Fundusze Europejskie - Infrastruktura i Środowisko

Województwo Małopolskie

Unia Europejska - Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

A A A

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie zaprasza  na spotkanie dotyczące odkrywania predyspozycji zawodowych, które odbędzie się 18 stycznia 2017 roku o godz. 8.30 (sala 155, I piętro, prawe skrzydło).

W czasie warsztatów uczestnicy wypełnią Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych badający rodzaje zainteresowań zawodowych pod kątem wyboru zawodu oraz profilu kształcenia. Po wypełnieniu kwestionariusza uczestnicy będą mogli umówić się na indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym interpretującym wyniki testu.

Spotkanie jest bezpłatne. Ilość osób jednocześnie korzystających z usługi jest ograniczona.

Na spotkania można zapisywać się w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej – Plac Na Stawach 1, telefonicznie (12) 42-40-738 lub drogą elektroniczną: .