Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Województwo Małopolskie

Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

A A A

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie wraz ze Stowarzyszeniem Larpownia zaprasza na hobbystyczną konferencję  poświęconą larpom KOLA 2018 . Hasło tegorocznej, siódmej konferencji to „Larpy lokalnie”.

Ostatni weekend lutego (25-28) to w Artetece trzy dni wykładów, warsztatów i prelekcji, podczas których omawiane będą wydarzenia minione i dopiero planowane, wymieniana będzie wiedza i doświadczenia.

Larpy są w Polsce od kilku lat coraz bardziej popularną formą rozrywki. Gromadzą coraz większą liczbę miłośników. Na świecie stanowią także cenioną metodę edukacji poza formalnej. Są stosowane przez placówki edukacyjne i organizacje pozarządowe, a także firmy i korporacje. W zależności od konstrukcji i przeznaczenia larpy mogą służyć budowaniu grupy, zwiększaniu kompetencji, przekazywaniu wiedzy oraz kształtowaniu postaw. Udział w larpach pobudza kreatywne myślenie i inteligencję emocjonalną, wyrabia umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne, zwiększa pewność siebie, uczy empatii i radzenia sobie w stresujących sytuacjach. Wszystko to w atrakcyjnej formie zabawy.

Zapraszamy do udziału w konferencji.