Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Województwo Małopolskie

Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

A A A

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie zaprasza na wystawę "Dziedzictwo kulturowe Jerzmanowic widziane oczami dzieci".

Zaprezentowane zostaną prace dzieci ze Świetlicy "Nadzieja" Opiekuńczo - Wychowawczej Wsparcia Dziennego w Jerzmanowicach. Dziecięce interpretacje zostaną wyeksponowane na tle tablic ilustrujących dziedzictwo kulturowe Jerzmanowic, co dopełni obrazu krajobrazu kulturowego gminy i jej mieszkańców.

Czas trwania wystawy: 20.12.2017 – 22.01.2018

Miejsce ekspozycji: parter budynku głównego przy ul. Rajskiej 1