Katalog Online

wczytywanie formularza przeszukiwania katalogu...

Baza danych EBSCO

Witamy na Rajskiej

A A A

Rozwijanie przez czytanieW warsztatach czytelniczych „Rozwijanie przez czytanie”, realizowanych w Oddziale dla Dzieci „Rajskie Jabłuszko” Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie w tym roku w ramach programu Bon Kultury 2015 udział wzięło 350 dzieci z małopolskich szkół i przedszkoli.

Podczas warsztatów prezentowane były różne formy książki dostosowane do wieku dziecka oraz jego możliwości percepcyjnych i manualnych: książki dotykowe, obrazkowe, multisensoryczne, audiobooki i e-booki, "książki-zabawki", książki w formie kamishibai, książki z ruchomymi elementami, książki-malowanki i in. Warsztaty wzbogacone były o zabawy rozwijające koordynację ruchów, wspomagające proces lateralizacji dziecka, stymulujące jego bystrość i pamięć, zachęcające do ćwiczeń językowych i logopedycznych. Uczestnicy warsztatów poprzez odpowiednią lekturę uczyli się rozpoznawać i nazywać emocje, poszerzali wiedzę o świecie, rozwijali wyobraźnię, i "oswajali" lęki.Rozwijanie przez czytanie

Celem zajęć było min. uświadomienie dzieciom mocy słów, dokonanie kategoryzacji wyrażeń zabarwionych emocjonalnie, rozpoznawanie pozytywnych i negatywnych komunikatów, stymulowanie empatii oraz inteligencji emocjonalnej, rozwijanie umiejętności współpracy w grupie, poszerzanie zasobu słownictwa, rozwijanie zdolności manualnych i ruchowych oraz rozbudzanie zainteresowań czytelniczych. Największą uwagę uczestników zwracała drewniana skrzynka teatru kamishibai (zwana butai). Z jej pomocą dzieci poznały piękną historię o „Ogrodzie Dobrych Słów”. Po zakończeniu opowieści dzieci brały udział we wspólnej zabawie, którą był bal motyli.

Warsztaty prowadziła dr Wanda Matras z Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

Więcej informacji o programie na www.bonkultyry.pl

Z przyjemnością informujemy, iż dzięki wsparciu ze strony samorządu województwa małopolskiego, przez kolejny rok użytkownicy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie oraz 44 małopolskich bibliotek publicznych, nadal będą mogli bezpłatnie korzystać z zasobu książek elektronicznych (ibuków) oferowanych przez Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN w ramach platformy libra.ibuk.pl. W tym momencie dysponujemy liczbą 3014 ibuków.

Wszystkich naszych użytkowników, którzy jeszcze nie skorzystali z tej usługi, zachęcamy do pobrania w Bibliotece darmowego kodu, który pozwoli korzystać z zasobu ibuków na każdym komputerze i urządzeniu przenośnym, które ma dostęp do internetu.

Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej w Powiatowej i Gminnej Bibliotece Publicznej w JerzmanowicachWystawa prezentuje Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej tworzone w Powiatowej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Jerzmanowicach. Można tu zobaczyć skromny wybór materiałów dotychczas zgromadzonych przez pracowników Biblioteki dzięki życzliwości mieszkańców Gminy.

Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej (archiwa.org) to budowany system sieci gminnych bibliotek, którego celem jest ratowanie lokalnych zasobów dziedzictwa historycznego. CATL ma eksplorować te zasoby archiwalne, do których nie docierają działające centralnie instytucje pamięci (archiwa państwowe), a które przechowywane są w prywatnych domach. Osią projektu jest sieć bibliotek gminnych, wyposażonych dzięki wsparciu FRSI w odpowiedni sprzęt. Z wykorzystaniem otrzymanych urządzeń i wiedzy nabytej podczas specjalnych szkoleń bibliotekarz może organizować gminne archiwum społeczne, angażując do wspólnych działań lokalnych pasjonatów historii, uczniów miejscowych szkół czy lokalne społeczności internetowe osób zainteresowanych odkrywaniem przeszłości. Zebrane, opracowane i zdigitalizowane zasoby udostępniane są na miejscu w bibliotece – ale także w internecie. W dostępnym na stronie domowej poszczególnych archiwów katalogu opisywane są wszystkie pozyskane materiały. Część z nich przeglądać będzie można tylko na miejscu w bibliotece, część znajdzie się w Bibliotece Cyfrowej Ośrodka KARTA (dLibra).

Zachęcamy też do odwiedzania Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej na stronie Gminnej Biblioteki Publicznej w Jerzmanowicach http://jerzmanowice.archiwa.org/

Miejsce ekspozycji: I piętro WBP w Krakowie

Termin ekspozycji: 28.11.2015 r. - 07.01.2016 r.