„Małopolska” na liście czasopism punktowanych

Miło nam poinformować, że  Ministerstwo Edukacji i Nauki doceniło wysoki poziom merytoryczny i znaczenie Rocznika Małopolska. Regiony - regionalizmy - małe ojczyzny w budowaniu patriotycznych wartości oraz  kreowaniu pozytywnych postaw obywatelskich i od 1 grudnia tego roku pismo  ponownie znalazło się  na liście ministerialnej czasopism naukowych i recenzowanych.  Szczególne gratulacje i podziękowania za  wkład pracy należą się Redakcji rocznika na czele której stoi  dr hab. prof. UP Grzegorz Nieć.

Rocznik popularyzuje małopolskie dziedzictwo historyczne i kulturowe, prezentuje osiągnięcia twórców i badaczy regionu, kulturę mniejszości narodowych i etnicznych, ścieżki edukacji regionalnej, życie intelektualne społeczności lokalnych, a także udostępnia materiały archiwalne i dokumenty ruchu regionalistycznego, omawia ważne dla wspólnot regionalnych i lokalnych wydarzenia typu festiwale, przeglądy, rocznice, kongresy, konferencje, uroczystości, jubileusze czy wreszcie konkursy. W roczniku staramy się także pokazać przegląd publikacji i zamieścić recenzje niektórych, zachęcając czytelników do sięgnięcia po interesujące tomy.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie wraz z Małopolskim Związkiem Regionalnych Towarzystw Kultury oraz przy współpracy Polskiego Towarzystwa Historycznego wydaje od roku 2005 rocznik „Małopolska. Regiony - regionalizmy - małe ojczyzny”.  Tytuł czasopisma jest bardzo adekwatny do treści zawartych w nim i najogólniej rzecz ujmując dotyczy regionu Małopolski w szerokim pojęciu regionu historycznego, biorąc pod uwagę wszelkie aspekty społeczne, polityczne, kulturowe i gospodarcze. Oczywiście granice te ulegały na przestrzeni wieków ciągłym zmianom, ale rozpatrując Małopolskę jako region historyczny, czyli obszar posiadający własną, odrębną historię w jakimś dłuższym okresie, strukturę administracyjną wyróżniającą go od innych terytoriów, kulturę czy ekonomię – możemy śmiało wyobrazić sobie jak wielki jest obszar naszych zainteresowań regionalnych.

Pierwszy tom „Małopolski” ukazał się w 1999 roku z inicjatywy regionalisty społecznika ks. Władysława Pilarczyka. Z Redakcją współpracują przedstawiciele środowiska akademickiego Krakowa i Małopolski, a także małopolscy regionaliści, społeczni animatorzy kultury, lokalni badacze, pracownicy samorządowych instytucji kultury, samorządowcy, liderzy społecznego ruchu kulturalnego, dziennikarze, nauczyciele, bibliotekarze, muzealnicy, studenci, pasjonaci. Do nich także to pismo jest adresowane. Tematyka poruszana w „Małopolsce” jest tak różnorodna, że nie sposób nie pokusić się o stwierdzenie, iż jest to czasopismo dla wszystkich, o bardzo dużym potencjale, z ogromnymi możliwościami prezentacji autorów i różnorakich treści regionalnych.

Zamknij

W tym serwisie internetowym używane są pliki cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu, do celów statystycznych i/lub reklamowych. Poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki przy pomocy której korzystasz z tego serwisu internetowego możesz blokować lub zezwalać na zapisanie plików cookies w urządzeniu w którym przeglądasz serwis internetowy.