Drukuj

Pytanie

Czy karę naliczoną za nie oddanie książek w terminie można zapłacić przelewem?

Odpowiedź

Tak, ale tylko pod warunkiem, że książki zostały już zwrócone do Biblioteki. Numer konta na który można dokonać przelew to: Bank Pekao SA 04124047221111000048578273. W tytule wpłaty czytelnik wpisuje imię i nazwisko ew. nr karty bibliotecznej.


Pytanie

Na jakich zasadach mogę skorzystać z usług reprograficznych na terenie Biblioteki?

Odpowiedź

W celu odpowiedniego i bezproblemowego korzystania z usług reprograficznych na terenie Biblioteki, zapraszamy do zapoznania się z regulaminem usług jak również z instrukcjami obsługi urządzeń dostępnymi tutaj.


Pytanie

Jak dokonać rezerwacji wypożyczonej książki?

Odpowiedź

Rezerwacje ogólne informacje:

Aby otrzymywać mailowe powiadomienie o możliwości odbioru zarezerwowanego dokumentu, należy przed rozpoczęciem rezerwacji sprawdzić poprawność lub wpisać adres mailowy (po zalogowaniu na swoje konto w katalogu w zakładce konto/dane osobowe). W przypadku braku adresu mailowego, w sprawie rezerwowanych dokumentów, należy kontaktować się osobiście lub telefonicznie z odpowiednią agendą Biblioteki.

Aby dokonać Rezerwacji należy:

  1. Zalogować się na swoje konto do katalogu on-line biblioteki i odnaleźć poszukiwany dokument.
  2. Jeżeli dokument jest wypożyczony można go zarezerwować:

- konkretny egzemplarz - poprzez zaznaczenie konkretnego numeru inwentarza,

- tytuł/opis (w przypadku kilku egzemplarzy tego samego wydania) - poprzez klikniecie komendy ZAZNACZ WSZYSTKIE.

Po pojawieniu się okna rezerwacji– warto:

- ustawić termin ważności rezerwacji wybierając odpowiednią datę z kalendarza.

- dowiedzieć się, ile osób oczekuje już na ten dokument (kolejka).

  1. Zatwierdzić Rezerwację lub ją anulować.

Po zwrocie dokumentu do biblioteki, na podany wcześniej adres mailowy zostanie wysłana automatyczna wiadomość z informacją, że zarezerwowany dokument jest już dostępny w Bibliotece. Należy wtedy przejść do katalogu elektronicznego Biblioteki aby wysłać potwierdzenie zamówienia lub rezygnację. Po zalogowaniu się na swoje konto należy:

  1. Wybrać link KOSZYK ZAMÓWIEŃ (w panelu górnym),
  2. Wybrać miejsce dostarczenia zamówionego dokumentu wchodząc na link ZMIEŃ i rozwijając listę (Książkomat/Wypożyczalnia…) i ZATWIERDZIĆ
  3. Po dokonaniu wyboru miejsca zaznaczyć V i wysłać zamówienie WYŚLIJ ZAMÓWIENIE. Na ekranie pojawi się informacja o przewidywanym czasie dostarczenia dokumentu do wybranego miejsca.
  4. Po zrealizowaniu zamówienia przez bibliotekarza i dostarczeniu go do wskazanego miejsca odbioru, na podany adres mailowy zostanie wysłany mail z informacją o możliwości odbioru zarezerwowanego dokumentu. Zarezerwowany dokument będzie czekał 2 dni (liczone z pominięciem soboty, niedzieli i dni świątecznych).

Pytanie

Chciałbym się dowiedzieć czy biblioteka może jakoś wpłynąć na wypożyczających książki, którzy te książki przetrzymali.

Odpowiedź

Po przekroczeniu przez użytkownika regulaminowego terminu zwrotu Biblioteka przesyła do niego upomnienie, wzywające do zwrotu wypożyczonych materiałów, a następnie zgodnie z Regulaminem WBP:


Pytanie

Czy karę naliczoną za nie oddanie książek w terminie można zapłacić przelewem?

Odpowiedź

Tak, ale tylko pod warunkiem, że książki zostały już zwrócone do Biblioteki. Numer konta na który można dokonać przelew to: Bank Pekao SA 04124047221111000048578273. W tytule wpłaty czytelnik wpisuje imię i nazwisko ew. nr karty bibliotecznej.


Pytanie

Chciałbym zapytać jak wygląda procedura w przypadku zgubienia karty bibliotecznej, tzn. gdzie mam taki fakt zgłosić (w którym dziale) oraz czy jest możliwość zablokowania tej zgubionej karty.

Odpowiedź

Fakt zgubienia karty bibliotecznej należy zgłosić w punkcie Punktu Rejestracji Czytelnika (tel. 012 37-52-212). Jeżeli nie może Pan jednak do nas zadzwonić, to proszę o podanie bardziej szczegółowych danych np. data urodzenia, adres, ponieważ na podstawie samego imienia i nazwiska nie jesteśmy w stanie stwierdzić, które konto należy zablokować. Konto będzie zablokowane do czasu następnej Pana wizyty w Bibliotece. Proszę wtedy zgłosić się z dokumentem tożsamości do Punktu Rejestracji Czytelnika w celu wyrobienia duplikatu karty bibliotecznej, który kosztuje sześć złotych.


Pytanie

Korzystam z komputera firmy Apple ze standardową wyszukiwarką (Safari). Zauważyłam, że w odróżnieniu od użytkowników produktów innych firm, nie mogę korzystać z katalogu biblioteki. Czy planujecie umożliwienie podobnym mi użytkownikom korzystania z katalogu?

Odpowiedź

Na dzień dzisiejszy proponuję takie rozwiązanie tego problemu: zainstalowanie/korzystanie z wyszukiwarki typu Mozilla Firefox. Na stanowiskach do samodzielnego prolongowania dokumentów oraz przeglądania zbiorów WBP w Krakowie wykorzystywana jest Mozilla, która działa całkowicie poprawnie.


Pytanie

Odpowiedź

Aby zalogować się do katalogu należy podać: numer karty bibliotecznej (bez początkowych zer) oraz hasło, którym są pierwsze 4 litery nazwiska, bez polskich znaków- dla użytkowników zapisanych do 28 lipca 2014 r. Pozostali użytkownicy hasło otrzymują na podany w bibliotece adres mailowy – hasło należy zmienić przy pierwszym logowaniu do katalogu.
Katalog można także przeglądać anonimowo, nie mamy jednak wówczas wglądu w informacje o czytelniku.


Pytanie

Odpowiedź

Wypożyczone dokumenty można prolongować trzykrotnie. Dotyczy to jedynie dokumentów, które nie są przetrzymane, w sytuacji kiedy czytelnik nie zalega z opłatami za przetrzymanie w żadnej z agend, a wypożyczona pozycja nie została wcześniej zarezerwowana przez innego użytkownika.

Prolongaty można dokonać:

Prolongacie nie podlegają e-booki i czasopisma z Wypożyczalni i Pracowni Informatycznej.

Dokumenty przetrzymane można ponownie prolongować/wypożyczyć po uregulowaniu opłaty.

Prolongata dokonywana jest zawsze na okres 31 dni.


Pytanie

Odpowiedź

Usługi świadczone przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną są ogólnodostępne i bezpłatne. Zapraszamy do korzystania z naszych zbiorów, niezależnie od Pani miejsca zamieszkania. Regulamin WBP oraz godziny otwarcia i inne potrzebne informacje znajdzie Pani na naszej stronie internetowej.


Pytanie

Od kilku lat interesuję się filmem i niedawno odkryłem, że na polskim rynku od dawna pojawia się Kwartalnik Filmowy. W związku z nim kieruję pytanie, czy posiadają Państwo tą pozycję w bibliotece? Jeśli tak to czy wszystkie numery?

Odpowiedź

Niestety nie posiadamy jeszcze bazy komputerowej czasopism. Zapraszam do Czytelni Czasopism, gdzie na miejscu można skorzystać z potrzebnych materiałów. Czasopism nie wypożyczamy na zewnątrz, można natomiast do użytku własnego skserować lub zdigitalizować potrzebne fragmenty. Na miejscu zostaną udzielone wszelkie informacje dotyczące kompletności roczników, jak i innych wydawnictw ciągłych związanych z filmem znajdujących się w zbiorach Biblioteki.


Pytanie

Jakie dokumenty są potrzebne aby zapisać się do Biblioteki?

Odpowiedź

Do korzystania z usług Biblioteki uprawnia ważna karta biblioteczna, którą otrzymać można bezpłatnie w Punkcie Rejestracji Czytelników oraz Artetece.

W celu otrzymania karty bibliotecznej, należy dokonać zapisu do Biblioteki osobiście lub on-line:

aby dokonać zapisu osobistego należy zgłosić się do Punktu Rejestracji Czytelników w budynku głównym Biblioteki lub w Artetece. Zgłaszający się powinien:

okazać dokument tożsamości ze zdjęciem oraz oświadczyć o aktualnym adresie zameldowania; osoby, które nie mają adresu zameldowania, zobowiązane są złożyć oświadczenie o adresie zamieszkania lub adresie do korespondencji;

wypełnić i podpisać czytelnie formularz zapisu. Formularz zapisu można pobrać w Punkcie Rejestracji Czytelników, w Artetece lub ze strony internetowej

aby dokonać zapisu on-line:

należy wypełnić formularz zapisu dostępny w katalogu INTEGRO (formularz dostępny po wejściu na link ZALOGUJ SIĘ wybraniu opcji ZAREJESTRUJ SIĘ),

po dokonaniu rejestracji na podany adres mailowy przesłana zostaje automatyczna informacja z numerem konta bibliotecznego i zasadach dalszego postępowania. W przypadku zapisu on-line osób niepełnoletnich odbiór karty odbywa się po dopełnieniu formalności zgodnie z § 2 pkt. 3 Regulaminu WBP w Krakowie.

Osoby niepełnoletnie mogą być zapisane na podstawie:


Pytanie

Jak zalogować się do katalogu, jeśli mam trzyliterowe nazwisko, a hasłem mają być 4 litery?

Odpowiedź

W przypadku nazwisk krótszych niż 4-literowe, w miejsce brakującej litery wstawiamy cyfrę 1, np. dla nazwiska "Łoś" hasło brzmi "los1".