Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Województwo Małopolskie

Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

A A A

Wojewódzka Biblioteka Publiczna oraz Instytut Psychologii UJ zaprasza na spotkanie z cyklu Kawiarnia Naukowa Instytutu Psychologii UJ Do czego to jest podobne? Status metod projekcyjnych we współczesnej psychologii, które odbędzie się 23 maja, o godz. 18.00 w Artetece WBP w Krakowie.

Zapraszamy na dyskusję z udziałem ekspertów. Najbliższe spotkanie dotyczyć będzie szeroko współcześnie dyskutowanego, nie tylko w psychologii, ale i w sądownictwie, statusu i wykorzystania metod projekcyjnych. Czym są metody projekcyjne? Do czego i jak można je wykorzystywać? Jakie są rodzaje metod projekcyjnych? Na te i wiele innych pytań odpowiedzi udzielą  zaproszeni eksperci.

W dyskusji udział wezmą: dr Alicja Czerederecka  (Instytut Ekspertyz Sądowych, Kraków), prof. dr hab. Jacek Paluchowski (Instytut Psychologii, Uniwersytet Adama Mickiewicza), dr hab. Romuald Polczyk, prof. UJ (Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagielloński), dr Emilia Wrocławska-Warchala (Instytut Psychologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie).

Kawiarnia Naukowa Instytutu Psychologii UJ to cykl spotkań popularno-naukowych. Celem spotkań jest popularyzacja aktualnego stanu wiedzy psychologicznej wśród szerokiej, niespecjalistycznej publiczności W jego ramach dyskutowane są ważne zagadnienia współczesnej psychologii. Dzięki udziałowi wybitnych ekspertów z danej dziedziny możliwe jest dostarczenie rzetelnej wiedzy oraz zaprezentowanie uzasadnionych wynikami badań naukowych poglądów.