Drukuj

Działasz aktywnie na rzecz swojej społeczności? A może chciałbyś/abyś to robić, ale nie wiesz od czego zacząć? Weź udział w naszym cyklu Poradnik Aktywnego Obywatela czyli jak wpływać na przestrzeń miejską!

Cykl składa się z czterech 1,5-godzinnych spotkań, podczas których zostaną omówione tematy dotyczące:

Podczas naszych spotkań sięgniemy po przykłady udanych i nieudanych procesów w Krakowie i innych miastach, omówimy kolejne kroki, które prowadziły do dobrych zmian, zapoznamy się z aktami prawnymi, regulujących dany obszar, w końcu na podstawie zebranych informacji wspólnie zaprojektujemy internetowy Poradnik Aktywnego Obywatela, po który będzie mogła sięgnąć każda osoba chcąca włączyć się w życie swojego miasta.

Poradnik zostanie opublikowany w wersji elektronicznej na stronie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. Ci z uczestników, którzy wyrażą taką chęć, będą mogli aktywniej włączyć się w powstanie Poradnika i stać się jego współautorami.

Prowadzenie warsztatów:

Anna Cioch trenerka, animatorka, aktywistka. Z wykształcenia polityczka społeczna, od 2012 r. współpracuje z organizacjami pozarządowymi, m.in. Fundacją Stańczyka, Stowarzyszeniem Pracownia Obywatelska, Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych, szczególnie w tematach związanych z partycypacją społeczną, edukacją i kontrolą obywatelską. Realizowała projekty dotyczące m.in. przejrzystości życia publicznego, ochrony prawa dostępu do informacji publicznej, zwiększenia udziału obywateli w gminnych procesach decyzyjnych, wzmacniania lokalnych liderów społecznych, uczestniczyła w audycie przestrzeni publicznej przeprowadzonym przez osoby starsze, wspiera gminne rady seniorów. Była jedną z inicjatorek i liderek akcji społecznej przeciwko wycince drzew w Czyżynach. W wolnym czasie działa m.in. w Stowarzyszeniu Wspólne Czyżyny podejmującym oddolne inicjatywy na rzecz (od)budowy sąsiedztwa i obywatelskiego zaangażowania w Czyżynach oraz w Stowarzyszeniu Dialog Społeczny zajmującym się edukacją obywatelską osób dorosłych w ramach AntyUniwersytetu.

Terminy spotkań (czwartki): 16.05, 6.06, 13.06, 5.09; godz. 17.30

Zapisy:  Formularz zapisu

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury