Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Województwo Małopolskie

Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

A A A

Dorośli

„Polski jest super!” – Polish language meetings for foreigners 18+ (elementary level) | 9-2019

The Regional Public Library in Krakow is pleased to offer you free Polish language meetings for foreigners 18+ (elementary level). The language group will consist of no more than 10 people.

People interested in attending the language meetings should be:

  1. over 18 years old,
  2. holders of the Regional Public Library in Krakow card (it is possible to get it for free in User Registration Point and Arteteka where you will be requested to show an identity document),
  3. enthusiastic for learning, have a positive attitude and an interest in the Polish language and culture.

Schedule (Wednesdays)
4, 11, 18, 25 September 2019
2, 9, 16, 23, 30 October 2019
6, 13, 20, 27 November 2019
4, 11, 18 December 2019
8, 15, 22, 29 January 2020
5, 12, 19, 26 February 2020
4, 11, 18, 25 March 2020
1, 8, 15, 22, 29 April 2020
6, 13, 20, 27 May 2020
3, 10, 17, 24 June 2020
1, 8, 15, 22, 29 July 2020 
5, 12, 19, 26 August 2020

Time: 12.45 p.m. – 2.15 p.m.

Registration: Registration form 

Place:
The Regional Public Library in Krakow (Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie)
31-124 Krakow, ul. Rajska 1, 2nd floor, room 232

Contact:
The Education, Science and Research Department (Dział Edukacji, Nauki i Badań)
+ 48 12 37-52-285
 

Conducting: Agnieszka Małeta, Maria Banachowska, Gabriela Żurek (librarians)

Notice!  If you are interested in taking the course, you are kindly asked to register for it. After you will have accomplished your registration, you will get an e-mail with information saying that you have been registered successfully or that there are no free places in the group anymore. The number of students in the group is limited. One unexcused absence will lead to removing you from the attendance list. You may be photographed during the lesson for documentation and promotional reasons. Attending the meetings means approving the Event Rules in the Regional Public Library in Krakow.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie zaprasza na bezpłatne zajęcia „Polski jest super!” – spotkania z językiem polskim dla obcokrajowców w wieku 18+ (poziom podstawowy).

Osoby biorące udział w szkoleniu powinny posiadać:

  1. ukończone 18 lat,
  2. ważną kartę biblioteczną WBP w Krakowie – można ją uzyskać bezpłatnie na podstawie dokumentu tożsamości w Punkcie Rejestracji Czytelników i Artetece,
  3. zapał do nauki, dobry humor oraz chęć poznania języka oraz kultury naszego kraju.

Terminy (środa):
4, 11, 18, 25 września 2019
2, 9, 16, 23, 30 października 2019
6, 13, 20, 27 listopada 2019
4, 11, 18 grudnia 2019
8, 15, 22, 29 stycznia 2020
5, 12, 19, 26 lutego 2020
4, 11, 18, 25 marca 2020
1, 8, 15, 22, 29 kwietnia 2020
6, 13, 20, 27 maja 2020
3, 10, 17, 24 czerwca 2020
1, 8, 15, 22, 29 lipca 2020
5, 12, 19, 26 sierpnia 2020

Godzina: 12.45-14.15 

Zapisy: Formularz zapisu

Miejsce:
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
31-124 Kraków ul. Rajska 1, II piętro, sala 232

Kontakt:
Dział Edukacji, Nauki i Badań WBP w Krakowie
tel. 12 37-52-285
e-mail:

Prowadząca: Agnieszka Małeta, Maria Banachowska, Gabriela Żurek (pracownicy WBP w Krakowie)

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona. Jedna nieusprawiedliwiona nieobecność powoduje skreślenie uczestnika z listy. Zgłoszenia przyjmujemy na bieżąco. Po zakończeniu rekrutacji na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail zostanie wysłana informacja o przyjęciu zgłoszenia lub braku wolnych miejsc. W trakcie zajęć wykonywane będą zdjęcia w celach dokumentacyjnych  i promocyjnych. Uczestnictwo w zajęciach oznacza akceptację Regulaminu Imprez w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie.