Katalog Online

wczytywanie formularza przeszukiwania katalogu...

Baza danych EBSCO

A A A

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie zaprasza na  spotkania otwarte organizowane w ramach projektu Architektura miast. Krakowska perspektywa. Zaproszeni goście, jako specjaliści w dziedzinie zwrócą uwagę na różne aspekty miejskiej architektury Krakowa. Spotkania mają na celu pokazanie jak niezwykłym fenomenem jest pojmowanie przestrzeni architektonicznej i zwrócenie uwagi na niezwykłość takiego wymiaru jakim jest przestrzeń miasta

  • 11 maja (godz. 17.00) porozmawiamy z Beatą Chomątowską, o tym dlaczego wciąż betonujemy rzeczywistość i jak się mieszka w domach z betonu.
  • 29 maja (godz. 17.00) spotkamy się z Dorotą Leśniak-Rychlak, przedstawicielką kwartalnika „Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni”. Wspólnie zastanowimy się czy własne znaczy lepsze, czyli o odpowiedzialności społecznej za przestrzenie miejskie w Krakowie.
  • 15 czerwca (godz. 17.00) porozmawiamy z Arturem Wabikiem o sztuce w przestrzeni publicznej: czy dobrym rozwiązaniem dla krakowskich kamienic są murale i street art?
  • 29 czerwca (godz. 17.00) spotkamy się z Filipem Springerem by zastanowić się nad nowoczesną architekturą w mieście z historią i zabytkami.
  • 7 września (godz. 17.00) wraz z Teresą Latuszewską-Syrdą z inicjatywy Lechstarter oraz Agnieszką Labus z Fundacji Laboratorium Architektury 60 + porozmawiamy o sile społeczeństwa obywatelskiego i działalności „aktywisty-architekta”
  • 18 września (godz. 17.00) spotkamy się z dr hab. Moniką Bogdanowską, Małopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków by dowiedzieć się jakie możliwości zmian architektonicznych w mieście z zabytkami i historią mają aktywni obywatele.
  • 28 września (godz. 17.00) porozmawiamy z urbanistą Pawłem Jaworskim o tym jak gospodarować miejską przestrzeń.

W ramach projektu zapraszamy także na Warsztaty projektowe - Zielona Czytelnia oraz Warsztaty - Poradnik Aktywnego Obywatela

Serdecznie zapraszamy.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

Zapraszamy do korzystania z  Rosetta Stone, znanego na całym świecie programu do nauki języków obcych.  Narzędzie to można znaleźć wśród wybranych  baz firmy EBSCO, dostępnych bezpłatnie  w naszej ofercie do końca czerwca 2019 roku.

Rosetta Stone oferuje naukę 30 języków. Do wyboru mamy arabski, indonezyjski, japoński, portugalski (Brazylia), hiszpański (Hiszpania), hiszpański (Ameryka Łacińska), turecki, chiński (mandaryński), angielski(amerykański), angielski (brytyjski), francuski, hebrajski, irlandzki, koreański, rosyjski, suahili, urdu, dari, niemiecki, hindi, włoski, łacinę, polski, szwedzki i wietnamski.

Przy nauce wybranego języka obcego dostępnych jest 5 poziomów zaawansowania. Dla każdego z tych poziomów Rosetta Stone oferuje 50 godzin kursu. Sama nauka bazuje na zasadzie imersji, pozwalając poprzez zastosowanie różnych typów ćwiczeń opanować  czytanie, pisanie, mówienie i słuchanie.  Przy użyciu narzędzi do rozpoznawania mowy, program pozwala na ćwiczenie poprawnej wymowy.

Dostęp zdalny jest możliwy po zalogowaniu się na stronie EBSCOhost. Hasło każdy czytelnik znajdzie na swoim koncie bibliotecznym, w zakładce Dane Osobowe, w polu Agendy. Ponadto Rosetta Stone wymaga do zalogowania podania adresu email.

Plików:
Rosetta Stone

Pobierz
Dodany
Wielkość
Pobrany
09:29:31 17-05-2019
1.49 MB
222

Czytelnia Czasopism w sposób szczególny zachęca do korzystania z  czasopism, które przechowywane w zasobach magazynowych mają mniejsze szanse na dotarcie do każdego czytelnika. Eksponowane one będą w pomieszczeniach czytelni pod hasłem „Temat miesiąca w czasopismach”.

Jako temat MAJA proponujemy EUROPEJSKI DZIEŃ PARKÓW NARODOWYCH, który jest obchodzony 24 maja, w rocznicę utworzenia pierwszego parku narodowego w Europie w roku 1909. Jest nim Park Sarek w Szwecji, który powstał w celu ochrony alpejskiego krajobrazu północnej części Gór Skandynawskich. Od początku XX wieku powstało na naszym kontynencie ponad 400 parków narodowych. W Polsce mamy 23 parki narodowe, które zajmują 1% powierzchni naszego kraju. Od kilku lat trwają starania o utworzenie kolejnych trzech parków: Mazurskiego, Turnickiego i Jurajskiego. Park narodowy obejmuje obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1 tys. ha, na którym ochronie podlega cała przyroda oraz walory krajobrazowe. Jego utworzenie umożliwia zachowanie różnorodności biologicznej w dotychczasowym kształcie.

Szczególnie polecamy do przeczytania artykuły zamieszczone również na platformie Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej