Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Województwo Małopolskie

Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

A A A

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie wraz z Pracownią Rysunku Narracyjnego ASP w Krakowie zapraszają na wystawę pn. „Układ taneczny oka”.

Program Pracowni Rysunku Narracyjnego koncentruje się na zagadnieniach związanych z różnorodnymi sposobami opowiadania obrazem – głównie przez komiks, lecz także ilustrację, infografikę i concept art. Powstanie Pracowni bezpośrednio poprzedziły dwie edycje otwartych warsztatów „Niepodległość Komiksów” zorganizowanych w latach 2009 – 2010 i adresowanych do studentów krakowskiej ASP. Sukces „Niepodległości Komiksów” otworzył drogę do powstania Pracowni Rysunku Narracyjnego, która działa od roku 2011, a od 2012 posiada uprawnienia do dyplomowania. Przez pierwszych 6 lat Pracownię prowadzili wspólnie prof. ASP Dariusz Vasina i dr Jakub Woynarowski, który od 2017 roku kieruje nią samodzielnie.

„Układ taneczny oka” to nazwa jednego z wielu surrealistycznych wynalazków powstałych podczas ilustratorskich ćwiczeń w krakowskiej Pracowni Rysunku Narracyjnego. Frazę tą można również potraktować jako żartobliwe określenie działań rysownika-narratora, który – reżyserując spojrzenie odbiorcy – niepostrzeżenie narzuca mu wizualno-intelektualną choreografię. Na wystawie można będzie zobaczyć prace zrealizowane w latach 2017 – 2019 przez cztery studentki Pracowni: Alicję Biedrzycką, Jagodę Czarnowską, Ewelinę Gallę i Aleksandrę Pawlak.

Wystawę można oglądać w Wypożyczalni Głównej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie w dniach 14.03.2019 – 10.04.2019.