Katalog Online

Wyszukaj:

Tytuł
Autor

Rodzaj dokumentu:

Zaloguj się do konta bibliotecznego:

Numer karty: Hasło:

Lub przejdź do katalogu aby zobaczyć więcej opcji wyszukiwania.

A A A

Uprzejmie informujemy, iż w celu odzyskania niezwróconych w terminie zbiorów bibliotecznych oraz wierzytelności (regulaminowych opłat za nieterminowy zwrot zbiorów) Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie podpisała umowę z firmą windykacyjną SAF S.A.

Czytelnicy, którzy otrzymają wezwanie, zobowiązani są do zwrotu książek bezpośrednio w Bibliotece oraz uiszczenia opłaty za przetrzymanie. Opłaty można uregulować gotówką w Bibliotece lub przelewem na konto biblioteki (w tytule wpłaty należy podać nazwisko i imię osoby, której dotyczy windykacja).

W przypadku zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych książek, zgodnie z §10 Regulaminu WBP w Krakowie, istnieją inne możliwości uregulowania należności:

  • odkupienie identycznego materiału (autor, tytuł, rok wydania),
  • zakupienie wydawnictwa wskazanego przez Bibliotekę,
  • wpłacenie ekwiwalentu pieniężnego w wysokości określonej przez Komisje ds. Wyceny.

Uprzejmie informujemy, że od 1 października 2017 r. zmianie ulegają godziny otwarcia Biblioteki.

Od poniedziałku do piątku, wszystkie wypożyczalnie czynne będą od 10.00-19.00, natomiast czytelnie od 8.00-19.00 z wyjątkiem czwartków, kiedy to czytelnie czynne będą od 10.00 do 19.00.

Weekendowe godziny otwarcia pozostają bez zmian.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym czasem otwarcia naszych wypożyczalni i czytelni.

Wojewódzka Biblioteka Publicznej w Krakowie jest ponownie w 2017 roku,  beneficjentem  wieloletniego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Priorytet 1. Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych, który szczególny nacisk kładzie na zwiększenie oferty bibliotecznej o stały napływ nowości wydawniczych.

W ramach dotacji celowej nasza biblioteka otrzyma 186141,00 zł. Już od października rozpocznie  się zakup książek i audiobooków,  które przekażemy do użytku naszym czytelnikom, a których zakup zostanie zrealizowany ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Zapisz

Projekty