Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Województwo Małopolskie

Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

A A A

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie zaprasza na wystawę malarstwa Bożeny Topór-Karpińskiej pt. „Moje imponderabilia”

Bożena Topór-Karpińska z urodzenia i zamieszkania jest krakowianką. Uczy języka polskiego w szkole podstawowej. Choć w czasie wczesnej edukacji zdradzała pewne plastyczne umiejętności, to dopiero po czterdziestce przyszedł czas na zbliżenie do malarstwa, które stało się jej remedium na bolączki codzienności. Z jednej strony nierzadko wyczerpująca praca z młodzieżą, a z drugiej trud wychowania własnych dzieci i zawiłości życia rodzinnego, przyczyniły się do poszukiwania kawałka przestrzeni, by nabrać dystansu, by się wyciszyć, by znaleźć czas na refleksję. Bożena Topór Karpińska ukończyła podyplomowe studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w klasie prof. Andrzeja Bednarczyka i zrobiła aneks z tkaniny artystycznej w pracowni prof. Małgorzaty Buczek-Śledzińskiej.
Artystka zgadza się i odnajduje w słowach, jakie wygłosił Albert Einstein podczas przemówienia  z okazji 60. urodzin Maxa Plancka: "Sądzę [...], że jednym z najsilniejszych bodźców, kierujących ludzi ku sztuce i nauce, jest pragnienie ucieczki od dnia powszedniego, od jego bezdusznego okrucieństwa i beznadziejnej czczości, od pęt wiecznie zmiennych własnych pożądań. Pragnienie to pcha wrażliwsze jednostki z opłotków egzystencji osobistej w świat obiektywnej  obserwacji i obiektywnego pojmowania; bodziec ten można porównać z tęsknotą, która każe mieszczuchowi porzucać swe zgiełkliwe otoczenie, pozbawione rozleglejszych perspektyw, i pociąga go z nieprzepartą mocą ku szczytom górskim, skąd wzrok jego ślizga się w dal poprzez klarowne przestworza i lgnie do majestatycznych zarysów, stworzonych, zda się, dla wieczności”.

Miejsce ekspozycji: Wypożyczalnia Główna
Termin ekspozycji: 07.09.2017 r. – 11.10.2017 r.