Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Województwo Małopolskie

Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

A A A

Maria MirceaWojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie i Stowarzyszenie Plastyków Ziemi Krakowskiej zapraszają na wystawę malarską pn. Detal.

Wystawy tematyczne to wieloletnia  tradycja Stowarzyszenia Plastyków Ziemi Krakowskiej. Daje ona możliwość konfrontacji różnych osobowości artystycznych w zderzeniu z  obrazami powstałymi pod wspólnym tytułem. Obecna wystawa to szczególne wyzwanie dla jej twórców. Detal jako tytuł obrazu wydaje się bardzo wieloznaczny.

Stowarzyszenie Plastyków Ziemi Krakowskiej istnieje już trzydzieści sześć lat i skupia ludzi różnych profesji oraz różnych zainteresowań, których łączy wspólna potrzeba wyrażania się poprzez sztukę, traktowaną często jako ważny element życia. Na przestrzeni lat wielu członków Stowarzyszenia osiągnęło wysoki poziom artystyczny i warsztatowy, a wieloletnia, bogata działalność Stowarzyszenia na rzecz kultury została uhonorowania przez Prezydenta Miasta Krakowa odznaką Honoris Gratia.

Więcej informacji o działalności Stowarzyszenia Plastyków Ziemi Krakowskiej  można znaleźć na stronie internetowej: www.spnzk.blogspot.com

Miejsce ekspozycji: korytarz parteru WBP w Krakowie
Termin ekspozycji: 04.11.2017 do 09.01.2018 r.
Wernisaż: 07.11.2017 r., godz. 18:00, sala 53