Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Województwo Małopolskie

Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

A A A

Między domem a namiotem. Chrześcijanie w KurdystanieWojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie oraz Pracownia Studiów Kurdyjskich IO Uniwersytetu Jagiellońskiego zapraszają na wystawę fotograficzną Krzysztofa Lalika Między domem a namiotem. Chrześcijanie w Kurdystanie.

Wystawa Krzysztofa Lalika to wynik kilkuletnich wypraw w rejon Kurdystanu południowego (irackiego) i północnego (tureckiego), prowadzonych przez autora w ramach zespołowego projektu naukowego „Jak uczynić głos słyszalnym? Ciągłość i przemiany kurdyjskiej kultury i rzeczywistości społecznej w perspektywie postkolonialnej”, realizowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki. Badania autora wystawy skoncentrowane są na relacjach między większością tego regionu, czyli Kurdami, a mniejszością chrześcijańską tworzoną przez wiernych różnych wyznań: Kościoła Chaldejskiego, Asyryjskiego i Syriackiego.

W wyniku walk i wojen prowadzonych ostatnimi czasy w Iraku, Syrii i Turcji, losy wielu narodowości i wspólnot, zwłaszcza mniejszości niemuzułmańskich, zostały poważnie zagrożone nie tylko w sensie ciągłości kulturowej i ekonomicznej, lecz także czysto egzystencjalnej. Jedną z takich mniejszości są chrześcijanie, których już setki tysięcy utraciło swoje domy z powodu ataków, głównie ze strony Państwa Islamskiego, i zmuszonych zostało do tułaczki i niepewnego „bytowania” w namiotach. Wystawa opowiada o życiu i losach chrześcijan w Kurdystanie na przestrzeni ostatnich lat z perspektywy zarówno ich obecnej trudnej sytuacji humanitarnej, jak i religii sięgającej historycznie na tej ziemi pierwszych wieków chrześcijaństwa, a współcześnie wymagającej niejednokrotnie heroicznej wierności, a także tożsamości etnicznej, która zwłaszcza w ciągu ostatniego wieku kształtowana jest pod wpływem intensywnych - wewnętrznych i zewnętrznych - procesów społecznych, kulturowych i ekonomicznych oraz geopolityki Bliskiego Wschodu. Bohaterami wystawy stają się zatem z jednej strony ludzie – duchowni, nauczyciele, politycy, naukowcy, dzieci, przesiedleńcy, a z drugiej miejsca i instytucje takie jak szkoły, kościoły, muzea, centra kultury, dzielnice czy obozy dla uchodźców.

Miejsce ekspozycji: korytarz II piętra

Termin ekspozycji: 07.04.2017 do 30.05.2017 r.

Finisaż: 26.05.2017 r., godz. 17:00