Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Województwo Małopolskie

Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

A A A

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie oraz Sekcja Konserwacji Dzieł Sztuki Związku Polskich Artystów Plastyków Okręg Krakowski zapraszają na wystawę "Dzieło konserwatorskie – wystawa jubileuszowa z okazji 60-lecia Sekcji Konserwacji  Dzieł Sztuki Okręgu Krakowskiego ZPAP".

Z racji specyfiki wykonywanej pracy, wystawy dzieł konserwatorskich odbywają się stosunkowo rzadko. Tym bardziej cieszy sytuacja, w której można przedstawić publiczności ekspozycję prezentującą piękno tego artystycznego zawodu.

W roku 1976  odbyła się w Krakowie w BWA wystawa środowiskowa prezentujące dorobek członków Sekcji Konserwacji  pt . Dzieło sztuki w konserwacji – tytuł sugerował opowieść o procesie konserwacji, przebiegu samej pracy. W 2002 roku odbyła się w krakowskim Śródmiejskim Ośrodku Kultury wystawa pt. Conservatio est aeterna creatio – (zachowanie jest wiecznym tworzeniem) prezentująca sylwetki konserwatorów i ich działalność. Cyklicznie w Warszawie i Katowicach odbywają się wystawy i konferencje (z udziałem członków krakowskiej sekcji) pt. Sztuka Konserwacji, podkreślające artystyczny wymiar pracy konserwatora. W ubiegłym – 2016 roku, z okazji 25-lecia Ogólnopolskiej Rady Konserwatorów Dzieł Sztuki przy Zarządzie Głównym ZPAP w Warszawie odbyła się w Prom Kultury Saska Kępa wystawa pt. Ne tempus deleat  - (by czas nie zatarł i niepamięć), w której również brali udział członkowie krakowskiej sekcji.

Aktualna wystawa Dzieło Konserwatorskie kieruje uwagę na fakt, że rezultat pracy konserwatora, zmiana jaka zachodzi w obiekcie, to także dzieło, swoiście odrębne. Wszak dokonanie wyboru z historii obiektu, podjęcie decyzji o zmianie  np. powrót do wcześniejszej kolorystyki – często jednej z wielu, nie koniecznie pierwotnej; połączenie elementów z różnych epok, pokazanie świadków i liczne inne prace aranżacyjne, a nawet wybór technologii, materiałów i zabiegów są twórczym i autorskim działaniem. Pokazujemy też różnorodność prac  - obiekty architektury, rzeźby, malarstwa, druki plakatów na papierze, ceramikę artystyczną, witraże – wykonane z różnych materiałów, w różnorakich technologiach, pochodzące z różnych epok i opracowane przez różnych autorów.

Miejsce ekspozycji: Galeria na Poddaszu WBP w Krakowie

Termin ekspozycji: 26.04.2017 r. do 29.06.2017  r.