Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Województwo Małopolskie

Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

A A A

Zapowiedzi wydarzeń

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie zaprasza na wystawę fotografii Joanny Sidorowicz „Chasydzi"

Joanna Sidorowicz – z urodzenia Wrocławianka, mieszka w Częstochowie. Fotografią zajmuje się od około szesnastu lat. W jej fotografiach przewijają się motywy starej i nowej architektury – podwórka, klatki schodowe, urbexy, miejsca opuszczone, tematy związane z kulturą żydowską, z mieszanką kultur (wschodnia Polska), krajobrazy w geometrycznej formie, portrety oraz fotografia otworkowa. Tematem chasydów interesuje się od jedenastu lat. Jeździ do Lelowa i do Leżajska na jorcajty cadyków, zdarzyło się też fotografować jorcajt w Częstochowie i w Radomsku.

W chasydzkim świecie to właśnie jorcajt, czyli rocznica śmierci jest bardzo ważnym dniem. Wtedy to chasydzi modlą się, składają prośby w postaci karteczek (kwitełe) prosząc duchowego przewodnika o wstawiennictwo u Ha-szem. Wystawa „Chasydzi” to opowieść o przyjazdach chasydów do miejsc, gdzie pochowani są ich przodkowie, gdzie pochowani są ich cadykowie, do miejsc swoich korzeni. Jest efektem wieloletniej fascynacji autorki kulturą chasydów, która to zaczęła się, kiedy pierwszy raz za namową kolegi z Częstochowy pojechała na jorcajt cadyka Davida Biedermana do Lelowa w 2009 roku. Swoją wystawą autorka chce pokazać pokazać ich zwyczaje, ich odmienność; zachowania  tej mało nam dziś znanej kultury ludzi, którzy zamieszkiwali tereny wschodniej Rzeczypospolitej.

Wystawę oglądać można w dniach 6 września 2019 r. – 10 października 2019 r. (I piętro WBP w Krakowie).

Zapraszamy również na wernisaż w dniu 6.09.2019 r. o godz. 17:30

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie zaprasza na wystawę fotografii Beaty Ozgi pt. „Przypadkiem”

Jak wiele dzieje się przypadkiem! Niektórych zjawisk w ogóle nie zauważamy, niewielka część nieoczekiwanych zdarzeń przypadkiem zostaje na dłużej. Wystawa prezentuje cykl zdjęć zrobionych  podczas wycieczek po Polsce i Ukrainie. Są to fotografie psów, kotów, ptaków, gdzieś napotkanych. Każde zdjęcie ma niepowtarzalny  klimat. Wszystkie razem, pokazują jak zwierzęta są mocno związane z człowiekiem, niby wolne, a jednak w symbiozie.

Wystawę oglądać można w dniach 23 sierpnia 2019 r. – 1 października 2019 r. (parter WBP w Krakowie)

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie zaprasza na wystawę prac koronczarek krakowskich działających przy Warsztatach Rękodzieła Artystycznego „Czar nici”

Na wystawie w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie zobaczyć będzie można prace koronczarek z Warsztatów Rękodzieła Artystycznego „Czar nici”. Warsztaty te od 2000 roku zrzeszają osoby z pasją rękodzieła, pracując nad zbieraniem materiałów, rekonstruowaniem i odtwarzaniem prac dawnych nauczycielek koronki klockowej w Krakowie. Dzięki działaniom koronczarek z Warsztatów, krakowska koronka od 2016 roku znajduje się na Krajowej liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego, gdzie dołączyła do szopkarstwa krakowskiego jako element tradycyjnego rzemiosła i rękodzieła z Krakowa i okolic warty upamiętnienia i ochrony.

Wystawę oglądać można w dniach 27 września 2019 r. – 13 listopada 2019 r.(parter WBP w Krakowie)

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie zaprasza na wystawę „Wspomnienie malarstwa Alicji Jaworskiej”

Alicja Jaworska – z wykształcenia ekonomistka, z zamiłowania malarka. Pasję do malarstwa odkryła później dzięki radom prof. Kazimierza Machowiny. Jej specjalnością przez ponad 15 lat były pejzaże i portrety. Niestety, w 2016 roku odeszła. Wystawa, którą oglądać można będzie w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie ma za zadanie upamiętnić jej życie i twórczość.

Wystawę oglądać można w dniach 4 września 2019 r. – 5 listopada 2019 r.(I piętro WBP w Krakowie)

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie zaprasza na wystawę malarstwa Marka Bielenia.

 Marek Bieleń – malarz, grafik komputerowy, muzyk, urodzony w 1953 roku w Kolbuszowej. Ukończył studia malarskie na krakowskiej ASP pod kierunkiem prof. Włodzimierza Buczka, gdzie w 19778 roku uzyskał dyplom. Jego obrazy znajdują się w zbiorach TPSP w Krakowie, NCK w Krakowie i w kolekcjach prywatnych.

Na wystawie prezentowany będzie wybór obrazów z cyklu „Z głagolicą w tle”, który powstawał w latach 2011 – 2014. Tytuły obrazów zaczerpnięte są z mitologii słowiańskiej i zapisane na obrazie głagolicą, uznawaną za pierwszy alfabet Słowian. Związek myślowy pomiędzy tytułowymi bóstwami, demonami, dobrymi duszkami i innymi stworami, a przedstawioną na obrazie rzeczywistością może być punktem wyjścia do refleksji nad kształtem ówczesnego świata duchowego, w zderzeniu z naszą współczesną percepcją.

Wystawę można oglądać w prawym skrzydle na pierwszym piętrze Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie w dniach 30.08.2019 – 17.10.2019. Zapraszamy również na wernisaż w dniu 30.08.2019 o godz. 17:30

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie zaprasza na wystawę malarstwa Janusza Szpyta pt. „Jeźdźcy Apokalipsy”.

Janusz Szpyt urodził się w Lubaczowie, gdzie mieszka i tworzy. Studiował na Wydziale Grafiki w Katowicach, w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni profesora Dudy-Gracza, a następnie na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni profesora Włodzimierza Buczka. Od 2007 roku pracuje jako wykładowca na Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie.

Jego obrazy znajdują się w wielu kolekcjach prywatnych oraz muzeach w kraju i za granicą. Tematyką jego twórczości są sceny rodzajowe, portrety, akty, sceny fikcyjno-fantazyjne i malarstwo monumentalne. Projektuje i wykonuje aranżacje wnętrz sakralnych. Na wystawie zaprezentowane zostanie piętnaście obrazów artysty.

Wystawę można oglądać w Wypożyczalni Głównej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie w dniach 19.08.2019 – 18.09.2019.

Działasz aktywnie na rzecz swojej społeczności? A może chciałbyś/abyś to robić, ale nie wiesz od czego zacząć? Weź udział w naszym cyklu Poradnik Aktywnego Obywatela czyli jak wpływać na przestrzeń miejską!

Cykl składa się z czterech 1,5-godzinnych spotkań, podczas których zostaną omówione tematy dotyczące:

  • pozyskiwania informacji o planowaniu przestrzennym,
  • możliwościach włączenia się w proces planowania przestrzennego,
  • sposobach wpływu na decyzje podejmowane przez władze lokalne,
  • realizacji własnych inicjatyw i uzyskania na nie dofinansowania.

Podczas naszych spotkań sięgniemy po przykłady udanych i nieudanych procesów w Krakowie i innych miastach, omówimy kolejne kroki, które prowadziły do dobrych zmian, zapoznamy się z aktami prawnymi, regulujących dany obszar, w końcu na podstawie zebranych informacji wspólnie zaprojektujemy internetowy Poradnik Aktywnego Obywatela, po który będzie mogła sięgnąć każda osoba chcąca włączyć się w życie swojego miasta.

Poradnik zostanie opublikowany w wersji elektronicznej na stronie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. Ci z uczestników, którzy wyrażą taką chęć, będą mogli aktywniej włączyć się w powstanie Poradnika i stać się jego współautorami.

Prowadzenie warsztatów:

Anna Cioch trenerka, animatorka, aktywistka. Z wykształcenia polityczka społeczna, od 2012 r. współpracuje z organizacjami pozarządowymi, m.in. Fundacją Stańczyka, Stowarzyszeniem Pracownia Obywatelska, Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych, szczególnie w tematach związanych z partycypacją społeczną, edukacją i kontrolą obywatelską. Realizowała projekty dotyczące m.in. przejrzystości życia publicznego, ochrony prawa dostępu do informacji publicznej, zwiększenia udziału obywateli w gminnych procesach decyzyjnych, wzmacniania lokalnych liderów społecznych, uczestniczyła w audycie przestrzeni publicznej przeprowadzonym przez osoby starsze, wspiera gminne rady seniorów. Była jedną z inicjatorek i liderek akcji społecznej przeciwko wycince drzew w Czyżynach. W wolnym czasie działa m.in. w Stowarzyszeniu Wspólne Czyżyny podejmującym oddolne inicjatywy na rzecz (od)budowy sąsiedztwa i obywatelskiego zaangażowania w Czyżynach oraz w Stowarzyszeniu Dialog Społeczny zajmującym się edukacją obywatelską osób dorosłych w ramach AntyUniwersytetu.

Terminy spotkań (czwartki): 16.05, 6.06, 13.06, 5.09; godz. 17.30

Zapisy:  Formularz zapisu

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury