Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Województwo Małopolskie

Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

A A A

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie wraz z Honorowym Konsulatem Republiki Bułgarii w Krakowie zapraszają na wystawę pn. „100 lat stosunków dyplomatycznych Bułgarii z Polską, (1918-2018), prehistoria, dokumenty, wydarzenia i postacie z okresu międzywojennego”.

Wystawa bułgarskiej Agencji Archiwów Państwowych (Darzhavna agencia „Arhivi”) została zorganizowana w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę i jest poświęcona setnej rocznicy nawiązania bułgarsko-polskich stosunków dyplomatycznych. Na wystawie prezentowane są interesujące i wcześniej niepublikowane dokumenty z okresu międzywojennego. Zainicjowanie dwustronnych stosunków dyplomatycznych w 1918 r. było naturalną konsekwencją istnienia kontaktów duchowych i kulturalnych utrzymywanych przez wieki pomiędzy oboma narodami.

Bułgaria była jednym z pierwszych państw, które de facto uznały nową niepodległą Polskę i nawiązały z nią pierwsze kontakty dyplomatyczne. Ze swojej strony Polska znalazła się wśród państw, które podpisały, lecz odmówiły ratyfikacji niesprawiedliwego dla Bułgarii Traktatu pokojowego z Neuilly. W grudniu 1918 r. w Sofii zostało założone Towarzystwo Polsko-Bułgarskie, a kilka lat później Towarzystwo Bułgarsko-Polskie w Warszawie, celem których było „umacnianie historycznych więzi przyjaźni pomiędzy dwoma bratnimi narodami”. Do początku II wojny światowej dyplomaci obu krajów aktywnie działali na rzecz stworzenia warunków wzajemnie korzystnej i owocnej współpracy pomiędzy oboma państwami w sferze polityki, gospodarki i kultury, rozszerzano działania ukierunkowane na lepsze wzajemne poznanie się obu bliskich narodów i rozwój owocnych kontaktów międzyludzkich pomiędzy Bułgarami i Polakami.

Wystawę można oglądać na pierwszym piętrze Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie w dniach 6.09.2019 – 30.10.2019. Zapraszamy również na finisaż w dniu 30.10.2019 r. o godz. 17:00.