Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Województwo Małopolskie

Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

A A A

Zapowiedzi wydarzeń

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie i Stowarzyszenie All In UJ on Tour zaprasza na spotkanie, które odbędzie się 24 kwietnia 2017 roku o godzinie 18.00  w Artetece (ul. Rajska 12).

Zapraszamy na spotkanie z autostopowiczem, podróżnikiem - Kamilem Białasem, autorem bloga Trip bez endu. Chcesz zobaczyć jak wygląda samodzielna podróż autostopem przez wszystkie strefy klimatyczne w Dalekiej Azji? Krótka historia niekrótkiej podróży, mająca początek na psim zaprzęgu za kołem podbiegunowym, a kończąca się w hamaku na tajskiej wyspie, nieopodal równika. Opowieść o kilku miesiącach intensywnej autostopowej eskapady przez różnorodne krainy Azji Centralnej i Dalekiego Wschodu.

Więcej informacji dostępnych na FB

Czytelnia Informacji Biznesowej i Europejskiej WBP w Krakowie oraz Wojewódzki Urząd Pracy zapraszają na spotkanie, podczas którego wypełnić będzie można Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych. Jest to test badający predyspozycje zawodowe, przydatny przy wyborze zawodu oraz profilu kształcenia. Jego wypełnienie trwa około 60 minut.

Po wypełnieniu kwestionariusza osoby będą umawiane na spotkanie indywidualne z doradcą zawodowym interpretującym wyniki Kwestionariusza Zainteresowań Zawodowych (spotkanie odbędzie się w kolejnych dniach po zakończeniu sesji komputerowej z KZZ).

Kwestionariusz będzie można wypełnić w środę 26 kwietnia od godziny 9.00
w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie (ul. Rajska 1) w sali 155. Zapisy poprzez formularz elektroniczny.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie oraz Sekcja Konserwacji Dzieł Sztuki Związku Polskich Artystów Plastyków Okręg Krakowski zapraszają na wystawę "Dzieło konserwatorskie – wystawa jubileuszowa z okazji 60-lecia Sekcji Konserwacji  Dzieł Sztuki Okręgu Krakowskiego ZPAP".

Z racji specyfiki wykonywanej pracy, wystawy dzieł konserwatorskich odbywają się stosunkowo rzadko. Tym bardziej cieszy sytuacja, w której można przedstawić publiczności ekspozycję prezentującą piękno tego artystycznego zawodu.

W roku 1976  odbyła się w Krakowie w BWA wystawa środowiskowa prezentujące dorobek członków Sekcji Konserwacji  pt . Dzieło sztuki w konserwacji – tytuł sugerował opowieść o procesie konserwacji, przebiegu samej pracy. W 2002 roku odbyła się w krakowskim Śródmiejskim Ośrodku Kultury wystawa pt. Conservatio est aeterna creatio – (zachowanie jest wiecznym tworzeniem) prezentująca sylwetki konserwatorów i ich działalność. Cyklicznie w Warszawie i Katowicach odbywają się wystawy i konferencje (z udziałem członków krakowskiej sekcji) pt. Sztuka Konserwacji, podkreślające artystyczny wymiar pracy konserwatora. W ubiegłym – 2016 roku, z okazji 25-lecia Ogólnopolskiej Rady Konserwatorów Dzieł Sztuki przy Zarządzie Głównym ZPAP w Warszawie odbyła się w Prom Kultury Saska Kępa wystawa pt. Ne tempus deleat  - (by czas nie zatarł i niepamięć), w której również brali udział członkowie krakowskiej sekcji.

Aktualna wystawa Dzieło Konserwatorskie kieruje uwagę na fakt, że rezultat pracy konserwatora, zmiana jaka zachodzi w obiekcie, to także dzieło, swoiście odrębne. Wszak dokonanie wyboru z historii obiektu, podjęcie decyzji o zmianie  np. powrót do wcześniejszej kolorystyki – często jednej z wielu, nie koniecznie pierwotnej; połączenie elementów z różnych epok, pokazanie świadków i liczne inne prace aranżacyjne, a nawet wybór technologii, materiałów i zabiegów są twórczym i autorskim działaniem. Pokazujemy też różnorodność prac  - obiekty architektury, rzeźby, malarstwa, druki plakatów na papierze, ceramikę artystyczną, witraże – wykonane z różnych materiałów, w różnorakich technologiach, pochodzące z różnych epok i opracowane przez różnych autorów.

Miejsce ekspozycji: Galeria na Poddaszu WBP w Krakowie

Termin ekspozycji: 26.04.2017 r. do 29.06.2017  r.

Wernisaż: 27.04.2017 r., godz. 18:00

Witold Pazera Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie zaprasza na wystawę "RAZEM I OSOBNO. Malarstwo Elżbiety i Witolda Pazerów".

Witold Pazera – absolwent Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Uczeń prof. Jerzego Nowosielskiego. Malarz, rysownik, satyryk, fotograf. Swoje obrazy prezentował na blisko 100 wystawach zbiorowych i 30 indywidualnych w kraju i za granicą. Jego prace znajdują się w zbiorach muzealnych w Polsce i prywatnych kolekcjach krajowych i zagranicznych. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień. Dwukrotny stypendysta Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od 1992 roku prowadzi Autorską Pracownię Plastyczną w Tarnowskim Centrum Kultury, skupiając się na pracy z młodzieżą przygotowującą się do studiów na uczelniach artystycznych.

Elżbieta Pazera – absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w pracowni malarstwa prof. Lucjana Orzecha. Uprawia malarstwo sztalugowe, zajmuje się pracą z młodzieżą w Autorskiej Pracowni Plastycznej w tarnowskim Centrum Kultury. Uczestniczyła w ponad 70 wystawach zbiorowych i 20 indywidualnych. Jej prace znajdują się w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.

Malarska para nie pochodzi z Tarnowa - znaleźli się tu przypadkiem, ale zostali na stałe. Obydwoje są członkami Związku Polskich Artystów Plastyków. Wspólnie prowadzą Autorską Pracownię Plastyczną. Małżeństwo zgodnie przyznaje, że najwięcej czasu poświęcają sztuce. Równie ważne jest też dla nich przekazywanie swojej wiedzy i umiejętności uzdolnionej młodzieży z Tarnowa i okolic. "Malarstwo jest dla nas swego rodzaju misją, ale jest też zawodem. Żyjemy z malarstwa. To zajęcie, które stało się pasją, ciągle obecną w naszym życiu".

Termin: 27.04.2017 r. 24.05.2017 r.
Miejsce: Wypożyczalnia Główna
Wernisaż: 27.04.2017 r., godz. 19:15

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie w ramach projektu Bon Kultury zaprasza do Wypożyczalni i Pracowni dla Dzieci oraz Wypożyczalni i Pracowni dla Młodzieży na warsztaty "Legendy miejskie – opowieści prawie prawdziwe"

Legendy, mimo baśniowej iluzji, odpowiadają na pytania związane z historią kraju, jego władców, bohaterów narodowych, umacniają poczucie bezpieczeństwa i stanowią dziedzictwo kulturowe narodu. Wspólnie przeniesiemy się w świat legend, wychodząc od opowieści głęboko zakorzenionych w kulturze i religii Polski i Krakowa, poprzez tradycyjne legendy miejsca i obyczaju oraz historie związane z zachowaniami i rytuałami, aż do tzw. „neolegend”, które powstały niedawno jak „Legenda o kładce Bernatce” czy „Legenda o Dżoku i psiej przyjaźni”.

Celem warsztatów jest rozwijanie u dzieci i młodzieży zainteresowań czytelniczych oraz kształtowanie tożsamości lokalnej poprzez prezentację tradycyjnych legend związanych z Krakowem i jego okolicami, zawierających część zdarzeń fantastycznych, ale osnutych wokół prawdy historycznej. Służyć temu będzie praca z tekstem, rozmowa kierowana, burza mózgów, dyskusja, drama, praca z mapą geograficzną, planem miasta Krakowa oraz mapą historyczną. Podczas warsztatów prowadzący wyjaśni w jaki sposób stworzyć własną, ciekawą „neolegendę”. Następnie uczestnicy pracując w grupach wykonają karty narracyjne z ilustracjami do wybranej legendy (uczniowie szkoły podstawowej) lub napiszą i narysują w formie komiksu krótkie „neolegendy” związane z wybranymi miejscami w Krakowie i jego okolicach (uczniowie szkół gimnazjalnych).

Zajęcia adresowane do: dzieci i młodzieży w wieku od 7 lat do 15 lat

Liczba uczestników: 25

Czas trwania: 1,5 godz. (9.30-11.00 dla uczniów szkół gimnazjalnych, 11.00-12.30 dla uczniów szkół podstawowych)

Kalendarz zajęć: 4 kwietnia, 16 i 23 maja, 13 i 20 czerwca, 19 i 26 września 2017

Szczegółowe informacje i rezerwacja: Agata Żak, tel. (12) 37 52 256 / e-mail: / rezerwacja tel. (12) 37 52 275

 

Między domem a namiotem. Chrześcijanie w KurdystanieWojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie oraz Pracownia Studiów Kurdyjskich IO Uniwersytetu Jagiellońskiego zapraszają na wystawę fotograficzną Krzysztofa Lalika Między domem a namiotem. Chrześcijanie w Kurdystanie.

Wystawa Krzysztofa Lalika to wynik kilkuletnich wypraw w rejon Kurdystanu południowego (irackiego) i północnego (tureckiego), prowadzonych przez autora w ramach zespołowego projektu naukowego „Jak uczynić głos słyszalnym? Ciągłość i przemiany kurdyjskiej kultury i rzeczywistości społecznej w perspektywie postkolonialnej”, realizowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki. Badania autora wystawy skoncentrowane są na relacjach między większością tego regionu, czyli Kurdami, a mniejszością chrześcijańską tworzoną przez wiernych różnych wyznań: Kościoła Chaldejskiego, Asyryjskiego i Syriackiego.

W wyniku walk i wojen prowadzonych ostatnimi czasy w Iraku, Syrii i Turcji, losy wielu narodowości i wspólnot, zwłaszcza mniejszości niemuzułmańskich, zostały poważnie zagrożone nie tylko w sensie ciągłości kulturowej i ekonomicznej, lecz także czysto egzystencjalnej. Jedną z takich mniejszości są chrześcijanie, których już setki tysięcy utraciło swoje domy z powodu ataków, głównie ze strony Państwa Islamskiego, i zmuszonych zostało do tułaczki i niepewnego „bytowania” w namiotach. Wystawa opowiada o życiu i losach chrześcijan w Kurdystanie na przestrzeni ostatnich lat z perspektywy zarówno ich obecnej trudnej sytuacji humanitarnej, jak i religii sięgającej historycznie na tej ziemi pierwszych wieków chrześcijaństwa, a współcześnie wymagającej niejednokrotnie heroicznej wierności, a także tożsamości etnicznej, która zwłaszcza w ciągu ostatniego wieku kształtowana jest pod wpływem intensywnych - wewnętrznych i zewnętrznych - procesów społecznych, kulturowych i ekonomicznych oraz geopolityki Bliskiego Wschodu. Bohaterami wystawy stają się zatem z jednej strony ludzie – duchowni, nauczyciele, politycy, naukowcy, dzieci, przesiedleńcy, a z drugiej miejsca i instytucje takie jak szkoły, kościoły, muzea, centra kultury, dzielnice czy obozy dla uchodźców.

Miejsce ekspozycji: korytarz II piętra

Termin ekspozycji: 07.04.2017 do 30.05.2017 r.

Finisaż: 26.05.2017 r., godz. 18:00

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie w partnerstwie z Gminną Biblioteką Publiczną w Borzęcinie, Miejską Biblioteką Publiczną im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej, Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Radłowie oraz Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Żabnie realizuje projektu „Z gwiazdami zaczytani” w ramach I Edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

Projekt realizowany jest od września 2016 r. do czerwca 2017 r. w Dąbrowie Tarnowskiej, Borzęcinie, Radłowie oraz Żabnie, i przewiduje spotkania autorskie, koncerty oraz zakup książek dla bibliotek.

W roku 2016 zaproszenie na spotkanie autorskie przyjęli: Ewa Chotomska, ks. Władysław Buryła, Artur Barciś, Robert Makłowicz oraz Hanna Banaszak a z koncertem wystąpiła Eleni.

W roku 2017 Borzęcin, Żabno, Radłów i Dąbrowę Tarnowską odwiedzą: Grzegorz Turnau, Małgorzata Strzałkowska, Anna Janko, Dariusz Rekosz oraz Izabela Trojanowska

Zakupiono także książki dla Bibliotek, dzięki czemu Biblioteki w Radłowie, Borzęcinie, Dąbrowie Tarnowskiej i Żabnie znacząco wzbogacą swój księgozbiór.

Patronat honorowy nad projektem przyjęli:

Marszałek Województwa Małopolskiego - Jacek Krupa

Wójt Gminy Borzęcin - Janusz Kwaśniak

Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej - Krzysztof Kaczmarski

Burmistrz Miasta i Gminy Radłów - Zbigniew Mączka

Burmistrz Żabna - Stanisław Kusior

 

Terminy spotkań w ramach projektu „Z GWIAZDAMI ZACZYTANI” 2017

Grzegorz Turnau

Radłów - data 6.03.2017 r., godz. 18.00,  miejsce: Aula Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Radłowie

Borzęcin - data 7.03.2017 r., godz. 17.00, miejsce: Gminna Biblioteka Publiczna w Borzęcinie, sala widowiskowa Domu Ludowego

Żabno - data 8.03.2017 r., godz. 18.00, miejsce Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie

Dąbrowa Tarnowska - data 9.03.2017 r., godz. 18.00, miejsce: Dąbrowski Dom Kultury

Anna Janko

Dąbrowa Tarnowska - data 4.04.2017 r., godz. 9.00 miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Tarnowskiej

Żabno - data 4.04.2017 r., godz. 11.00, miejsce: Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie

Borzęcin - data 5.04. 2017 r., godz. 9.00, miejsce: Gminna Biblioteka Publiczna w Borzęcinie, sala widowiskowa Domu Ludowego

Radłów - data 5.04.2017 r., godz. 11.00, miejsce: Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Radłowie

Izabela Trojanowska i Dariusz Rekosz

Żabno - data 9.05.2017 r., godz. 18.00, miejsce: Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie

Dąbrowa Tarnowska - data 10.05.2017 r., godz. 18.00, miejsce: Dąbrowski Dom Kultury

Borzęcin - data 11.05.2017 r., godz. 18.00, miejsce Gminna Biblioteka Publiczna w Borzęcinie, sala widowiskowa Domu Ludowego

Radłów – data 12.05.2017 r., godz. 18.00, miejsce:  Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Radłowie

Małgorzata Strzałkowska

Borzęcin - data 17.05.2017 r., godz. 9.00, miejsce: Gminna Biblioteka Publiczna w Borzęcinie – Filia w Bielczy

Radłów - data 17.05.2017 r., godz. 11.00, miejsce: Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Radłowie

Żabno - data 18.05.2017 r., godz. 9.00, miejsce: Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie

Dąbrowa Tarnowska - data 18.05.2017 r., godz. 11.00, miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Tarnowskiej

„Erasmus+ Młodzież” to uruchomiony przez Unię Europejską program dla młodzieży. Jego celem jest stymulowanie aktywnego obywatelstwa europejskiego, rozbudzanie poczucia solidarności i tolerancji wśród młodych Europejczyków i angażowanie ich w kształtowanie przyszłości Unii. Program promuje mobilność w obrębie i poza granicami UE, edukację pozaformalną, dialog międzykulturowy, możliwości zatrudnienia, a także sprzyja integracji wszystkich młodych ludzi, niezależnie od ich wykształcenia, środowiska społecznego i kulturowego.

Projekt „EVS is your oyster – Meet me in the library” realizowany jest w ramach programu „Erasmus+ Młodzież, Akcja 1. Mobilność edukacyjna: Wolontariat Europejski (EVS)” w porozumieniu partnerskim Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie ze STRIM – Stowarzyszeniem Rozwoju i Integracji Młodzieży. Ze strony Biblioteki projekt koordynuje Dział Edukacji, Nauki i Badań.

Do tej pory we wszystkich edycjach projektu odbyło się 1320 spotkań w 90 cyklach, w których uczestniczyło ok. 1250 osób. Zajęcia prowadziło łącznie 15 wolontariuszy z Niemiec, Hiszpanii, Włoch i Francji.

Dzięki projektowi Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie ma przyjemność gościć wolontariuszy z Francji, Hiszpanii oraz Niemiec, którzy realizując zadania ujęte w projekcie „Meet me in the library” promują kulturę swoich krajów oraz prowadzą w Bibliotece konwersacje w językach hiszpańskim, francuskim, niemieckim i angielskim.

II edycja (od marca 2017 r.)

 

Zajęcia z języka hiszpańskiego, niemieckiego, francuskiego i angielskiego poprowadzą Wolontariusze EVS:

Alberto Rus Padilla - wolontariusz z Hiszpanii. Jego rodzinnym miastem jest Siles w Andaluzji. Alberto udzielał lekcji z matematyki. Dobrze posługuje się językiem angielskim. Swój udział w projekcie traktuje jako możliwość nabycia nowych umiejętności.

Margaux Hodebert - pochodzi z miejscowości Pleslin w Francji. Interesuje się historią sztuki oraz podróżami. Już w bardzo młodym wieku zwiedzała kraje na całym świecie. Dobrze posługuje się językiem angielskim. W trakcie wolontariatu chce dzielić się z innymi swoją wiedzą i zainteresowaniami.

Paul Naumann - pochodzi z miejscowości Bad Oeynhausen w Niemczech. Lubi podróżować i zwiedzać nowe miejsca. Posiada doświadczenie pracy z dziećmi i młodzieżą. Biegle posługuje się językiem angielskim oraz dobrze zna język francuski. Pobyt w Polsce traktuje jako szansę na poznanie nowej kultury i ciekawych ludzi.

Helena Iglesias Martín – wolontariuszka z Hiszpanii. Bardzo dobrze komunikuje się po angielsku, zna też podstawy francuskiego. Ukończyła studia z zakresu biznesu i prawa, co pozwoliło jej na zdobycie wielu przydatnych umiejętności. Lubi czytać książki, grać na flecie, tenisa oraz malować.

Uwaga!

Zgłoszenia przyjmujemy na bieżąco. Na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail, zostanie wysłana informacja o przyjęciu zgłoszenia lub braku wolnych miejsc. W trakcie zajęć wykonywane będą zdjęcia w celach dokumentacyjnych i promocyjnych. Uczestnictwo w zajęciach oznacza akceptację Regulaminu Imprez w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie.

Galeria zdjęć EVS 2012-2016