Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Województwo Małopolskie

Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

A A A

Wystawy

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie zaprasza na wystawę prac Marcina Koleśnika – ilustracji do albumu z wierszami Tadeusza Śliwiaka, wydanymi z okazji 90. urodzin poety. Grafiki wchodzą w dialog z zawartymi w książce wierszami, stanowią integralną część bibliofilskiego wydania.

Marcin Koleśnik urodził się w Krakowie w 1980 r. Dyplom Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (malarstwo) obronił w 2006 r. Zajmuje się malarstwem, ilustracją i komiksem. Uczy też rysunku studentów Akademii Filmowej. Jego prace były prezentowane na wystawach w Krakowie, Jaworznie i Lipsku.

Miejsce ekspozycji: I piętro

Termin ekspozycji: 29.11.2018 – 31.01.2019

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie oraz Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu zapraszają na wystawę „Harasymowicz u Nikifora”.

Jerzy Harasymowicz i Nikifor to dwaj najwybitniejsi artyści, dla których fascynacja Łemkowszczyzną stała się źródłem twórczego natchnienia. Nikifor (ok. 1895 – 1968) był Łemkiem z Krynicy, Łemkowszczyzna była jego „małą ojczyzną”, poza którą żyć nie potrafił i której piękno utrwalał na swoich obrazach przez całe życie, tak jak nie uczynił nigdy nikt inny. Poeta Jerzy Harasymowicz (1933 – 1999), związany już w czasach szkolnych z Muszyną, w dojrzałym okresie życia powracał często na Łemkowszczyznę i poprzez swoją ponadczasową poezję, tak bliską sercom ludzi zafascynowanych górami i Łemkowszczyzną, jest tam stale obecny.

Jerzy Harasymowicz znał osobiście Nikifora i ogromnie cenił jego twórczość, poświęcił malarzowi kilka pięknych wierszy. Wystawa to bliskie, artystyczne spotkanie „Mistrza z Krynicy”, jak nazywano Nikifora, z „Wieszczem Muszyny”, a powstała dzięki współpracy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie i Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. Kuratorem wystawy jest Zbigniew Wolanin, wyboru wierszy i opracowania tekstów wystawy dokonała Katarzyna Grzesiak, projekt graficzny ekspozycji - Beata Ozga.

Termin ekspozycji: 29 listopada 2018 - 14 marca 2019

Miejsce ekspozycji: I piętro

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie oraz Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie zapraszają na wystawę „Spojrzenia”.

W wystawie biorą udział studenci i absolwenci Wydziału Malarstwa krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Tematem przewodnim prezentowanych prac jest pejzaż. Pejzaże, choć dziś nie są tak popularne w środowisku akademickim jak niegdyś, wciąż stanowią istotny element twórczości malarzy. Każdy z artystów ma swój własny sposób patrzenia na świat i interpretowania natury, co sprawia że pozornie prosty temat jakim jest pejzaż ukazany jest w bardzo różnorodnych i indywidualnych ujęciach.

Uczestnicy wystawy:  Miłosz Nowakowski, Michał Żądło, Damian Wróbel, Weronika Świętek, Dawid Zdobylak, Fryderyk Kądziela, Estera Antosz, Karolina Drygała, Mateusz Niemiec, Edyta Olszewska, Magdalena Szpyt, Anna Tajak, Sylwia Rams, Igor Sikorski, Maciej Gaweł, Martin Pilipchuk, Agnieszka Staak.

Miejsce ekspozycji: I piętro

Termin ekspozycji: 01.12.2018 r. – 31.01.2019 r.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie wraz z Instytutem Filologii Słowiańskiej UJ zapraszają na wystawę „Czescy i czechosłowaccy twórcy literatury dziecięcej i młodzieżowej”.

Wystawa przedstawia przekrój najbardziej znanych czeskich oraz czechosłowackich autorów XX wieku, klasyków bajki autorskiej lub poezji dziecięcej, którzy znajdują się w czeskich czytankach, bibliotekach oraz biblioteczkach domowych. Wystawę przygotowała pod patronatem Ambasady Republiki Czeskiej w Warszawie lektorka języka czeskiego w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, fragmenty tekstów źródłowych zostały przetłumaczone przez studentów bohemistyki UJ.

Miejsce ekspozycji: parter (prawe skrzydło)

Termin ekspozycji: 23.11.2018 – 23.01.2018

Adam Wawrzkiewicz - Przestrzeń (NIE)ludzkaWojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie zaprasza na wystawę malarstwa Artura Wawrzkiewicza „Przestrzeń (NIE)ludzka”.

Artur Wawrzkiewicz, absolwent Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Dyplom malarski pod kierunkiem prof. Włodzimierza Kuleja obronił z wyróżnieniem. Laureat XVI Festiwalu Sztuki Wysokiej „Stalowe Anioły” w Bytomiu. Od roku 2014 współpracuje z macierzystym wydziałem.Adam Wawrzkiewicz - Przestrzeń (NIE)ludzka

W swoich pracach konsekwentnie buduje specyficzną, dramatyczną narrację obrazowania świata człowieka w połączeniu z przestrzenią pejzażu, jak też w zestawieniu z biologicznymi formami zwierzęcymi. Zachowania ludzi i zwierząt w jego wielkoformatowych kompozycjach przenikają się albo sobie towarzyszą. Zarówno homo sapiens, pies, wilk, byk, ryba jak i to, co po nich zostaje - czyli kości, szkielety, czaszki - tworzą symboliczną treść tych malarskich przedstawień. Autor zastosował ostre, kontrastowe przejścia pomiędzy geometrycznymi formami tła czy drugiego planu, w ten sposób budując w swoich obrazach zróżnicowane tematycznie przestrzenie o ekspresyjnym, kolorystycznym dynamizmie i wielokątnych rytmach. Jak sam mówi, jego malarstwo stanowi zbiór konotacji między naturą ludzką a zwierzęcą, odwołuje się do tego, co w nas pierwotne. Kompozycje artysty są złożone z wielu mniejszych podobrazi w większą, rozbudowaną, nie tylko prostokątną, ale też wielokątną całość. Daje to możliwość przekomponowywania pracy i tworzenia następnych, innych jej wariantów.

Miejsce ekspozycji: I piętro

Termin ekspozycji: 15.11.2018 r. – 19.12.2018 r.

Optyka pamięciWojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie  zaprasza na wystawę malarstwa Zbigniewa Blukacza "Optyka pamięci".

Zbigniew Blukacz jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Wydziału Grafiki w Katowicach. Dyplom w Pracowni Projektowania Graficznego A. Romaniuka i Pracowni Malarstwa Jacka Rykały. Od 2011 roku profesor na Wydziale Artystycznym Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, gdzie prowadzi Pracownię.Optyka pamięci

Autor o wystawie: Obrazy zaprezentowane na tej miniwystawie pochodzą z cyklu „Optyka pamięci". Przywołują sceny z życia mojej najbliższej rodziny, w tym wypadku moich córek. Próbuję odnieść się w nich do tajemniczego procesu odtwarzania dalszej lub najbliższej przeszłości i jego wizualizacji: niejednoznacznej, tak naprawdę pozbawionej „obiektywizmu" fotografii, bo przefiltrowanej przez byłe i obecne stany psychiczne, które nanoszą na zapamiętany obraz nalot subiektywizmu związany z nieustanną aktywnością wyobraźni. Wyobraźni, która często wypiera realne fakty. Drugim bohaterem tych obrazów jest sam język malarstwa jako medium sztuki. Język jako zbiór znaków z natury abstrakcyjny, czasem wręcz biologiczny, niewyczerpywalny, chodzący własnymi drogami, równie mocno podłączony do świadomości, jak i podświadomego instynktu artysty.

Termin ekspozycji: 6 grudnia 2018 - 9 stycznia 2019
Miejsce ekspozycji: Wypożyczalnia Główna

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie wraz z Biblioteką Kraków zapraszają na wystawę pokonkursową  „Zaczytana Małopolska”.

Zadaniem uczestników konkursu fotograficznego „Zaczytana Małopolska” było nadesłanie zdjęć w formie cyfrowej, przedstawiających ciekawe i charakterystyczne miejsca Województwa Małopolskiego, w których czytane są książki. Na konkurs przesłano prawie 100 zdjęć z których jury, po długich obradach, wybrało trójkę zwycięzców oraz przyznało cztery wyróżnienia.

Oprócz przyznania nagród i wyróżnień komisja konkursowa wybrała fotografie, które zostaną zaprezentowane na wystawie plenerowej.

Konkurs oraz wystawa zorganizowane zostały w ramach projektu „Fantastyczny Kraków. Literatura w mieście i miasto w literaturze”, finansowanego z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego.

Wystawę można oglądać 17.09.2018 – 31.12.2018 na ogrodzeniu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie.

Sabina SmoleńWojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie zaprasza na wystawę twórczości Sabiny Smoleń „Gdzieś tam daleko… blisko…”.

Sabina Smoleń – absolwentka Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, kierunek  Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych. Mieszka i pracuje w Krakowie, w wolnym czasie zajmuje się rysunkiem, malarstwem.

Prezentowany cykl kilkudziesięciu rysunków i akwarel, którego motywem przewodnim jest architektura, to próba całkiem nowej wypowiedzi artystycznej, mającej swoje źródło w podróżach  i codziennej obserwacji. Punktem wyjściowym dla każdej pracy były zdjęcia, obrazujące fragmenty pejzażu. W przedstawionych pracach plastycznych istotnym elementem jest materia i światło. W rysunkach wykonanych techniką piórka i tuszu zastosowano różnorakie odcieni szarości od nasyconych po przejrzyste, przenikające z białymi powierzchniami. Obrazy malowane techniką akwarelową są lekkie, jakby narysowane. Na przemian rozmyta fala barwnej plamy znika, by pojawić się innym miejscu jako mocny akcent kolorystyczny. Zwykłe krajobrazy przedstawione w innym świetle, nabierają nieszablonowego wymiaru, zapraszają do odkrywania tego co istnieje poza zasięgiem wzroku,  niecodziennej wędrówki  w głąb siebie, swoich wewnętrznych doznań.

Miejsce ekspozycji: II piętro

Termin ekspozycji: 21.11.2018 – 24.01.2019

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie zaprasza na wystawę rysunków Anny Krztoń „Past Perfect”.

Anna Krztoń jest rysowniczką komiksów i ilustratorką. W 2013 roku ukończyła z wyróżnieniem  Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach. Współpracuje między innymi z Newsweekiem, Animoonem i Kulturą Liberalną. Jej komiksy publikowane były w zinach, magazynach i antologiach w Polsce, USA, Belgii, Słowenii, Estonii, Szwecji, Finlandii i na Litwie. W 2018 roku ukazał się jej debiutancki album "Weź się w garść".

Prace zaprezentowane na wystawie „Past perfect” łączy prosty klucz – wszystkie w jakiś sposób odnoszą się do przeszłości (bliższej lub dalszej). W sposób bezpośredni, jak w szkicach z minionych wakacji, a także bardziej pokrętnymi drogami, jak w komiksowej historii, której bohaterowie w gruzach szukają reliktów pozostawionych przez swoich przodków. Anna Krztoń zajmuje się przede wszystkim komiksem autobiograficznym i inspiruje wydarzeniami ze swojego życia, albo z życia swoich przyjaciół i znajomych. Ta codzienność przejawia się niemal w każdej pracy Anny Krztoń, lecz jej twórczość daleka jest od nudy, rutyny czy monotonii.

Wystawa stanowi też pewnego rodzaju podsumowanie kilku ostatnich lat pracy rysowniczki – będzie można na niej zobaczyć i przeczytać oryginalne plansze i wydruki z zinów, wydawanych własnym sumptem przez autorkę. Dodatkowo zaprezentowane zostaną też rysunki i szkice z debiutanckiego albumu autorki, który ukaże się nakładem Wydawnictwa Komiksowego w 2018 roku.

Miejsce ekspozycji: Arteteka WBP w Krakowie

Termin ekspozycji: 08.12.2018 - 31.01.2019

LiberaturaW Artetece WBP w Krakowie znajduje się unikalny zbiór książek niekonwencjonalnych, zwanych Liberaturą. Jest to jedyna tego typu, tak kompletna, stała wystawa na świecie.

Liberatura jako termin określający pewien typ książek, a zarazem nowy bodziec dla współczesnego pisarstwa, został zdefiniowany w tekście-manifeście Liberatura. Aneks do słownika terminów literackich, wygłoszonym na krakowskiej Wystawie Książki Niekonwencjonalnej w Bibliotece Jagiellońskiej w 1999 roku. Jego autor, Zenon Fajfer, wskazał na brak odpowiednich pojęć literaturoznawczych, by opisywać taki rodzaj pisarstwa, który zaprzęga w procesie twórczym artysty nie tylko słowo, ale i nośniki słów, jakimi są materialne komponenty książki, rozumianej w najszerszym – także materialnym – znaczeniu, by w jego wyniku stworzyć odrębny i niepowtarzalny tekst. Stąd pojęcie liberatury, która w rezultacie wolności (łac. liber) twórczej pisarza, uderza w konwencjonalną formę książki (łac. liber), jak i cały rynek wydawniczy, determinujący praktykę czytelniczą.