Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Województwo Małopolskie

Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

A A A

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, Małopolski Związek Regionalnych Towarzystw Kultury oraz Muzeum im. Aleksandra Kosińskiego w Kętach zapraszają na promocję XX tomu rocznika Małopolska. Regiony – regionalizmy – małe ojczyzny, która odbędzie się 11 grudnia br., o godz. 17.00 w Muzeum im. Aleksandra Kosińskiego w Kętach (Rynek 16).

Wspólnie z Małopolskim Związkiem Regionalnych Towarzystw Kultury oraz Polskim Towarzystwem Historycznym w Krakowie mamy przyjemność zaprezentować najnowszy, właśnie wydany tom rocznika Małopolska. Regiony – regionalizmy – małe ojczyzny. Wydawnictwo to w tym roku ma już tom 20 i niejako jubileuszowo osiągnęło 424 strony; jak zawsze omawia ciekawe i różnorodne tematów z historii i współczesnych inicjatyw w Małopolsce. Znalazły się tu teksty naukowe, popularno-naukowe, materiały źródłowe do dziejów idei regionalizmu i osób związanych z tym ruchem, artykuł do edukacji regionalnej oraz recenzje i sprawozdania z ważnych dla środowiska regionalistów wydarzeń.

Na uwagę zasługują teksty poświęcone działaniom i walkom o odzyskanie niepodległości, artykuły o jakże ciekawych zwyczajach i obrzędach świątecznych; związanych z weselem, ale także ze śmiercią i pogrzebami. Polecamy tekst o renowacji historycznych organów i działalności krakowskiej Pracowni Konserwacji Zabytków. Ciekawy jest tekst o komercjalizacji dziedzictwa kulturowego na Podhalu. W obszernym tomie umieszczono również teksty poświęcone wybitnym postaciom: Józefa Hallera i rodziny Goetzów-Okocimskich, Marii Konopnickiej. Zaprezentowano ostatnie trzy lata imprez związanych z Małopolskimi Dniami Dziedzictwa Kulturowego. Na końcu tomu umieszczono recenzje wybranych książek, materiał do przyszłego słownika biograficznego Małopolski oraz przegląd nowości regionalnych dostępnych w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie.