Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Województwo Małopolskie

Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

A A A

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie wraz ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących im. Włodzimierza Dolańskiego w Krakowie zapraszają na wystawę pn. „70 lat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie”.

SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących działa od 1948 roku na terenie Krakowa kształcąc, wychowując, przygotowując do pracy zawodowej i samodzielnego życia niepełnosprawne dzieci i młodzież, niewidomych i słabowidzących. Wystawa, którą można oglądać w budynku głównym Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, organizowana jest z okazji jubileuszu 70-lecia Ośrodka, placówki znanej w Krakowie i całej Polsce. Ma ona za zadanie promować działania Ośrodka na rzecz niepełnosprawnych oraz ich integrację społeczną i zawodową.

Na dwunastu tablicach, które można zobaczyć na wystawie, pokazane są oferowane przez krakowską szkołę niewidomych możliwości kształcenia dziecka z niepełnosprawnością wzroku od wczesnych lat dziecięcych, aż do dorosłości, dzięki którym niepełnosprawny uczeń może wkroczyć w dorosłość posiadając solidne wykształcenie pozwalające na godne życie.

Wystawę można oglądać w prawym skrzydle na parterze Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie w dniach 15.02.2019 – 31.05.2019.