Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Województwo Małopolskie

Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

A A A

Wystawy

Ogrody 2018Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie wraz z organizatorami i partnerami 13. Festiwalu ŚWIĘTO OGRODÓW zapraszają na wystawę zbiorową malarstwa, grafiki i fotografii pn. „Ogrody 2018”

Tegorocznym kwiatem przewodnim Święta Ogrodów jest słonecznik - powszechnie kojarzony z największymi i najdroższymi dziełami słynnego holenderskiego protoimpresjonisty Vincenta van Gogha. Rok 2018 jest szczególnym momentem do przypomnienia postaci tego artysty, w związku z niedawnym sukcesem filmu „Twój Vincent”, w którego realizację było zaangażowanych wielu polskich artystów, a którego technika produkcji przywróciła znaczenie kunsztu artystycznego.

Słonecznik to gatunek importowany do Europy z Ameryki Południowej, którego złote kwiaty pełnią jednocześnie funkcje dekoracyjne, jak i znajdują szerokie zastosowanie praktyczne, co nie pozostaje bez wpływu na symboliczne rozumienie tego motywu kwiatowego. Charakterystyczne duże kwiatostany są także szeroko kojarzone z symboliką solarną, co wyraża się m.in. w polskim nazewnictwie. Ważną właściwością słoneczników jest także heliotropizm, czyli kierowanie koszyczków w stronę słońca, co w wymiarze metaforycznym bywa porównywane do tęsknoty ludzkiej duszy do Boga.

Koncepcja wystawy wiąże się przede wszystkim z ideą utrwalenia ogrodu w formie estetycznej. W kontekście przemijalności natury, unieśmiertelnianie w sztuce pozostaje bardzo aktualną inspiracją artystyczną, co wciąż chętnie wykonywane wizerunki roślin zdają się wciąż udowadniać. Dążność mimetyczna artystów z jednej strony skłania ich do tworzenia dzieł w wymiarze 1:1 - takich jak zielniki, z drugiej strony we współczesnych tendencjach widać także chęć odejścia od pierwowzorów w sferę idei lub/i wirtualności jako inspirującego źródła wiedzy o świecie.

Wystawę można oglądać w lewym skrzydle na parterze Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie w dniach 7.06.2018 – 30.09.2018.

Uczestnicy: Joanna Babula, Aleksandra Banaś, Natalia Biesiada-Myszak, Magdalena Chmielek, Anastazja Dżupina, Joanna Nalepa, Bogumiła Ostrowska, Beata Ozga, Oliwia Rawska, Aleksandra Sikora, Sabina Smoleń, Anna Szczurek, Bożena Topór-Karpińska, Ewa Gadnicka Włodarczyk, Agnieszka Zbudniewek, ze specjalnym udziałem dzieci ze świetlicy SP 114 w Krakowie.

ZalipieWojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie zaprasza na wystawę ”Tutaj mieszka wiosna przez cały rok, czyli Zalipie wieś w kwiaty malowana"

W województwie małopolskim, na równinie Powiśla Dąbrowskiego leży Zalipie, wieś jedyna w swoim rodzaju i niepowtarzalna, pełna domów wymalowanych w kwiaty. Zwyczaj ten powstał pod koniec XIX wieku. Pierwotnie malowidła zdobiły tylko wnętrza chat. Izby były malowane oraz dekorowane kolorowymi kwiatami z bibułki, wycinankami oraz słomianymi ozdobami. Z biegiem czasu ozdoby zaczęły się rozrastać i obejmować zewnętrzne ściany budynków mieszkalnych i gospodarczych, studnie oraz ogrodzenia. Pierwszym badaczem sztuki zalipiańskiej był krakowski mieszczanin Władysław Hickel, natomiast za jej prekursorkę uważa się malarkę Felicję Curyłową, która rozpoczęła tradycję malowania izb
i chat w kwiatowe wzory, z czego Zalipie słynie do dziś.

Dzięki wystawie dowiemy się więcej o tradycjach zdobniczych na Powiślu Dąbrowskim oraz o kolorowych zakątkach Zalipia. Ekspozycji towarzyszyć będą strofy wierszy zalipiańskiej poetki Marii Kozaczkowej, która z dumą o lokalnej tradycji pisała: „Jeśli widzieć chcesz "Malowaną wieś", By podziwiać sztukę ludu Do Zalipia jedź”.

Termin ekspozycji: 11.06.2018 - 31.08.2018

Miejsce ekspozycji: I piętro (obok Czytelni Zbiorów o Krakowie i Małopolsce)

 

LiberaturaW Artetece WBP w Krakowie znajduje się unikalny zbiór książek niekonwencjonalnych, zwanych Liberaturą. Jest to jedyna tego typu, tak kompletna, stała wystawa na świecie.

Liberatura jako termin określający pewien typ książek, a zarazem nowy bodziec dla współczesnego pisarstwa, został zdefiniowany w tekście-manifeście Liberatura. Aneks do słownika terminów literackich, wygłoszonym na krakowskiej Wystawie Książki Niekonwencjonalnej w Bibliotece Jagiellońskiej w 1999 roku. Jego autor, Zenon Fajfer, wskazał na brak odpowiednich pojęć literaturoznawczych, by opisywać taki rodzaj pisarstwa, który zaprzęga w procesie twórczym artysty nie tylko słowo, ale i nośniki słów, jakimi są materialne komponenty książki, rozumianej w najszerszym – także materialnym – znaczeniu, by w jego wyniku stworzyć odrębny i niepowtarzalny tekst. Stąd pojęcie liberatury, która w rezultacie wolności (łac. liber) twórczej pisarza, uderza w konwencjonalną formę książki (łac. liber), jak i cały rynek wydawniczy, determinujący praktykę czytelniczą.

Sejm ustanowił rok 2018 Rokiem Praw Kobiet. Posłowie chcieli w ten sposób uczcić setną rocznicę przyznania Polkom praw wyborczych i oddać hołd pierwszym parlamentarzystkom. Autorzy projektu uchwały zwracali uwagę, że Polska była jednym z pierwszych państw na świecie, które wprowadziło kobiety do parlamentu i przyznało im pełnię praw.

Czytelnia Czasopism przygotowała z tej okazji wystawę na bazie własnych zbiorów pt. „2018 – Rok Praw Kobiet”. Oprócz artykułów na temat, jak prawa kobiet są postrzegane dzisiaj, pokazuje ona sylwetki współczesnych kobiet sukcesu w różnych dziedzinach – polityki, biznesu, sportu, nauki, literatury, sztuki.

Wystawa będzie eksponowana w pomieszczeniach Czytelni (I piętro, pok. 152) w terminie 1-31 marca.  

 

 

 

„Każde dziecko ma prawo nie tylko do nauki, ale i do sukcesu na miarę jego możliwości”.

Ta myśl Marii Grzegorzewskiej, twórczyni pedagogiki specjalnej w Polsce przyświeca wystawie „Zaczarowany świat sztuki”, której uroczyste otwarcie nastąpił 7 czerwca 2018 o godz. 12.30. w Wypożyczalni i Pracowni dla Młodzieży, parter, pok. 51.

Wystawa jest efektem całorocznej pracy młodzieży na zajęciach sztuki użytkowej oraz przysposobienia do pracy prowadzonych w Szkole Przysposabiającej do Pracy nr 2 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Krakowie, a jej celem jest zaprezentowanie oryginalnej twórczości młodzieży niepełnosprawnej oraz ich sposobu postrzegania świata. Arteterapia jawi się tu jako skuteczna formy rehabilitacji i uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i kulturalnym. Pomaga rozwijać w młodych ludziach ich talenty i pasje, a także występować w roli artysty – twórcy.

W ekspozycji znajdziemy prace wykonane różnymi technikami plastyczno-technicznymi: rysunki, prace malarskie, ceramikę i witraż, prace krawieckie, kaletnicze i stolarskie. O niezwykłych talentach swoich uczniów oraz ich osiągnięciach opowie dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Krakowie, pan Jarosław Statek.