Katalog Online

wczytywanie formularza przeszukiwania katalogu...

Baza danych EBSCO

A A A

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie zaprasza na  spotkania otwarte organizowane w ramach projektu Architektura miast. Krakowska perspektywa. Zaproszeni goście, jako specjaliści w dziedzinie zwrócą uwagę na różne aspekty miejskiej architektury Krakowa. Spotkania mają na celu pokazanie jak niezwykłym fenomenem jest pojmowanie przestrzeni architektonicznej i zwrócenie uwagi na niezwykłość takiego wymiaru jakim jest przestrzeń miasta

  • 11 maja (godz. 17.00) porozmawiamy z Beatą Chomątowską, o tym dlaczego wciąż betonujemy rzeczywistość i jak się mieszka w domach z betonu.
  • 29 maja (godz. 17.00) spotkamy się z Dorotą Leśniak-Rychlak, przedstawicielką kwartalnika „Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni”. Wspólnie zastanowimy się czy własne znaczy lepsze, czyli o odpowiedzialności społecznej za przestrzenie miejskie w Krakowie.
  • 15 czerwca (godz. 17.00) porozmawiamy z Arturem Wabikiem o sztuce w przestrzeni publicznej: czy dobrym rozwiązaniem dla krakowskich kamienic są murale i street art?
  • 29 czerwca (godz. 17.00) spotkamy się z Filipem Springerem by zastanowić się nad nowoczesną architekturą w mieście z historią i zabytkami.
  • 7 września (godz. 17.00) wraz z Teresą Latuszewską-Syrdą z inicjatywy Lechstarter oraz Agnieszką Labus z Fundacji Laboratorium Architektury 60 + porozmawiamy o sile społeczeństwa obywatelskiego i działalności „aktywisty-architekta”
  • 18 września (godz. 17.00) spotkamy się z dr hab. Moniką Bogdanowską, Małopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków by dowiedzieć się jakie możliwości zmian architektonicznych w mieście z zabytkami i historią mają aktywni obywatele.
  • 28 września (godz. 17.00) porozmawiamy z urbanistą Pawłem Jaworskim o tym jak gospodarować miejską przestrzeń.

W ramach projektu zapraszamy także na Warsztaty projektowe - Zielona Czytelnia oraz Warsztaty - Poradnik Aktywnego Obywatela

Serdecznie zapraszamy.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.