Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Województwo Małopolskie

Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

A A A

Wojewódzka Biblioteka Publiczna  w Krakowie, wraz  z  Wydawnictwem WBPiCAK w Poznaniu oraz kwartalnikiem KONTENT zaprasza  na spotkanie poświęcone twórczości Juliana Kornhausera, które odbędzie się w Artetece WBP w Krakowie ( ul. Rajska 12), 30 stycznia br., o godz. 18.30.

Julian Kornhauser, poeta, prozaik, krytyk literacki, eseista, tłumacz, slawista, literaturoznawca, profesor nauk humanistycznych, emerytowany pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jeden z najwybitniejszych przedstawicieli Nowej Fali w literaturze polskiej. Wydał kilkanaście tomów wierszy, trzy powieści,  wiele monografii krytyczno- i historycznoliterackich oraz tomów szkiców,  kilka książek z przekładami chorwackiej, serbskiej i bośniackiej poezji. Wielokrotnie nagradzany.

Spotkanie będzie poświęcone  najnowszej książce poety  „Proza zebrana”.  Jest ona pierwszą próbą skompletowania i uporządkowania wszystkich powstałych pod piórem twórcy oryginalnych utworów prozatorskich. Podczas spotkania odbędzie się promocja książki „Rzeczy
do nazwania. Wokół Kornhausera”  pod redakcją Adriana Glenia  i Jakuba Kornhausera.  Na całość składają się osobiste wspomnienia, opowieści i refleksje inspirowane twórczością Juliana Kornhausera. Teksty stworzyło blisko 100 autorów; pisarzy, krytyków i przyjaciół poety.

Panel dyskusyjny: Adrian Gleń, Jakub Kornhauser, Weronika Janeczko - redaktor naczelna kwartalnika Kontent, spotkanie poprowadzi Małgorzata Lebda