Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Województwo Małopolskie

Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

A A A

Jesteśmy tam gdzie trzebaWojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie wraz ze Stowarzyszeniem Polska Misja Medyczna zapraszają na wystawę „Jesteśmy tam gdzie trzeba ratować życie - działalność pomocowa Polskiej Misji Medycznej”.

Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna jest humanitarną, pozarządową, organizacją non-profit, której celem jest ratowanie życia i łagodzenie cierpienia w najuboższych krajach świata. PMM została założona w 1999 roku przez wolontariuszy: lekarzy i pielęgniarki. Swoją misję realizuje poprzez bezpośrednią pomoc medyczną dla poszkodowanych w katastrofach naturalnych, konfliktach zbrojnych i klęskach żywiołowych. Obecnie prowadzone są projekty pomocowe m.in. na Bliskim Wschodzie – w Jordanii, Iraku i Syrii oraz Afryce - w Sudanie Południowym, Zambii, Ugandzie, Senegalu  i Tanzanii.

Najważniejszym celem wystawy, która powstała z okazji uczczenia 20lecia działalności PMM, jest pokazanie jak bardzo potrzebna jest pomoc w najbiedniejszych regionach świata, gdzie dostęp do podstawowej opieki medycznej jest częściowo lub całkowicie ograniczony. Stowarzyszenie działa w zgodzie z uniwersalnymi wartościami, które tworzą zręby podstawowych praw człowieka, a jednym z tych praw jest dostęp do pomocy medycznej.

Podczas wystawy zostaną zaprezentowane fotografie, wykonane w latach 2017- 2018, w miejscach, gdzie Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna realizuje projekty pomocy humanitarnej oraz rozwojowej, współfinansowane z funduszy Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Wystawę można oglądać w lewym skrzydle na parterze Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie w dniach 7.12.2018 – 10.01.2019. Zapraszamy również na konferencję prasową i uroczyste otwarcie w dniu 12.12.2018 o godz. 12:00, sala 53.