotek z:zarządzania zespołem; komunikacjimiędzykulturowej (niwelujące bariery w kontaktach z mniejszościami i migrantami, otwierającymi na inność, poszerzające wiedzęz zakresu wielokulturowości, różnic kulturowych, stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji; komunikacji wewnętrznej,zewnętrznej i asertywności (jak być dobrze zrozumianym, rozwiązywać konflikty, budować pozytywne relacje, reagować wtrudnych sytuacjach, rozpoznawać emocje i potrzeby) zarządzania projektem i zespołem projektowym by poznaćwykorzystywane metody i narzędzia wspomagające działania projektowe; obsługi klienta czyli jak budować relacje z klientami,czym jest Customer Experience i dlaczego jest to ważne dla każdej instytucji;
  • Warsztaty z Service Jam pozwoląnajefektywniej wykorzystać wyniki badań; uczestnicy przejdą proces projektowy zgodnie z metodyką service jam, wpisującą sięw nurt projektowy human centered design;
  • Wymianę doświadczeń poprzez: wizyty polskich bibliotekarzy w Norwegii anorweskich w Polsce oraz organizację międzynarodowej konferencji podsumowującej projekt;
  • Podjęcie współpracy zorganizacjami skupiającymi mniejszości;
  • Przygotowanie i wdrożenie oprogramowania do obsługi urządzeń vendingowych wbibliotece w Łodzi i Gdyni do funkcjonującego tam programu Patron;
  • Organizację wydarzeń kulturalnych i edukacyjnychskierowanych do migrantów(kursy j. polskiego, spacery literackie, warsztaty);
  • Publikację historii obrazkowych będącychopowieścią o migrantach mieszkających na co dzień w Polsce.

Realizacja projektu pozwoli na podniesienie kompetencji i profesjonalizację kadry oraz opracowanie strategii rozwojuprzedsiębiorczości i publiczności; upowszechnienie wśród polskich Bibliotek raportu z badań, oraz wdrożenie usług i wydarzeń skierowanych do migrantów i mniejszości zgodnie z ich potrzebami określonymi w badaniu, opracowanie we współpracy z partnerem norweskim metod i materiałów mogących służyć, jako modelowe do realizacji działań w innych bibliotekach.

Kwota dofinansowania to prawie 275 tysięcy euro w ramach Działania 2 Programu Kultura finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz budżetu państwa.

Zamknij

W tym serwisie internetowym używane są pliki cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu, do celów statystycznych i/lub reklamowych. Poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki przy pomocy której korzystasz z tego serwisu internetowego możesz blokować lub zezwalać na zapisanie plików cookies w urządzeniu w którym przeglądasz serwis internetowy.