Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Województwo Małopolskie

Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

A A A

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie zaprasza do Wypożyczalni i Pracowni dla Dzieci oraz Wypożyczalni i Pracowni dla Młodzieży na warsztaty „Książkowy kompas. Zostań odkrywcą świata wartości”.

Zajęcia organizowane w ramach Bonu Kultury 2017/2018 adresowane są do dzieci i młodzieży w wieku od 8 lat do 15 lat. Celem warsztatów jest zwiększenie wiedzy na temat roli wartości w życiu człowieka, dostarczenie wzorców literackich sprzyjających refleksji nad tym co ważne i wartościowe w życiu, a także kształtowanie postawy szacunku wobec siebie i innych. Służyć temu będzie praca z tekstem, rozmowa  kierowana, burza mózgów, dyskusja, drama. Dla każdej grupy wiekowej zostanie przygotowany inny zestaw literatury. W zestawach tych znajdą się zarówno lektury szkolne jak i inne książki dla dzieci i młodzieży dobrane pod kątem realizowanego tematu, będą to m.in. M. Piquemala: Bajki filozoficzne. Jak żyć razem?, książki P. Beręsewicza,  B. Kosmowskiej, K. Ryrych: Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach.

Czas trwania:

1,5 godz. (godz. 8.30-10.00 dla uczniów szkół gimnazjalnych/kl. VII-VIII szkoły podstawowej, 10.00-11.30 dla uczniów kl. III-VI szkoły podstawowej)

Terminy:

5, 12 października 2017,

16 listopada 2017,

14 grudnia 2017,

19 stycznia 2018,

9 lutego 2018,

16 marca 2018,

13 kwietnia,

18 maja,

15 czerwca 2018.

Szczegółowe informacje i rezerwacja:

tel. (12) 37-52-275,

e-mail: