Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Województwo Małopolskie

Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

A A A

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie oraz Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu zapraszają na wystawę „Harasymowicz u Nikifora”.

Jerzy Harasymowicz i Nikifor to dwaj najwybitniejsi artyści, dla których fascynacja Łemkowszczyzną stała się źródłem twórczego natchnienia. Nikifor (ok. 1895 – 1968) był Łemkiem z Krynicy, Łemkowszczyzna była jego „małą ojczyzną”, poza którą żyć nie potrafił i której piękno utrwalał na swoich obrazach przez całe życie, tak jak nie uczynił nigdy nikt inny. Poeta Jerzy Harasymowicz (1933 – 1999), związany już w czasach szkolnych z Muszyną, w dojrzałym okresie życia powracał często na Łemkowszczyznę i poprzez swoją ponadczasową poezję, tak bliską sercom ludzi zafascynowanych górami i Łemkowszczyzną, jest tam stale obecny.

Jerzy Harasymowicz znał osobiście Nikifora i ogromnie cenił jego twórczość, poświęcił malarzowi kilka pięknych wierszy. Wystawa to bliskie, artystyczne spotkanie „Mistrza z Krynicy”, jak nazywano Nikifora, z „Wieszczem Muszyny”, a powstała dzięki współpracy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie i Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. Kuratorem wystawy jest Zbigniew Wolanin, wyboru wierszy i opracowania tekstów wystawy dokonała Katarzyna Grzesiak, projekt graficzny ekspozycji - Beata Ozga.

Termin ekspozycji: 29 listopada 2018 - 14 marca 2019

Miejsce ekspozycji: I piętro