Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Województwo Małopolskie

Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

A A A

Wystawy

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w Przeciszowie zapraszają na wystawę modeli kartonowych Klubu Modelarskiego „Orzeł”.

Klub Modelarski “Orzeł” rozpoczął działalność w maju 2001 roku. Od samego początku swojego istnienia swoją przystań znalazł w Gminnej Bibliotece Publicznej w Przeciszowie, gdzie zaadaptowano do jego funkcjonowania duże pomieszczenie. Głównym celem Klubu jest propagowanie idei modelarstwa kartonowego jako formy spędzania czasu wolnego. Do klubu uczęszczają dzieci I młodzież szkół podstawowych z Gminy Przeciszów oraz modelarze z terenu powiatu.

Od początku istnienia Klubu w Przeciszowie organizowany jest konkurs modelarski. W zamyśle miały to być wystawy w stylu “drzwi otwartych” modelarni dla rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia. Początki były skromne, ale pokazały, że Klub potrafi zainteresować też innych modelarzy z regionu. Dzięki pasji i ciężkiej pracy ludzi tworzących Klub, powstał „Konkurs modeli kartonowych o Puchar Wójta Gminy Przeciszów”, obecnie jeden z największych konkursów modelarskich w kraju.

Wystawa, którą oglądać można w Artetece to tylko mała część z ogromu prac, które można znaleźć w Przeciszowie. Swoją premierę miała 18 maja 2019 roku jako część festiwalu “Militaria w POPkulturze”, więc można na niej zobaczyć modele związane z wojskiem: statki, samoloty, czołgi, ale też rakiety i średniowiecznych rycerzy.

Wystawę można oglądać w Artetece Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie w dniach 21.05.2019 – 30.06.2019.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie zaprasza do obejrzenia wystawy z cyklu Na szlakach turystycznych Małopolski – „Historia Małopolski dawną pocztówką i fotografią pisana : albumy z kolekcji Czytelni Zbiorów o Krakowie i Małopolsce”.

Prezentujemy pięknie i starannie wydane albumy ilustrowane starymi zdjęciami poszczególnych miejscowości i regionów Małopolski.  Kolekcje zdjęć w przeważającej większości nieznanych i nigdy niepublikowanych, uzupełnione krótkimi historiami, zaczerpniętymi ze wspomnień mieszkańców i archiwalnych publikacji,  przedstawiają na mapie Małopolski miejsca o niezwykle ciekawej i burzliwej historii.

W większości wydawnictwa powstawały dzięki życzliwości i współpracy z miejscowymi regionalistami, pasjonatami lokalnej historii, kolekcjonerami oraz dzięki udostępnianiu fotografii pochodzących z rodzinnych, prywatnych zbiorów mieszkańców.

Poszczególne karty albumów przynoszą, oprócz magii przeszło stuletnich zdjęć i ich wyjątkowego uroku, świadomość że odkrywają nieobecną w podręcznikach, sporą dawkę lokalnej historii. Zachowują klimat minionych czasów i miejsc, ukazują styl ubierania się, zajęcia i codzienne prywatne życie ludzi końca XIX i początku XX wieku. Przenoszą nas w świat, który bezpowrotnie odszedł, a jednocześnie dzięki regionalnym publikacjom powraca i wywołuje emocje, wspomnienia i refleksje.

Uzupełnieniem ekspozycji są albumy z unikatowymi pocztówkami sprzed wielu lat, które poza kilkoma wyjątkami przedstawiają przede wszystkim architekturę miejscowości oraz zapomniane i nieistniejące obecnie miejsca. Pozwalają prześledzić zmiany, jakie dokonywały się w architekturze do czasów współczesnych.

Przedstawiamy również kolekcję reprodukcji starych pocztówek i archiwalne afisze Krakowskich Dni Turystyki z lat 80. XX w. z zasobów dokumentów życia społecznego znajdujących się w Czytelni.

Zapraszamy do sentymentalnej podróży w czasie i planowania wspaniałych historycznych wypraw szlakami Małopolski.

Wystawę można oglądać na pierwszym piętrze Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie do dnia 22.07.2019.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie wraz z Honorowym Konsulatem Republiki Bułgarii w Krakowie oraz Instytutem Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego zapraszają na wystawę pn. „Europejska Stolica Kultury 2019: Płowdiw – dziedzictwo tysiącleci”.

Zabytki z czasów starożytności, średniowiecza i bułgarskiego odrodzenia narodowego tworzą dzisiejsze Stare Miasto w Płowdiwie w Bułgarii. Zostało one uwiecznione na przepięknych zdjęciach studentów i wykładowców z Akademii Muzyki, Tańca i Sztuk Pięknych w Płowdiwie. Ekspozycja podzielona jest na kilka cykli tematycznych. Rozpoczynają ją ujęcia zabytków z czasów rzymskich, bo jak głoszą niektórzy historycy – Płowdiw założony został przez Filipa Macedońskiego, który nadał mu nazwę Philippopolis. Następnie zobaczyć można  bogate wnętrza najznamienitszych domów z okresu bułgarskiego odrodzenia narodowego. Po nich czas na brukowane uliczki, romantyczne podwórka i najbardziej malownicze zakątki Starego Miasta. Ekspozycję wieńczą zdjęcia sztuki sakralnej i snycerskiej ze starych cerkwi oraz panorama całego miasta widoczna z jednego z siedmiu wzgórz Płowdiwu – Nebet Tepe.

Uzupełnieniem wystawy fotografii są pocztówki Płowdiwu z początku XX wieku  z kolekcji bułgarskiego antykwariusza Iwana Markowa.

Wystawę można oglądać na pierwszym piętrze Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie w dniach 23.05.2019 – 27.06.2019.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie zaprasza na wystawę pn. „Temperamenty, Żywioły i 7 Dni Stworzenia Świata

Sto lat temu, gdy zakończyła się I wojna światowa, w społeczeństwach Europy powstała myśl, że przyczyną tej strasznej wojny jest złe wychowanie i kształcenie dzieci i młodzieży sprawiające, że w dorosłym życiu ludzie nie potrafią kierować się dobrem społecznym. Jako antidotum na to stworzono pedagogikę reformy, której jednym z nurtów jest pedagogika waldorfska. Naczelnymi ideałami pedagogiki waldorfskiej są wielkie ideały ludzkości zdefiniowane już w starożytnej Grecji jako prawda piękno i dobro. Twórcą pedagogiki waldorfskiej był znany wówczas w Europie filozof-przyrodoznawca Rudolf Steiner, który w opracowanym przez siebie programie i metodyce nauczania uwzględnił fazy rozwoju dziecka. Pierwsza szkoła waldorfska powstała w Stuttgarcie jako szkoła dla dzieci pracowników Fabryki Waldorf Astoria (od której pochodzi nazwa). Rudolf Steiner wprowadził do szkoły kształcenie artystyczne jako drogę wychowania dziecka, które w dorosłym życiu ma być dobrym człowiekiem. Dużą rolę przypisywał też samopoznaniu i samowychowaniu nauczyciela poprzez sztukę.

Wystawa ta prezentuje prace dzieci od przedszkola do klasy maturalnej w polskich przedszkolach i szkołach oraz prace nauczycieli inspirowane wskazówkami Rudolfa Steinera dotyczącymi artystycznej drogi samopoznania i pracy nad sobą.

Wystawę można oglądać w Galerii na Poddaszu na trzecim piętrze Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie w dniach 23.05.2019 – 26.06.2019.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie wraz z ze Szkołą Kreatywnej Fotografii zapraszają na wystawę dyplomową Jakuba Zawadzińskiego  pt. „Pasja”.

Jakub Andrzej Zawadziński – Krakus urodzony w 1996 roku. Z zamiłowania i wykształcenia fotograf, uprawiający fotografię fotoreportażową, krajobrazową, architektury, portretową, eksperymentalną itp. Utytułowany twórca szopek krakowskich, w wolnych chwilach zajmuje się rysunkiem; interesuje się również tworzeniem przestrzennych instalacji artystycznych. Między innymi według jego projektu stworzono na Wielkanoc grób Pański u o. Pijarów w 2017 roku. Zakochany w Krakowie, który na co dzień go inspiruje do dalszych działań na lokalnym rynku artystycznym.

"Po ogrodzie go ciągali, za włosy targali!" 

To zdanie i jemu podobne jak mantra śpiewane w litaniach pasyjnych przez tłum pielgrzymów wędrujących Kalwaryjskimi dróżkami do dziś wybrzmiewa, przywołując nieopisane emocje, doznania duchowe i artystyczne towarzyszące obchodom Wielkiego Tygodnia, świętego czasu Chrześcijan. Tam w tym niezwykłym miejscu światowego dziedzictwa ludzkości, gdzie od czterystu siedemnastu lat niebo i tajemnica odkupienia rodzaju ludzkiego spotyka się z pięknym wiejskim krajobrazem poprzecinanym malowniczymi alejkami wielowiekowych dębów dróżek z zabytkowymi kapliczkami i kościółkami. Właśnie tam w Wielki Tydzień pielgrzymi zapełniają wielotysięcznym tłumem zazwyczaj pustawe, senne dróżki, stwarzając na tle tej pięknej scenerii swoistego rodzaju misteria w misteriach. Nie zdają sobie sprawy że wraz z tłem jakim są Kalwaryjskie drogi oraz odgrywane przez aktorów amatorów sceny z męki Jezusa, sami stają się wielkim misterium duchowości, czasem dewocji, folkloru i tym podobnych innych ciekawych form przeżywania tych wydarzeń, stwarzając niepowtarzalny, magiczny klimat tego miejsca.

Wystawę można oglądać w prawym skrzydle na pierwszym piętrze Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie w dniach 17.06.2019 – 24.07.2019.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie wraz z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie zapraszają na wystawę finalistów i laureatów IV edycji Konkursu Fotografii Teatralnej

Konkurs Fotografii Teatralnej, organizowany od 2015 roku przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, jest pierwszym i jedynym jak dotąd projektem propagującym na taką skalę sztukę fotografowania teatru. Ma na celu jej rozwój oraz prezentację fotografii teatralnej, nie tylko jako formy dokumentowania i promowania procesu pracy teatralnej, ale także jako narzędzia współtworzenia znaczeń i sposobów odbioru dzieła oraz działalności twórczej. Uczestnikami Konkursu mogą być zarówno artyści fotograficy, absolwenci wyższych szkół artystycznych, jak i amatorzy.

W gronie finalistów IV edycji Konkursu Fotografii Teatralnej znalazło się 17 fotografów, spośród stu, którzy nadesłali swoje prace. Jury w składzie: Dariusz Kosiński, Magdalena Maciejewska, Chris Niedenthal, Agnieszka Olszewska, Agnieszka Wanicka z ponad 1400 zdjęć wybrało 10 teatralnych zdjęć sezonu oraz 11 zestawów dokumentujących przedstawienia premierowe.

Wystawa w swojej odsłonie wewnętrznej prezentowana była już w Warszawie w Galerii Instytutu Teatralnego i we foyer Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku. W kwietniu wystawa plenerowa pokazana została na placu przed Teatrem im. Jana Kochanowskiego w Opolu. W maju i czerwcu będzie ją można oglądać w Krakowie, a do końca sezonu będą ja mogli jeszcze obejrzeć mieszkańcy Bytomia i Słupska.

Wystawę można oglądać na ogrodzeniu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie w dniach 24.05.2019 – 23.06.2019

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie wraz z Fundacją Dorastaj z Nami zapraszają na wystawę pn. „Dla Ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla mnie tata

Trudno jest zdecydować, że Twoje życie jest warte tego, aby je postawić na szali. Są jednak ludzie, którzy robią to na co dzień. Wystawa „Dla Ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla mnie tata” jest hołdem pamięci, płynącym z głębi serca głosem podziękowania i podziwu dla ludzi służb, bez poświęcenia których trudno wyobrazić sobie nasze życie. Jest historią kilkanaściorga podopiecznych Fundacji i ich rodziców.

Dzieci z Fundacji Dorastaj z Nami wspiera wiele firm znanych z inicjatyw na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu. Wśród nich partnerzy Strategiczni Programu „Koalicja: Razem dla Bohaterów” – Orange S.A., Boeing i Orlen S.A. Partnerem wystawy jest Fundacja PZU.

Wystawa została po raz pierwszy zaprezentowana w Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa w Warszawie w kwietniu 2018 r. Od tego czasu podróżuje po kraju i cieszy się dużym zainteresowaniem.

Wystawę można oglądać w lewym skrzydle na parterze Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie w dniach 4.06.2019 – 27.06.2019.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie wraz z Kołem Naukowym Kulturoznawców Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz grupą artystyczną ATINA zapraszają na wystawę pn. „Maski wielokulturowości”

Maski od dawna pojawiają się w kulturze i przyjmują różne oblicza. Maskę możemy odczytywać dosłownie, jako tę, która ukrywa twarz, emocje i myśli człowieka. Nieodzownie maska kojarzy się z antycznym teatrem greckim, w którego strukturze ujawnia swą katarktyczną moc. Czy dziś przybieramy maski, aby ukryć się w czasie trwania największego spektaklu – życia? Każda kultura i subkultura ma swoją maskę, można powiedzieć, że ile kultur – tyle masek. Ukrywają one niezmienną prawdę: pod każdą maską kryje się twarz konkretnego człowieka. Nie sądźmy po pozorach, wspólnie odkryjmy prawdę kryjącą się pod maską nieznanego i tego, co wielokulturowe, ludowe, czy orientalne.

Maski wielokulturowości to wystawa zbiorowa, w której udział biorą następujący artyści:

Paulina Bocheńska - Katowice/Częstochowa

Dawid Bocheński - Częstochowa

Bożena Chaber Mamis – Częstochowa

Wioletta Cielecka – Rzeszów

Joanna Chwastek – Mysłowice

Anita Grobelak – Częstochowa

Monika Hartman – Katowice

Małgorzata Kania – Katowice

Elżbieta Ledecka - Częstochowa

Anna Pacuła – Cyzio – Rzeszów

Waldemar Siatka – Zamość

Joanna Sidorowicz – Częstochowa

Jolanta Ziółkowska - Gliwice

Diana Żarów – Rzeszów

 

Wystawę można oglądać w prawym skrzydle na drugim piętrze Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie w dniach 5.06.2019 – 4.07.2019

 

 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie wraz ze Szkołą Kreatywnej Fotografii zapraszają na wystawę dyplomową Mireli Pavlovej pn. „SOUNDSCAPES”.

Mirela Pavlova – 26-letnia fotograf urodzona w Bułgarii, aktualnie mieszkająca w Krakowie. Dorastała jako dziecko nauczycieli sztuki i wnuczka artysty, zaciekawiona pięknem sztuki i otaczającego świata. W szkole średniej jej ulubionymi formami wyrazu były malarstwo i rysunek. W 2015 roku ukończyła studia licencjackie na Uniwersytecie im. Świętych Cyryla i Metodego w Wielkim Tyrnowie, w 2017 roku obroniła pracę magisterką z historii sztuki współczesnej w Państwowej Akademii Sztuki w Sofii. W tym czasie odkryła pasję do fotografii, która zawiodła ją do Krakowa, gdzie w Szkole Kreatywnej Fotografii rozpoczęła projekt SOUNDSCAPES jako część obrony dyplomu.

Projekt SOUNDSCAPES to fotograficzna wizualizacja złożoności wpływu muzyki na emocje. Jest ona próbą zarejestrowania obrazów, które pojawiają się w wyobraźni podczas słuchania ulubionych piosenek. Każdy utwór pozostawia po sobie intensywne wrażenia, łącząc kolory z melodiami. Twarze i kształty, wyłaniające się jak zza mgły, są odtworzone z pamięci autorki.

Niektóre z fotografii są inspirowane uczuciem lekkości, którego doświadczamy podczas długiej podróży, wpatrując się godzinami w przesuwające się za szybą pola I łąki. Odkrywają one synestetyczną naturę wrażeń wizualnych, gdzie muzyka jest tylko tłem do naszych myśli. Inne fotografie zagłębiają sie w narrację piosenek, wizualizując postacie z opowieści, umieszczając je w różnych środowiskach. Wszystkie siedemnaście fotografii rozmywa granice między realnością i nierealnością, znanym i nieznanym, bliskim i odległym.

Wystawę można oglądać w prawym skrzydle na pierwszym piętrze Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie w dniach 12.06.2019 – 18.07.2019.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie zaprasza na wystawę „Kraków był mi wszystkim…Biografia Heleny Modrzejewskiej, ze szczególnym uwzględnieniem jej związków z Krakowem: w kolekcji Czytelni Zbiorów o Krakowie i Małopolsce."

Ekspozycja została przygotowana z okazji 110. rocznicy śmierci Heleny Modrzejewskiej i prezentuje interesujący zbiór materiałów zgromadzonych w Czytelni Zbiorów o Krakowie i Małopolsce związanych z wielką artystką. Przedstawiamy książki i artykuły bezpośrednio opisujące biografię aktorki, ale też fotografie i wydawnictwa ukazujące jej role teatralne i ciekawostki z nią związane; również afisze imprez popularyzujących jej postać. Możemy też dowiedzieć się, kto w sposób naukowy zajmuje się w Krakowie materiałami dotyczącymi Heleny Modrzejewskiej. Całość uzupełnia krótka historia Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej.

Wystawę można oglądać na pierwszym piętrze przy Czytelni Zbiorów o Krakowie i Małopolsce,  do 8.05.2019