Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Województwo Małopolskie

Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

A A A

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie i Towarzystwo Karpackie zapraszają na wystawę "Za górą - historia cerkwi w Łopience".

Wystawa opowiada o ostatnich 90 latach istnienia Łopienki – zagubionej wśród gór małej bieszczadzkiej wioski, o miejscu szczególnym, które pomimo wielokrotnego skazywania na zagładę i zapomnienie nie tylko przetrwało, ale także odżyło. I jak przed wojną do cudownego obrazu Matki Boskiej Łopieńskiej pielgrzymowały tysiące wiernych, tak i teraz rzesze turystów i pielgrzymów przychodzą zobaczyć odbudowaną cerkiew i pomodlić się przed kopią cudownego obrazu.

Wystawa jest fotograficznym zapisem tylko niektórych zdarzeń, albo tych najważniejszych , albo tych które udało się ocalić z wojennej pożogi i trudnych lat powojennych. Wszystkie zdjęcia ułożone są chronologicznie w trzech grupach z których każda odróżnia się innym kolorem zdjęć . Pierwsza to lata przed wysiedleniem – wszystkie zdjęcia są w sepii, druga obejmuje okres zniszczenia i pierwszych prób odbudowy – zdjęcia są czarno-białe i trzecia to okres odbudowy – dominują zdjęcia kolorowe.

Chociaż przeważają fotografie cerkwi p.w. św. Paraskewi, to jest to także historia ludzi, tych którzy mieszkali tu kiedyś i tych wszystkich, którzy ratując cerkiew pozostawili tutaj cząstkę samych siebie. I, jak każda historia, nie kończy się w danym miejscu, ale toczy się dalej, tak samo i ta będzie miała swój dalszy ciąg, w którym każdy może dopisać kolejny rozdział.

Autorzy wystawy:

Projekt graficzny: Agnieszka Bernadzka, Ireneusz Marciszuk, Monika Rzepiejewska

Skład komputerowy : Dariusz Dąbrowski, Ireneusz Marciszuk

Tekst: Zbigniew Kaszuba

Korekta edytorska: Piotr Kieraciński

Zdjęcia: Archiwum Państwowe w Przemyślu, archiwum BDZ w Rzeszowie,  archiwum NID, Narodowe Archiwum Cyfrowe, F.  Adamczyk, J. Bartha, J. Borejszo, R. Brykowski, A. Bykowska, A. Ciołkowska, J. Falkowski,  F. Kanclerz, Z. Kaszuba, A. Krencik, G. Muszyński, J. Natkański, J. Nawrot,  M. Papinczak, T. Sybidło, J. Tur, M. Węgrzyn, ze zbiorów:  Olgierda Łotoczki, Pawła Kusala, Marii Papinczak

Miejsce ekspozycji: I piętro

Termin ekspozycji: 16.12.2017 do 31.01.2018 r.